Kerkblad ‘Voetius’ 5 oktober 2017

DIENSTEN VAN HET WOORD

Zondag 8 oktober

10.00 uur ds. A. de Wit, Viering Heilig Avondmaal

18.30 uur ds. A. de Wit, Dankzegging Heilig Avondmaal

Rondom Eredienst

Kerkauto: H. Roos, tel. Nr. 339439

Oppasdienst: Anja Mijdam, Miyuki Pleijter, Milou Roos

Zondagsschool: Hoi jongens en meisjes! Deze week is er zondagsschool voor groep 1 t/m 5. Jezus geneest 10 zieke mannen. Maar 1 man bedankt Jezus, de anderen zijn Jezus alweer vergeten. Wil je hier meer over weten, kom dan naar de zondagsschool!

Collecten: De eerste collecte is bestemd voor het werk in de eigen gemeente (CvK). De tweede collecte (Diaconie) is bestemd voor een project van de IZB (zending in Nederland): Geloven in Spangen. In deze Rotterdamse wijk worden allerlei activiteiten ontplooid om zo tot een gemeenschap in de wijk te komen. Een kerk-in-wording dus. Alle collecten van harte aanbevolen!

Bij de diensten: Zondagmorgen mogen we als Christelijke gemeente het Avondmaal vieren. In de diensten willen we stilstaan bij Efeze 2: 11-22. In de morgendienst lezen we over de vrede van Christus die de scheiding opheft. Door Hem hebben we toegang tot de Vader. ’s Avonds lezen we het eerste gedeelte van Efeze 2. Welkom in beide diensten!

VERANTWOORDING

College van diakenen: De diaconiecollecten van de afgelopen weken hebben het volgende opgebracht: 14 juli (trouwdienst van Marnix en Esther Wakker) voor Mercy Ships: € 128,90; 16 juli voor Red een Kind € 125,84; 23 juli project 1027 € 160,85; 30 juli Woord en Daad € 154,50; 6 augustus GZB € 147,45; 13 augustus Kerk in Actie zomerzending Egypte € 263,70; 20 augustus Woord en Daad € 143,10; 20 augustus uitgangscollecte voor project 1027: € 179,70; 27 augustus ZOA € 216,66; 3 september Open Doors € 174,21; 10 september ZOA € 161,19; 17 september diaconaal werk in eigen gemeente € 170,55; 17 september uitgangscollecte voor Tôn € 192,55; 24 september Kerk in Actie Kameroen € 152,96; 24 september extra collecte voor St. Maarten (tot nu toe) iets meer dan € 1.000,-; 1 oktober voor Kerk in actie: € 141,90. Verder danken we ook voor de bijdragen die we soms via bankoverschrijving ontvangen. Hartelijk dank voor uw giften.

College van kerkrentmeesters: Ouderling C.S. Kamp ontving op huisbezoek € 10 voor de instandhouding van de predikantsplaats. Hartelijk dank voor uw gift!

ACTIVITEITEN (D.v.)

 

Website www.kerkinbesoyen.nl

– MGB – Donderdagavond 5 oktober om 19.30 uur oefent de Musicalgroep Besoyen.

– Bezinningsdag PGML – Zaterdag 7 oktober is de jaarlijkse bezinningsdag van de PGML. Voor meer informatie verwijzen we naar eerder berichten in de maandbrief/kerkblad.

– Vrouwenvereniging – Op maandag 9 oktober komt de vrouwenvereniging Lydia bij elkaar om 19:30 uur in De Rank.

Catechese – Op dinsdagavond 10 oktober om 19:00 uur is er weer Kindercatechese (pastorie) & Follow Me (De Rank).

– MGB – Donderdagavond 12 oktober om 19:30 uur is er weer een oefenavond van de Musicalgroep Besoyen.

Viering Heilig Avondmaal – Vrijdagavond 13 oktober om 19:00 uur vieren we het Heilig Avondmaal in Spoorwiel. Ditmaal wordt de viering verzorgd door Ds. B. de Graaf in verband met afwezigheid van Ds. De Wit. Wees welkom!

Tenslotte

Afgelopen zondag hoorden we hoe de vrede van God de wereld verovert. Niet door kracht of geweld, maar door mijn Geest zal het gebeuren. Komende zondag mogen we gedenken en vieren hoe Jezus vrede aangebracht heeft. Welkom aan Zijn tafel! Ontvang allen een hartelijke groet, ds. A. de Wit

UA-61862711-1