Kerkblad ‘Voetius’ 31 januari 2019

DIENSTEN VAN HET WOORD

Zondag 3 februari

10.00 uur ds. S.A. Doolaard uit Krabbendijke

18.30 uur ds. A. de Wit

Rondom Eredienst

Kerkauto: C. Mandemakers, Tel. Nr. 06-14173560

Oppasdienst: Miranda van Vuuren, Gini Heijkoop, Julot Opendorp, Manuel Heijkoop

Zondagsschool: Hoi Jongens en meisjes! Vandaag is er zondagsschool voor groep 1 t/m 4. Het kinderlied voor deze zondag is: Hij heeft de hele wereld in zijn hand (OTH 413). Ester is koningin geworden en haar neef Mordechai komt elke dag om in het paleis te werken. Hij hoort een gemeen plan van twee mannen die de koning willen vermoorden. Mordechai vertelt dit aan Ester en zij vertelt het aan de koning. Haman is een belangrijke dienaar van de koning. Ook hij heeft een gemeen plan. Wil je hier meer over horen? Kom dan naar de zondagsschool…

Collecten: De eerste collecte is bestemd voor het werk in de eigen gemeente (CvK). De tweede collecte voor de diaconie is bestemd voor een project van stichting Red een Kind. Jongeren in Gwassi (Kenia) die geen opleiding hebben kunnen afronden, worden door Red een Kind geholpen met vak trainingen. Zo krijgen ze perspectief voor de toekomst. Ze krijgen niet alleen vakinhoudelijke trainingen, maar leren ook andere belangrijke vaardigheden zoals: samenwerken, doelen stellen en werken ze aan hun zelfvertrouwen.

Extra deurcollecte: Vandaag is het is de eerste zondag van de maand. Dit betekent dat de extra deurcollecte bestemd is voor de instandhouding van de predikantsplaats. Alle collecten van harte aanbevolen.

Bij de diensten: ’s Morgens ontvangen we een oud predikant van Besoyen. ‘s Avonds hoop ik zelf voor te gaan. Van harte welkom in beide diensten.

VERANTWOORDING

College van kerkrentmeesters: Bij de collecte ontvingen we een gift van € 10 voor de instandhouding van de predikantsplaats. Ds. De Wit ontving op bezoek 1x € 20 voor de instandhouding van de predikantsplaats en 1x € 20 voor de kerk. Hartelijk dank voor uw gift!

VANUIT DE DIACONIE

– Interkerkelijke vakantieweek te Doorn – Vanuit de Interkerkelijke stichting “Vakantieweek lichamelijk gehandicapten” in het land van Heusden en Altena en de Langstraat wordt de mogelijkheid geboden u aan te melden voor de vakantieweek die zal worden gehouden in het “Nieuwe Hydepark” te Doorn.

De week wordt komend voorjaar georganiseerd van 18 t/m 25 Mei 2018 en is ook bedoeld voor jongere gehandicapten.

Indien u hiervoor in aanmerking wilt komen kunt u zich tot uiterlijk 20 februari 2019 aanmelden bij de Diaconie, Corné Mandemakers. Telefonisch via 06-14173560 of per e-mail: Corne.Mandemakers@home.nl

VANUIT DE JEUGDRAAD

– Leiding gezocht! – Voor onze leuke club de Rainbowkids zijn wij op zoek naar nieuwe leiding. Een keer in de maand vindt de club plaats op zaterdagmiddag. Als leiding ben je ongeveer 4 keer per seizoen aanwezig. Je bereidt een middag voor met leuke activiteiten en veel gezelligheid voor kinderen van 4-10 jaar. Wil je meer informatie of lijkt je het leuk om mee te draaien neem dan contact op met Gertine van Tilborgh email: gertine1984@outlook.com. Telefoonnummer: 06-12543880.

Jeugdkamp 2019 – Hallo jongens en meiden! Het duurt nog even, maar ook dit jaar gaan we weer met z’n allen op kamp. Dit keer in het weekend van vrijdag 5 t/m zondag 7 april naar de kampeerboerderij waar we vorig jaar ook geweest zijn. Reserveer dus dit weekend alvast in je agenda en in de agenda van je ouders, dit wil je niet missen!

– Sprang bouwt aan verandering – Op zaterdagavond 9 februari zal het Willem van Oranje College in Waalwijk omgebouwd worden tot restaurant. De jongeren van het Zambia project zullen een driegangendiner voor u serveren met tussendoor entertainment. De opbrengst van deze avond zal ook in zijn geheel ten goede komen aan deze groep. De kosten zijn € 17,50 (incl. 1 consumptie) en voor de kinderen tot 12 jaar € 12,50. Opgave is mogelijk op de site www.hervormdsprang.nl (onder formulieren), via formulieren in de Rank of via Tine Mandemakers: 06-30671557. Allen van harte welkom!

ACTIVITEITEN (D.v.)

Website www.kerkinbesoyen.nl

– MGB – Donderdagavond 31 januari om 18:30 uur MusicalKids (voor kinderen van 6 tot 13+) om 19:30 uur Musicalgroep Besoyen, theater en zang voor iedereen vanaf 13 jaar tot 80+.

Alpha Cursus – Donderdag 31 januari om 18:30 uur is de Alpha cursus in De Rank.

Bijbelkring – Donderdag 31 januari om 20:00 uur komt de Bijbelkring weer bij elkaar in de pastorie. We lezen dit keer een gelijkenis uit Lukas 15. Welkom!

– Vrouwenvereniging – Maandag 4 februari komt de vrouwenvereniging Lydia bij elkaar om 19:30 uur in De Rank.

– Moderamen vergadering – Het moderamen vergadert op maandag 4 februari om 19:00 uur in De Rank.

Catechese – Dinsdagavond 5 februari om 19:00 uur is er Kindercatechese (pastorie) & Follow Me (De Rank).

Contactmiddag – Woensdagmiddag 6 februari om 14:00 uur is er de maandelijkse contactmiddag. Na de pauze verzorgt de KNRM (Koninklijke Nederlandse ReddingsMaatschappij) een presentatie. Van harte welkom in De Rank om 14:00 uur.

– Gebedstijd – Woensdagavond 6 februari om 19:00 uur willen we weer met elkaar bidden in De Rank. Bidt u mee?

– MGB – Donderdagavond 7 februari om 18:30 uur MusicalKids (voor kinderen van 6 tot 13+) om 19:30 uur Musicalgroep Besoyen, theater en zang voor iedereen vanaf 13 jaar tot 80+.

Alpha Cursus – Donderdag 7 februari om 18:30 uur is de Alpha cursus in De Rank.

Tenslotte

Dankbaar kijken we terug op de Kerk, School en Gezinsdienst. Mooi om met elkaar het project in de Kerk af te sluiten. Allen die hun medewerking hebben verleend: hartelijk bedankt! Ontvang allen een hartelijke groet vanuit de pastorie. Ds. A. de Wit

UA-61862711-1