Kerkblad ‘Voetius’ 6 September 2018

DIENSTEN VAN HET WOORD

Zondag 9 september

10.00 uur ds. A. de Wit, doopdienst

18.30 uur ds. E. van Wijk uit Sprang

Rondom Eredienst

Kerkauto: J. van Tilborgh, Nr. 06-29067029

Oppasdienst: Marieke Sleutjes, Miyuki Pleijter, Fabiënne Pleijter

Zondagsschool: Hoi Jongens en meisjes! Vandaag is er zondagsschool voor groep 1 t/m 5. Het verhaal over Nebukadnessar gaat verder. Nadat het wonder is gebeurd met de vrienden van Daniël laat hij iedereen weten dat de Heere God de echte God is en dat Hij alleen aanbeden mag worden. Na een tijdje vindt hij zichzelf toch belangrijker. Nebukadnessar wordt gestraft, hij moet 7 jaar als een dier leven, na 7 jaar krijgt hij zijn verstand weer terug. Komen jullie weer luisteren?

Collecten: De eerste collecte is bestemd voor het werk in de eigen gemeente (CvK). De tweede collecte voor de diaconie is bestemd voor ZOA. In een wereld vol conflicten, onrecht, armoede en rampen draagt ZOA bij aan hoop en herstel. ZOA zet zich voor hulp, hoop en herstel voor mensen die slachtoffer worden van een natuurramp of gewapend conflict. We bieden noodhulp en werken daarnaast met de lokale gemeenschap aan wederopbouw vanuit een christelijke overtuiging. Beide collecten van harte aanbevolen!

Bij de diensten: Vanmorgen is het een bijzondere dienst waarin Nora Sleutjes gedoopt hoopt te worden. Gods genade wordt zichtbaar in het teken van de doop. In de dienst lezen we verder over Jozef. We lezen Genesis 41: 37-57: een nieuw begin voor Jozef. Dat is ook het thema van de dienst: Een nieuw begin! ’s Avonds ontvangen we een gastvoorganger. Welkom in de beide erediensten!

VERANTWOORDING

College van kerkrentmeester: Ds. De Wit ontving op bezoek 1x € 10 en 1x € 50 voor de instandhouding van de predikantsplaats en tijdens de weeksluiting 1x € 10 voor de kerk. Hartelijk dank voor uw gift!

VANUIT DE KERKENRAAD

Belijdenisgroep – Komend seizoen willen we proberen om een groep mensen bij elkaar te krijgen die meer willen weten over het christelijk geloof. Een aantal mensen gaf aan interesse te hebben. Dus: heb je het verlangen om God te leren kennen? Wil je weten wie Jezus Christus is? Of zoek je verdieping? Of misschien wil je uitspreken (belijdenis doen) dat je helemaal bij God en Zijn gemeente wil horen? Denk er dan eens over na om hier vrijblijvend mee te starten en samen te zoeken naar wie God voor je wil zijn in Jezus Christus. Mocht je je aan willen melden of wil je hierover doorpraten? Van harte welkom! (adewit@solcon.nl/0416-332718)

– Gemeenteweekend – Afgelopen zondagmorgen ontvingen we de uitnodiging voor het gemeenteweekend op 15 en 16 september. Het belooft weer een prachtig weekend te worden. Er zijn verschillende activiteiten voor elke leeftijd. Voor actievelingen, maar ook voor hen die wat rustiger aan willen doen. De kinderen gaan op pad met elkaar. Daarnaast is er een sportief programma in denk- en spelvorm rondom De Rank. Ook de traditionele fietstocht wordt weer gehouden met de mogelijkheid om aan te sluiten op de excursielocatie. En er is een koorworkshop. Tijdens deze workshop studeren we 2 liederen in die we in de dienst van zondagochtend gaan zingen. Elk programma heeft zijn eigen begintijd. Aan het einde van de middag is er vanaf 17:30 uur gelegenheid tot ontmoeting en aansluitend vindt de maaltijd plaats (€ 7,50 volw.; € 3,50 kind).

Het startweekend wordt vervolgd in de zondagse eredienst. Thema: ‘Met hart en ziel’. Na de dienst is er koffiedrinken met taart! Daarvoor zoeken we nog mensen die taart willen bakken. U kunt uzelf opgeven voor de verschillende onderdelen via internet. Zie de link op www.kerkinbesoyen.nl en op www.facebook.com/hervormdbesoyen. Op de achterzijde van de maandbrief vindt ook een papieren opgave formulier. Deze kunt u inleveren bij Lennart Mesch (Grotestraat 24). We hopen u allemaal te ontmoeten!

Vacatures kerkenraad – Komend najaar willen we de bestaande vacatures in de kerkenraad vervullen. Voor de voortgang van het werk in de gemeente zijn we afhankelijk van mensen die zich in willen zetten. We vinden het belangrijk dat er vanuit de gemeente meegedacht wordt. Daarom worden de belijdende leden van de gemeente van harte uitgenodigd om namen in te dienen van broeders, die naar uw mening in aanmerking komen voor het ambt van diaken (1 vacature) en ouderling (3 vacatures). Neem even de moeite om hierover na te denken, maar ook om dit in gebed bij de Heere te brengen. In de komende kerkenraadsvergadering willen we ons buigen over de ingediende namen. U kunt deze namen tot 15 september schriftelijk en ondertekend indienen bij de scriba van de kerkenraad, dhr. C.J. Mandemakers (A.B. van Lieshoutlaan 61 5141 MJ Waalwijk of scriba@kerkinbesoyen.nl).

ACTIVITEITEN (D.v.)

Website www.kerkinbesoyen.nl

– MGB – Donderdagavond 6 september om 18:30 uur MusicalKids (voor kinderen van 6 tot 13+) om 19:30 uur Musicalgroep Besoyen, theater en zang voor iedereen vanaf 13 jaar tot 80+.

– Oud-papier – Zaterdag 8 september hopen we het oud papier weer bij u op te halen. Op het rooster staan vermeld: wagen 1: dhr. Jan Drop jr. & dhr. Niels Muijen en wagen 2: Ron Vos & Ulemu Phiri. Alvast heel hartelijk dank voor jullie inzet!

Vrouwenvereniging – Maandag 10 september beginnen we weer met de vrouwenvereniging. Om half acht staat de deur van De Rank voor jullie open en is de koffie en thee gezet. Er is nog ruimte dus kom gerust een keer kijken. Dat zouden wij heel fijn vinden. Namens het bestuur, Groeten Hannie Roos.

– MGB – Donderdagavond 13 september om 18:30 uur MusicalKids (voor kinderen van 6 tot 13+) om 19:30 uur Musicalgroep Besoyen, theater en zang voor iedereen vanaf 13 jaar tot 80+.

Tenslotte

Ontvang een hartelijke groet van ons allen! Ds. A. de Wit

UA-61862711-1