Kerkblad ‘Voetius’ 6 december 2018

DIENSTEN VAN HET WOORD

Zondag 9 december (2e advent)

10.00 uur ds. P. Vermaat uit Veenendaal

18.30 uur ds. A. de Wit

Rondom Eredienst

Kerkauto: C. Mandemakers, tel. Nr. 06-14173560

Oppasdienst: Anja Mijdam, Marieke Klaasse, Timo Klaasse

Zondagsschool: Hoi Jongens en meisjes! Er is zondagsschool voor groep 1 t/m 4. We zingen als kinderlied het tweede couplet van het projectlied. De engel Gabriel gaat naar Maria, die verloofd is met Jozef. De engel Gabriel zegt haar dat ze zwanger zal worden. Maria is erg verbaasd en vraagt hoe dat kan, omdat ze nog niet getrouwd is met Jozef. De engel vertelt haar dat de Heilige Geest over haar zal komen en dat het kind wat ze krijgt de Zoon van God genoemd wordt. Maria is erg blij. Komen jullie weer luisteren?

Collecten: De eerste collecte is bestemd voor het werk in de eigen gemeente (CvK). De tweede collecte voor de diaconie heeft als bestemming Edukans. Edukans werkt in ontwikkelingslanden aan het best mogelijke onderwijs voor kinderen en jongeren. Onderwijs is de kans van hun leven. Miljoenen kinderen en jongeren wereldwijd hebben die kans nog niet. Edukans werkt hard om dat te veranderen. Maar dat kunnen we niet zonder u. Van harte aanbevolen!

Bij de diensten: Deze zondag is het de 2e adventszondag. ’s Morgens ontvangen we een gastvoorganger. ’s Avonds wil ik verder lezen in Lukas 1: 26-38. Hartelijk welkom in beide diensten!

VERANTWOORDING

College van diakenen: De diaconale collecten van de afgelopen periode hebben de volgende bedragen opgebracht: 28 oktober voor Compassion € 201,95 opgebracht; 4 november voor Dorcas € 203,05; 7 november (Dankdag) voor Woord en Daad Filippijnen € 102,25; 11 november voor Stichting Red een Kind € 215,00; 18 november Tear Zimbabwe (uitgangscollecte) € 175,52; 18 november ZOA Liberia € 113,35; 25 november voor Open Doors vervolgde Christenen in Egypte € 150,00. Hartelijk dank ook voor de giften die wij via de bank hebben ontvangen voor Dankdag en ook andere collecten. Daarnaast ontving wijkcontactpersoon Mevr. C.M. Tiemersma-Verhoog een gift voor de diaconie. Hartelijk dank voor uw giften!

College van kerkrentmeesters: Wijkcontactpersoon mevr. G.W. Timmermans-Timmermans ontving 1x € 5 voor de kerk. Hartelijk dank voor uw gift!

VANUIT DE KERKENRAAD

– Vacatures kerkenraad – We zijn dankbaar dat broeder Dennis Heijkoop zijn benoeming als ouderling voor zending en evangelisatie aanvaard heeft. Mogelijke bezwaren tegen zijn bevestiging of tegen de gevolgde procedure kunt u schriftelijk kenbaar maken bij de scriba van de kerkenraad voor zaterdag 8 december 2018. Daarnaast zijn er geen bezwaren ingediend tegen de broeders die zich herkiesbaar hebben gesteld. We zijn dankbaar voor de broeders die zich (opnieuw) in willen zetten voor de gemeente van Christus.

– Kerstmarkt – Iedereen wordt van harte uitgenodigd op de kerstmarkt van vrouwenvereniging Lydia en de actiegroep Zambia. Deze markt vindt plaats op zaterdag 8 december van 14.00 tot 17.00 uur in de Rank (Hollandsestraat 5 te Waalwijk). Zien we u allemaal?

– Projectkoor 1e Kerstdag – Komende zondag (9 december) na de kerkdienst oefenen we de eerste keer met het projectkoor voor 1e Kerstdag. We zingen twee liederen: Geef ons vrede (van Elly en Rikkert / Sela) en Wij trekken met een lange stoet (Sela). Ook 16 en 23 december komen we na de kerkdienst bij elkaar om te oefenen. Neem voor meer informatie contact op met Bram van Binnendijk (bramvanbinnendijk@gmail.com).

