Kerkblad ‘Voetius’ 4 april 2019

DIENSTEN VAN HET WOORD

Zondag 7 april

10.00 uur ds. J. Ouwendijk uit Alphen a/d Rijn

15.00 uur ds. A. de Wit, afsluiting jeugdkamp

Rondom Eredienst

Kerkauto: J. van den Broek, tel.nr. 341474

Oppasdienst: Miranda van Vuuren, Anja Mijdam, Lucas Klaasse

Zondagsschool: Hoi Jongens en meisjes! Vandaag is er geen zondagsschool vanwege het jeugdkamp.

Collecten: De eerste collecte is bestemd voor het werk in de eigen gemeente (CvK). De tweede collecte voor de diaconie is bestemd voor het Scharlaken Koord. Het Scharlaken Koord is een christelijke organisatie die zich bezighoudt met hulpverlening rond prostitutie. Uit de prostitutie stappen is niet zo eenvoudig als het misschien lijkt. ‘Uitstappen’ betekent een totaal ander leven. Het Scharlaken koord biedt professionele hulp aan meisjes en vrouwen door middel van: straatwerk (het bezoeken van de prostituees op hun werkplek), preventie (het geven van voorlichting en weerbaarheidstraining) en hulpverlening (praktische – en psychosociale hulp (maatjesproject) en uitstapprogramma’s). Steun dit werk!

Extra deurcollecte: Vandaag is het is de eerste zondag van de maand. Dit betekent dat de extra deurcollecte bestemd is voor de instandhouding van de predikantsplaats. Alle collecten van harte aanbevolen.

Bij de diensten: In de morgendienst ontvangen we een oud-predikant van Besoyen. ’s Middags sluiten we het centraal jeugdkamp af in een zangdienst, waar ook de kinderen aan meewerken. In de dienst zal het gaan over het thema van het jeugdkamp: ‘Op avontuur!’. Van harte welkom in de diensten.

VERANTWOORDING

College van kerkrentmeesters: Ds. De Wit ontving op bezoek 1x € 20 voor de kerk. Hartelijk dank voor uw gift!

VANUIT DE KERKENRAAD

– Gemeenteavond – We mogen terugkijken op een goede gemeenteavond waarin we de uitwerking van verschillende beleidsvoornemens gepresenteerd hebben. De avond is terug te luisteren op kerkdienstgemist.nl. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben dan hoort de kerkenraad dit graag! U kunt deze doorgeven aan de scriba (scriba@hervormdbesoyen.nl). Op de gemeenteavond hebben we het voornemen bekend gemaakt om een digitale nieuwsbrief te starten in plaats van de huidige maandbrief en zondagsbrief. Deze willen we tegelijk introduceren met het gebruik van de beamer. Om dit mogelijk te maken is het nodig dat u zich aanmeldt voor deze nieuwsbrief. Dit kunt u doen op www.hervormdbesoyen.nl/nieuwsbrief. Na aanmelding ontvangt u een e-mail in uw mailbox die u moet bevestigen. Mocht u geen email ontvangen na aanmelding, dan kan het zijn dat deze in een spam folder terecht gekomen is. Als u deze email bevestigd heeft is de aanmelding voltooid.

Sprang bouwt aan verandering – Verrassend welke leuke en originele acties zijn bedacht voor ‘You’ve got talent’. Onvermoede talenten zijn zichtbaar geworden waardoor de actie het mooie bedrag van ruim € 1.300 heeft opgebracht. Hartelijk dank voor uw inzet! Afgelopen zondag heeft u ook een bestelformulier voor plantgoed ontvangen. Van harte aanbevolen.

– Bijeenkomst wijkcontactpersonen – Volgende week dinsdag 9 april om 20:15 uur is de jaarlijkse bijeenkomst van wijkcontactpersonen. U heeft de uitnodiging voor deze avond ontvangen. Het is goed om elkaar te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen. Voorafgaand aan deze bijeenkomst kunnen de wijkcontactpersonen de paasattenties in ontvangst nemen.

