Kerkblad ‘Voetius’ 5 juli 2018

DIENSTEN VAN HET WOORD

Zondag 8 juli

10.00 uur ds. E. van Wijk uit Sprang

18.30 uur ds. A. de Wit

Rondom Eredienst

Kerkauto: J. van Tilborgh, tel. Nr. 06-29067029

Oppasdienst: Gini Heijkoop, Hanneke Muijen, Milou Roos

Zondagsschool: Hoi Jongens en meisjes! Vandaag horen we op de zondagsschool over het ontstaan van de eerste kerken. Na het Pinksterfeest kwam de Heilige Geest en kregen de discipelen kracht om over de Heere Jezus te vertellen. Er kwamen steeds meer mensen bij die bij de Heere Jezus wilden horen en ze lieten zich dopen. Komen jullie weer luisteren en knutselen?

Collecten: De eerste collecte is bestemd voor het werk in de eigen gemeente (CvK). De tweede collecte, voor de diaconie heeft als bestemming stichting Dorcas. Dorcas heeft als motto: samen Gods liefde uitdragen in het geven van uitzicht aan mensen in armoede en nood. Alle collecten van harte aanbevolen.

Bij de diensten: De morgendienst heb ik geruild met Ds. Van Wijk uit Sprang. ’s Avonds hoop ik zelf voor te gaan. In de dienst lezen we uit Johannes 2: 13-22 en Johannes 14: 15-26 over het werk van de Heilige Geest. Hartelijke welkom in beide erediensten!

Zondag 15 juli

10.00 uur dr. J. van Eck uit Lexmond

18.30 uur ds. J.T. de Koning uit Alphen a/d Rijn

Rondom Eredienst

Kerkauto: J. van den Broek, tel. Nr. 341474

Oppasdienst: Carin van der Bijl, Dineke Kranendonk, Fabiënne Pleijter

Zondagsschool: Hoi Jongens en meisjes! Vandaag is het een schetsbordverhaal. Het gaat over een verlamde man die door Jezus genezen wordt. Ben je benieuwd naar het verhaal? Kom dan naar de zondagsschool!

Collecten: De eerste collecte is bestemd voor het werk in de eigen gemeente (CvK). De tweede collecte (Diaconie) is bestemd voor een project van stichting MAF (Mission Aviation Fellowship). De MAF verleent technische diensten aan kerken, zendingsorganisaties en anderen. Op deze manier brengt de MAF het evangelie in woord en daad dichter bij mensen die op zeer afgelegen plaatsen wonen. U levert een bijdrage aan projecten in Indonesië (t.b.v. ambulance, zending en ontwikkelingswerk).

Extra collecte: Op de derde zondag van de maand collecteren we bij de uitgang voor de diaconie. Op deze zondag voor een project van Kerk in Actie. In Ghana doen kinderen, onder dwang, gevaarlijk werk in de visserij op het Voltameer. Partnerorganisatie Challenging Heights spoort deze kinderen op, bevrijdt hen en vangt de kinderen tijdelijk op. In deze tijdelijke opvang worden kinderen met intensieve psychologische hulp en onderwijs voorbereid op een terugkeer naar hun eigen gezin en dorp. Alle collecten van harte aanbevolen!

Zondag 22 juli

 

10.00 uur ds. C. Hendriksen uit Woudrichem

18.30 uur ds. W. Markus uit Bergschenhoek

Rondom Eredienst

Kerkauto: J. Drop, tel. Nr. 277385

Oppasdienst: Miranda van Vuuren, Mariska Spierings, Tim Spierings

Zondagsschool: Hoi Jongens en meisjes! God geeft Abram een opdracht. Hij moet op reis gaan. Dat is wel spannend, want hij moet naar een land wat hij niet kent. Toch gaat Abram op pad. Wil je weten hoe het verhaal verder gaat? Kom dan naar de zondagsschool.

Collecten: De eerste collecte is bestemd voor het werk in de eigen gemeente (CvK). De tweede collecte voor de diaconie is bestemd voor een project van ZOA: Noodhulp voor kinderen. Ook voor kinderen in conflictgebieden mag onderwijs niet ontbreken. ZOA wil er voor zorgen dat kinderen onder alle omstandigheden naar school kunnen. Daarom investeren we in landen als Irak, Congo en Oeganda in onderwijs voor kinderen die te maken krijgen met oorlog of geweld. Zodat ze een goede basis kunnen leggen voor later. Zowel voor hun eigen toekomst, als die van hun land. Beide collecten van harte bij u aanbevolen!

