Kerkblad ‘Voetius’ 31 augustus 2017

DIENSTEN VAN HET WOORD

Zondag 3 september

10.00 uur ds. P.J. Droogers uit Werkendam, koffiedrinken na de dienst

18.30 uur ds. A. de Wit

Rondom Eredienst

Kerkauto: C. Mandemakers, tel. Nr. 06-14173560

Oppasdienst: Gini Heijkoop, Miyuki Pleijter, Fabiënne Pleijter

Zondagsschool: Hoi jongens en meisjes! Deze week is er zondagsschool voor groep 1 t/m 4. Jeremia zit in de gevangenis. Dat is niet leuk. De koning heeft Jeremia in de gevangenis gestopt. Wil je weten waarom? Kom luisteren!

Collecten: De eerste collecte is bestemd voor het werk in de eigen gemeente (CvK). De tweede collecte (Diaconie) is bestemd voor een project van Open Doors Deze stichting zet zich in om vervolgde Christenen te ondersteunen en te bemoedigen. In samenwerking met lokale partnerorganisaties helpt Open Doors de christenen zichzelf en elkaar te versterken.

Extra deurcollecte: a.s. zondag is het de eerste zondag van de maand. Dit betekent dat de extra deurcollecte bestemd is voor de instandhouding van de predikantsplaats. Alle collecten van harte aanbevolen.

VERANTWOORDING

College van kerkrentmeesters: De opbrengst van de collecten in de maand augustus bedroeg: € 582,53 voor de gewone collecte en € 160,85 voor de extra collecte bestemd voor de instandhouding van de predikantsplaats. Ds. A. de Wit ontving op bezoek 2x € 10 voor de instandhouding van de predikantsplaats. Hartelijk dank voor uw gift!

VANUIT DE KERKENRAAD

– Vervolg projectkoor – Voor enthousiaste zangers van alle leeftijden willen we opnieuw een aantal liederen 4 stemmig gaan instuderen voor een themadienst op D.V zondag 29 oktober om 17:00 uur. Onder leiding van Joop de Zwart. We hebben gekozen voor liederen van Taizé / Sela. Spelers van een muziekinstrument zijn ook meer dan welkom. De volgende data willen we na de ochtenddienst een klein uurtje oefenen: 10, 24 september en 1, 8 en 22 oktober. Opgeven kan bij Marijke Mesch, tel: 344508 of marijke.mesch@filternet.nl

– Gemeenteweekend – Afgelopen zondagmorgen ontvingen we de uitnodiging voor het gemeenteweekend op 16 en 17 september. Het belooft weer een prachtig weekend te worden. Er zijn verschillende activiteiten dus: voor elk wat wils. Rond 9:30 uur is er een gezamenlijke start waarbij we op een ontspannen manier kennismaken met het thema: ‘Open je ogen’. Vervolgens starten om 11:30 uur de verschillende middagprogramma’s: Fietstocht + excursie, Excursie (vervoer per auto), Kubb-toernooi van 10-90!, kinderprogramma en wandelwagentocht. Om 16:30 is er gelegenheid tot ontmoeting en aansluitend eten we met elkaar (€ 7,50 volw.; € 3,50 kind). Om 20:00 uur ’s avonds wordt het gerestaureerde orgel bespeeld! In de kerkdienst op zondag denken we na over hetzelfde thema. Na de dienst is er koffiedrinken met taart! Daarvoor zoeken we nog mensen die taart willen bakken. U kunt uzelf opgeven voor de verschillende onderdelen via internet. Zie de link op www.kerkinbesoyen.nl en op www.facebook.com/hervormdbesoyen. Ook liggen er aanmeldingsformulieren op de tafel in De Rank die u in kunt vullen en in de melkbus in De Rank kunt deponeren. We hopen u allemaal te ontmoeten!

VAN DE MUSICALGROEP BESOYEN

Première Musical – Première David.nu, de nieuwe musical van Musicalgroep Besoyen.

In september komt Musicalgroep Besoyen met de gloednieuwe musical David.NU. Deze musical laat u het verhaal van David zien op een herkenbare en moderne wijze. Alle figuren uit dit alom bekende Bijbelverhaal komen langs. Het verhaal speelt zich compleet af in een hedendaagse setting. Het verhaal van David anno jaar 2017 voert je mee naar het bedrijf NewMedia van Saul, dat niet meer zo goed loopt onder zijn leiding. Samuël gaat daarom op zoek naar een opvolger en krijgt te horen van de grote baas dat dit David is. Vanaf dit moment verandert het leven van David compleet. Hoe zal hij de leiding over gaan nemen? Dit en veel meer zie je in de musical David.NU.

Benieuwd hoe we dit verhaal compleet in een nieuw jasje hebben gestoken?

Kom dan op zaterdag 2 september naar onze première in het Willem van Oranje College, de Gaard 4 in Waalwijk. Aanvang 19.30 uur, vrije entree. Kijk voor meer informatie op www.musicalgroepbesoyen.nl

ACTIVITEITEN (D.v.)

Website www.kerkinbesoyen.nl

– MGB – Donderdagavond 31 augustus om 19:30 uur is er weer een oefenavond van de Musicalgroep Besoyen.

Optreden Musical Groep – D.v. zaterdag 2 september is de première van de nieuwe musical David.nu in het Willem van Oranje College (De Gaard 4 in Waalwijk). Aanvang: 19.30 uur. Voor meer info: zie boven.

– Contactmiddag – Op D.V. woensdagmiddag 6 september wordt de eerste contactmiddag van het nieuwe seizoen weer gehouden. Gemeenteleden van 55 jaar en ouder worden hierbij hartelijk uitgenodigd om deze middagen bij te wonen. De aanvang is om 14.00 uur en we sluiten af om 16.00 uur. Ds. De Wit verzorgt de meditatie, we zingen enkele geestelijke liederen en er is tijd voor ontmoeting en ontspanning. Voor eventueel vervoer kunt u contact opnemen met Alie v.d. Hoven (tel: 0416-333681).

– Gebedstijd – Woensdagavond 6 september om 19:00 uur willen we weer met elkaar bidden in De Rank. Bidt u mee?

– MGB – Donderdagavond 7 september om 19:30 uur is er weer een oefenavond van de Musicalgroep Besoyen.

Tenslotte

Zondagmorgen stonden we stil bij de vroeg: hoe verder? Is God de grote afwezige, omdat je Hem buiten je leven geparkeerd hebt? Of is het God die in jouw leven de Aanwezige is? Zonder Hem kunnen we niet verder! Ondertussen beginnen de activiteiten in de gemeente weer. Ik kijk er weer naar uit om elkaar te ontmoeten en te spreken tijdens de bijeenkomsten die er in de gemeente zijn. Bent u er ook bij? Ontvang allen een hartelijke groet, ds. A. de Wit

UA-61862711-1