Kerkblad ‘Voetius’ 4 oktober 2018

DIENSTEN VAN HET WOORD

Zondag 7 oktober

10.00 uur ds. A. de Wit, Viering Heilig Avondmaal

18.30 uur ds. A. de Wit, Dankzegging Heilig Avondmaal

Rondom Eredienst

Kerkauto: L. van Pelt, tel. Nr. 06-14205343

Oppasdienst: Marieke Klaasse, Carin van der Bijl, Julot Opendorp

Zondagsschool: Hoi Jongens en meisjes! Vandaag is er zondagsschool voor groep 1 t/m 4. Het verhaal gaat vandaag over Johannes. Nadat Jezus is gestorven, opgestaan en weer teruggegaan is naar de hemel, vertelt Johannes de mensen over de Heere Jezus. Er zijn mensen die dat niet leuk vinden. Johannes moet helemaal alleen naar een eiland: Patmos. Daar krijgt hij een droom. Wil je weten wat hij droomt? Kom dan luisteren op de zondagsschool.

Collecten: De eerste collecte is bestemd voor het werk in de eigen gemeente (CvK). De tweede collecte voor de diaconie is bestemd voor project 1027, het diaconale programma van de GZB. We collecteren voor een opvanghuis voor gehandicapten in Malawi. De lichamelijk en verstandelijk gehandicapten behoren tot de armsten van de bevolking. Vaak hebben ze niemand die naar hen omziet. Voor deze mensen is een christelijk opvanghuis geopend.

Extra collecte: De extra collecte bij de uitgang voor het College van Kerkrentmeesters heeft deze morgen een bijzondere bestemming: de vernieuwde geluidsinstallatie. Dit is een zogenaamde tientjescollecte. Zie onder voor meer informatie. Alle collecten van harte bij u aanbevolen!

Bij de diensten: Komende zondag lezen we in beide diensten verder in het Bijbelboek Genesis. Een gedeelte uit Genesis 44 waar Jozef de broers tot het uiterste test, maar ook het vervolg in Genesis 45 waar Jozef zich bekend maakt aan zijn broers. Het moment van de verzoening. Wij mogen die verzoening met de Heere vieren aan Zijn tafel, zoals het lied van Sela dat zo mooi verwoord heeft: ‘U nodigt mij aan tafel, om dicht bij U te zijn; te proeven van het leven, dat U deelt door brood en wijn. U leidt mij in de stilte, ik volg U met ontzag: een plaats van rust waar ik U ontmoeten mag. (…) U deelt met mij de maaltijd, reikt mij verzoening aan. Uw liefde is nog groter dan de schuld die is voldaan. U toont mij uw genade, die werkzaam is in mij: door de kracht van uw genade ben ik vrij!’ Goede en gezegende diensten gewenst!

VERANTWOORDING

College van kerkrentmeester: Wijkcontactpersoon Mevr. M. Mesch–Kas ontving 1x €15,50 voor de kerk. Broeder C.S. Kamp ontving op bezoek 1x € 10 voor de instandhouding van de predikantsplaats. Ds. De Wit ontving op bezoek 1x € 15 voor de instandhouding van de predikantsplaats en 1x € 10 voor de geluidsinstallatie. Hartelijke dank voor uw gift!

VANUIT DE KERKENRAAD

– Vernieuwing geluidsinstallatie – U heeft kunnen zien, maar vooral kunnen horen dat de geluidsinstallatie in de kerk vernieuwd is. Deze vernieuwing kost geld, daarom willen we van de komende extra deurcollecte op 7 oktober voor het college van kerkrentmeesters een zogenaamde tientjes-collecte maken. U kunt natuurlijk ook uw (extra) – fiscaal aftrekbare – bijdrage (o.v.v. vernieuwing geluidsinstallatie) overmaken op NL79 RABO 0155 8294 24 ten name CvK Hervormde gemeente Besoyen te Sprang-Capelle. Doet u/jij ook mee met de tientjesslag?

– Vrouwenvereniging – Regioavond over Dementie in De Langstraat. Hartelijk welkom op D.V. 8 oktober 2018 bij de vrouwenvereniging Lydia in Besoyen (Waalwijk). Op deze avond organiseren wij de regioavond van de verenigingen in de Langstraat. Ons gemeentelid Ruth Mark zal tijdens deze avond het onderwerp ‘Dementie’ bespreken. Ruth Mark is Universitair docent bij Tilburg University. Ruth is zich zeer bewust welke vragen er leven over dementie. Ze spreekt hier op een laagdrempelige, maar leerzame manier over. Veel van de vragen die bij ons allen leven over het onderwerp dementie komen aan de orde en er is ook ruimte om vragen te stellen. Het belooft een interactieve avond te worden. Ieder die geïnteresseerd is, is van harte welkom!

Het adres is Hollandsestraat 5 te Waalwijk. Datum: 8 oktober 2018. Vanaf 19.00 uur ontvangen wij u graag met een kopje koffie of thee. De avond begint om 19.30 uur en is om 22.00 uur afgelopen. Namens het bestuur vrouwenvereniging Lydia

VANUIT DE JEUGDRAAD

– Wijziging zondagsschool – Vanaf afgelopen zondag is het tijdstip dat de kinderen naar de zondagsschool gaan veranderd. Na het gebed om de opening van het Woord zingen we een kinderlied en daarna gaan de kinderen met de leiding mee naar de zondagsschool. Op deze manier is er op de zondagsschool meer tijd beschikbaar voor het verhaal en de verwerking ervan.

ACTIVITEITEN (D.v.)

Website www.kerkinbesoyen.nl

– MGB – Donderdagavond 4 oktober om 18:30 uur MusicalKids (voor kinderen van 6 tot 13+) om 19:30 uur Musicalgroep Besoyen, theater en zang voor iedereen vanaf 13 jaar tot 80+.

– Vrouwenvereniging – Op maandag 8 oktober is de regioavond voor de vrouwenverenigingen om 19:30 uur in De Rank. Zie boven voor meer informatie.

Catechese – Op dinsdagavond 9 oktober om 19:00 uur is er weer Kindercatechese (pastorie) & Follow Me (De Rank).

– MGB – Donderdagavond 11 oktober om 18:30 uur MusicalKids (voor kinderen van 6 tot 13+) om 19:30 uur Musicalgroep Besoyen, theater en zang voor iedereen vanaf 13 jaar tot 80+.

Viering Heilig Avondmaal – Vrijdagavond 12 oktober om 19:00 uur vieren we het Heilig Avondmaal in Spoorwiel. Wees welkom!

Tenslotte

Ontvang allen een hartelijke groet, ds. A. de Wit

UA-61862711-1