VERANTWOORDING

College van kerkrentmeesters: De opbrengst van het verjaardagsfonds in het tweede kwartaal is € 320,– waarvoor onze hartelijke dank. Als bestemming van de opbrengst van het verjaardagsfonds is gekozen voor de aanschaf van een nieuwe geluidsinstallatie in de kerk. Verder ontving ds. De Wit op bezoek 1x € 10 voor de kerk. Hartelijke dank voor uw gift.

VANUIT DE KERKENRAAD

Bijbel- en geloofsonderwijs – Komend seizoen willen we proberen om een groep mensen bij elkaar te krijgen die meer willen weten over het christelijk geloof. Dus: heb je het verlangen om God te leren kennen? Wil je weten wie Jezus Christus is? Of zoek je verdieping? Of misschien wil je uitspreken (belijdenis doen) dat je helemaal bij God en Zijn gemeente wil horen? Denk er dan eens over na om hier vrijblijvend mee te starten en samen te zoeken naar wie God voor je wil zijn in Jezus Christus. Mocht je je aan willen melden of wil je hierover doorpraten? Van harte welkom! (adewit@solcon.nl/0416-332718)

Pastoraat – In de vakantieperiode kunt u voor pastorale zaken contact opnemen met één van de ouderlingen. Voor overige zaken met scriba C.J. Mandemakers (06-14173560) of zijn vervanger A.J. Schouten (282165).

VANUIT HET COLLEGE VAN KERKRENTMEESTER

– Vrijkomen appartement – Per 15 augustus 2018 zal de woning Hollandsestraat 1 (bovenwoning oude pastorie) verhuurd worden i.v.m. vertrek huidige bewoonster. Geïnteresseerde gemeenteleden kunnen zich tot uiterlijk zaterdag 21 juli a.s. als gegadigde (huurder) voor deze woning schriftelijk melden bij de secretaris van het College van Kerkrentmeesters A.J. Schouten, Willem de Zwijgerstraat 19, 5161 HB Sprang-Capelle, (ad.schouten46@kpnmail.nl ). Een eventuele loting (bij meerdere gegadigden) zal in de week van 23 t/m 28 juli plaatsvinden. Gegadigden worden hiervoor nog persoonlijk uitgenodigd

Collectemunten – In verband met vakantie kunnen er tot 11 juli collectemunten besteld worden. Daarna zullen weer collectemunten worden uitgeven in de week van 15 augustus. Mocht u nog collectemunten nodig hebben dan kunt u hiermee rekening houden.

VANUIT DE JEUGDRAAD

– Zondagsschool- Tijdens de zomervakantie werken we niet met 2 groepen. Er zal in de vakantie iedere week voor groep 1 t/m 5 zondagsschool zijn en deze groep blijft dan bij elkaar.

ACTIVITEITEN (D.v.)

Website www.kerkinbesoyen.nl

In verband met de zomervakantie zijn er weinig tot geen activiteiten deze weken.

– MGB – Donderdagavond 5 juli om 19:00-21:00 uur Musicalgroep Besoyen, theater en zang voor iedereen vanaf 13 jaar tot 80+. Dit is de laatste oefenavond voordat de zomervakantie begint.

– Oud-papier – Zaterdag 14 juli hopen we het oud papier weer bij u op te halen. Op het rooster staan vermeld: wagen 1: dhr. Henk Hoefnagel & dhr. Paul van Vuuren en wagen 2: Jan van Baardwijk & Cees Vroegrijk. Alvast heel hartelijk dank voor jullie inzet!

Tenslotte

De schoolkinderen hebben bijna vakantie. Velen zullen er even tussenuit gaan. Een heel goede tijd gewenst. Geniet van de rust, van elkaar. We hopen elkaar weer in gezondheid te ontmoeten. Zoals ook klinkt in oude Ierse zegengebed: Dat de weg je tegemoet komt, dat de wind je steunt in de rug, dat de zon je gezicht warmt, de regen je veld vruchtbaar maakt en totdat we elkaar weer zien: dat God je in de palm van Zijn hand bewaart.

Ontvang een hartelijke groet van ons allen!                                                             ds. A. de Wit

UA-61862711-1