Aankondiging Alpha cursus – Op 17 januari 2019 willen we opnieuw starten met een Alpha cursus in Waalwijk! De Alpha-cursus geeft heldere en aansprekende uitleg over het christelijk geloof. De cursus is vrijblijvend en gratis.

De Alpha-cursus is iets voor jou als je: …meer wilt weten over het christelijk geloof, …wilt weten of er meer is tussen hemel en aarde; …nieuwe mensen wilt ontmoeten; …je kennis over het christelijk geloof wilt opfrissen

Op de cursus worden verschillende thema’s van het christelijk geloof besproken, zoals: Is er meer? Wie is Jezus? Bidden: waarom en hoe? Hoe relevant is het christelijk geloof? Hoe leidt God ons?

Op de Alpha-cursus maak je in tien weken tijd kennis met het christelijk geloof. Wekelijks kom je als groep bij elkaar. De cursus start meestal met een gezellige maaltijd. Na het eten luister je naar een boeiende inleiding over het christelijk geloof. Daarna praat je in kleine groepjes door. We beginnen op 17 januari om 19:30 uur in De Rank (Hollandsestraat 5). Voor vragen en/of aanmelding kun je contact opnemen met: Willemien Nijzink, Dennis Heijkoop of Corien de Wit (coriendewit@solcon.nl)

VANUIT DE JEUGDRAAD

– Kinderkerstfeest – Zondag 23 december om 17.00 uur vieren we met elkaar het kinderkerstfeest. De kinderen van de RainBowKids en de zondagschool hebben een link ontvangen waarmee ze zich op kunnen geven. Daarin kun je ook aangeven of je een liedje wil spelen als je een instrument bespeelt. De hele gemeente is van harte welkom om het kinderkerstfeest mee te vieren.

ACTIVITEITEN (D.v.)

Website www.kerkinbesoyen.nl

– MGB – Donderdagavond 6 december om 18:30 uur MusicalKids (voor kinderen van 6 tot 13+) om 19:30 uur Musicalgroep Besoyen, theater en zang voor iedereen vanaf 13 jaar tot 80+.

– Gesprekskring – Voor de 20&30–ers is er op vrijdag 7 december weer gesprekskring bij Niels en Hanneke (Het Fort 36).

– Oud-papier – Zaterdag 8 december hopen we het oud papier weer bij u op te halen. Op het rooster staan vermeld: wagen 1: dhr. Ad Nerings & dhr. John van Tilborgh en wagen 2: dhr. Piet de Laat & dhr. Corné Mandemakers. Alvast heel hartelijk dank voor jullie inzet!

– Kerstmarkt – Zaterdag 8 december is de kerstmarkt van vrouwenvereniging Lydia en de actiegroep Zambia. Van harte welkom van 14.00 tot 17.00 uur in de Rank (Hollandsestraat 5 te Waalwijk).

Catechese – Op dinsdagavond 11 december om 19:00 uur is er weer Kindercatechese (pastorie) & Follow Me (De Rank). Dit is de laatste keer voor de kerstvakantie. We beginnen weer op 8 januari 2019.

– MGB – Donderdagavond 13 december om 18:30 uur MusicalKids (voor kinderen van 6 tot 13+) om 19:30 uur Musicalgroep Besoyen, theater en zang voor iedereen vanaf 13 jaar tot 80+.

Tienerclub TOV – Vrijdagavond 14 december is er weer tienerclub TOV.

– RainBowKids – Lieve kinderen, Zaterdag 15 december is het weer Rainbowkids. We gaan met elkaar kijken en luisteren naar het kerstverhaal. We gaan knutselen, zingen en spellen spelen. De middag begint om half 2. Om half 4 mogen jullie weer opgehaald worden. We hopen jullie te zien.

Groetjes Jojanneke, Caroline, Gini en Gertine

Tenslotte

Ontvang allen een hartelijke groet, ds. A. de Wit

UA-61862711-1