Kerkblad ‘Voetius’ 5 september 2019

DIENSTEN VAN HET WOORD

Zondag 8 september

10.00 uur ds. G.J. Wolters uit Almkerk

18.30 uur ds. A. de Wit

Rondom Eredienst

Kerkauto: J. van Tilborgh, Tel. 06-29067029

Oppasdienst: Caroline Phiri, Jojanneke van Rijsbergen, Marijn van de Werken

Zondagsschool: Hoi Jongens en meisjes! Vandaag is er zondagsschool voor groep 1 t/m 4. Na het gebed om de opening van het Woord wordt er met hen een kinderlied gezongen. Het kinderlied is vandaag: Jezus is de Goede Herder (OTH 431). Na het zingen van dit kinderlied mogen de kinderen met de leiding meelopen naar De Rank voor de zondagsschool. Tijdens de collecte komen zij weer terug. Alle kinderen van groep 1 t/m 4 zijn van harte welkom, voel je welkom, ook als je vandaag te gast bent!

Collecten: De eerste collecte is bestemd voor het werk in de eigen gemeente (CvK). De tweede collecte voor de diaconie is bestemd voor Mercy Ships. Mercy Ships begon met een droom: ziekenhuisschepen bemand met vrijwilligers die de armste landen van de wereld helpen door medische zorg te bieden. Gods liefde op een praktische manier aan de allerarmsten laten zien. Door de jaren heen heeft Mercy Ships met een handvol schepen meer dan twee miljoen mensen in ontwikkelingslanden geholpen met medische operaties en ontwikkelingsprojecten. En elke dag, met elke operatie, elk patiënt, brengen we die droom in vervulling. Op dit moment hebben we één groot ziekenhuisschip in de vaart: de Africa Mercy. Het grootste particuliere varende ziekenhuis ter wereld, speciaal ingericht om mensen in de armste landen in Afrika te helpen. Steunt u dit werk ook? Beide collecten van harte aanbevolen.

Bij de diensten: ’s Morgens ontvangen we een gastvoorganger. ’s Avonds hoop ik zelf voor te gaan en wil ik opnieuw stilstaan bij een beeld van de gemeente van Christus. Dit keer: de gemeente als bruid. Wat betekent het voor de Christelijke gemeente als we in de Bijbel lezen dat ze een bruid genoemd wordt? Welke gevolgen heeft dat voor ons leven? Welke hoop mogen we hierdoor hebben? We lezen uit Efeze 5: 22-33 en Openbaring 19: 6-10. Welkom in de zondagse erediensten!

VERANTWOORDING

College van diakenen: De diaconale collecte op 18 augustus voor Open Doors heeft € 183,55 opgebracht. De uitgangscollecte op 18 augustus voor onze zustergemeente Tôn heeft het mooie bedrag van € 233,40 opgebracht. De collecte voor Stichting Schuilplaats tijdens de huwelijksdienst van Gerard en Marijke Verburg op 29 augustus heeft € 311 opgebracht. Hartelijk dank voor uw gift.

College van Kerkrentmeesters: De opbrengst van de collecten in de maand augustus bedroeg: € 764,23 voor de gewone collecte en € 244,55 voor de extra collecte (instandhouding van de predikantsplaats). Wijkcontactpersoon mevr. H.A. Mandemakers-van Heijst ontving 1x € 10 voor de instandhouding van de predikantsplaats. Wijkcontactpersoon mevr. P.H. Quirijns-Waarts ontving 1x € 25 voor de kerk. Hartelijk dank voor uw gift!

VANUIT DE KERKENRAAD

– Gemeenteweekend – Op 21 en 22 september zal het jaarlijkse gemeenteweekend om het winterwerk te starten weer worden georganiseerd. Het thema is: ‘Kom, doe mee!’. Heeft u zich al opgegeven voor één van de activiteiten van het startweekend? Opgave kan nog tot 15 september. Opgaveformulieren en meer informatie liggen op de tafel in de hal van de Rank. U kunt zich ook opgeven via de website (www.kerkinbesoyen.nl). We hopen dat u allemaal meedoet!

Maandbrief – In het rek in de hal van De Rank ligt een nieuwe versie van de maandbrief in korte vorm. Hierop staan de verjaardagen en preekbeurten voor de maanden september –oktober.

ACTIVITEITEN (D.V.)

Website www.kerkinbesoyen.nl

– MGB – Donderdagavond 5 september om 18:30 uur MusicalKids (voor kinderen van 6 tot 13+) om 19:30 uur Musicalgroep Besoyen, theater en zang voor iedereen vanaf 13 jaar tot 80+.

Vrouwenvereniging – Maandag 9 september beginnen we weer met de vrouwenvereniging. Om 19:30 uur staat de deur van De Rank voor jullie open en is de koffie en thee gezet. Er is nog ruimte dus kom gerust een keer kijken. Namens het bestuur, Groeten Hannie Roos.

– MGB – Donderdagavond 12 september om 18:30 uur MusicalKids (voor kinderen van 6 tot 13+) om 19:30 uur Musicalgroep Besoyen, theater en zang voor iedereen vanaf 13 jaar tot 80+.

Tenslotte

Ontvang allen een hartelijke groet, Ds. A. de Wit

UA-61862711-1