Kampvuuravond – Mannen opgelet: Kampvuuravond. Vrijdagavond 12 april organiseren we weer een kampvuuravond in onze regio. Alle mannen van 16 tot 99 jaar zijn vanaf 20:00 uur van harte welkom aan de Rechtvaart 27 te Kaatsheuvel (Rozenbrand Timmerwerken). De KVA is een avond waar gesprekken gevoerd worden van man tot man, waar men een luisterend oor is of ontvangt. Een avond zonder drempels of verplichtingen.

Na een kop koffie of thee zal Hans Molenaar, docent Godsdienst bij het Willem van Oranje College, spreken over het thema: “Minder is meer!” Daarna is er voldoende gelegenheid om elkaar te ontmoeten rondom het vuur en daar verder over na te denken met elkaar. Als je andere mannen in je omgeving kent die het ook leuk zouden vinden, kan je die gerust uitnodigen.

De avond is gratis, maar er is een vrije-gift pot om de kosten te dekken. Laat even weten of je ook komt. Je kunt je opgeven via kvasprang@gmail.com. Je kunt ook bellen of appen naar John de Gardeijn (06-33093279), maar ook zonder opgave is iedere man welkom. Deze avond is opgezet vanuit het concept van de 4e Musketier (www.kampvuur-avonden.nl)

VANUIT DE DIACONIE

– Aankondiging collecte noodhulp – In zuidelijk Afrika voltrekt zich op dit moment een ramp. De orkaan Idai laat een spoor van verwoesting, overstromingen en wanhoop achter. In Malawi, Mozambique en Zimbabwe zijn honderden mensen dodelijk getroffen. De schade aan scholen, ziekenhuizen, landbouwgrond, waterleidingen, wegen en huizen is enorm. Volgens de VN is het misschien wel de ergste natuurramp ooit in zuidelijk Afrika. Honderdduizenden mensen zijn getroffen. De situatie is nijpend en de beelden die we gezien hebben van mensen in nood zijn aangrijpend.

Daarom sluit uw Diaconie aan bij de landelijke actie en wordt er op zondag 14 April een extra uitgangscollecte gehouden voor dit doel. Alvast heel hartelijk dank voor uw gebed en uw steun!

ACTIVITEITEN (D.v.)

Website www.kerkinbesoyen.nl

– MGB – Donderdagavond 4 april om 18:30 uur MusicalKids (voor kinderen van 6 tot 13+) om 19:30 uur Musicalgroep Besoyen, theater en zang voor iedereen vanaf 13 jaar tot 80+.

Alpha Cursus – Donderdag 4 april om 18:30 uur is de Alpha cursus in De Rank.

– Centraal Jeugdkamp 2019 – Vrijdagavond 5 april verwachten we de kinderen van de RBK+/TOV op de kampeerlocatie in Heukelom. Zaterdagmorgen de overige kinderen. We hopen een mooi jeugdkamp te hebben met elkaar!

– Moderamen vergadering – Het moderamen vergadert op maandag 8 april om 19:00 uur in De Rank.

Ophalen paasattenties – Dinsdagavond 9 april vanaf 19:30 uur kunnen de paasattenties opgehaald worden door de wijkcontactpersonen.

Wijkteambijeenkomst – Dinsdagavond 9 april om 20:15 uur is er de jaarlijkse wijkteamvergadering in de Rank. Graag ontmoeten we alle wijkteamleden.

PGML vergadering – Het samenwerkingsverband van de Protestantse Gemeenten in de Midden-Langstraat (PGML) komt op woensdagavond 10 april bij elkaar in Waalwijk (De Haven).

– MGB – Donderdagavond 11 april om 18:30 uur MusicalKids (voor kinderen van 6 tot 13+) om 19:30 uur Musicalgroep Besoyen, theater en zang voor iedereen vanaf 13 jaar tot 80+.

Kampvuuravond – Vrijdagavond 12 april vanaf 20:00 uur (Rechtvaart 27 te Kaatsheuvel).

Tenslotte

Ontvang allen een hartelijke groet vanuit de pastorie. Ds. A. de Wit

UA-61862711-1