Kerkblad ‘Voetius’ 7 december 2017

DIENSTEN VAN HET WOORD

Zondag 10 december (2e adventszondag)

10.00 uur ds. P. Vermaat uit Veenendaal

18.30 uur ds. A. de Wit

Rondom Eredienst

Kerkauto: H. Roos, tel. Nr. 339439

Oppasdienst: Gini Heijkoop, Marieke Sleutjes, Julot Opendorp

Zondagsschool: Hoi jongens en meisjes! Deze week is er zondagsschool voor groep 1 t/m 4. Het verhaal van Jona gaat verder. Jona wordt overboord gegooid. Hij wordt opgeslokt door een grote vis. Jona is erg bang en bidt tot God om vergeving. De vis spuugt Jona uit. Net als Jona mogen wij ook tot God bidden om te vragen om onze verkeerde dingen te vergeven. Kom je ook luisteren?

Collecten: De eerste collecte is bestemd voor het werk in de eigen gemeente (CvK). De tweede collecte (Diaconie) is bestemd voor pastoraat binnen de Protestantse Kerk Nederland. De opbrengst van deze collecte is bestemd voor bijzondere vormen van pastoraat aan mensen die zich buiten het bereik van de plaatselijke gemeente bevinden, zoals pastoraat aan schippers maar ook bijvoorbeeld luchthavenpastoraat. Beide collecten van harte aanbevolen.

Bij de diensten: ’s Morgens ontvangen we een gastvoorganger. ’s Avonds wil ik opnieuw stilstaan bij het verlangen naar verlossing zoals dat door de profeet Jesaja verwoord is. Hartelijk welkom in beide diensten!

VERANTWOORDING

College van diakenen: De diaconiecollecten van de afgelopen periode hebben het volgende opgebracht: 19 november voor Edukans: € 190,60; de 3e collecte op 19 november voor project 10 27: € 234,70; 26 november voor de MAF: € 154,55; 3 december voor Open Doors: € 165,40. Hartelijk dank voor uw bijdragen.

College van kerkrentmeesters: Ouderling C.S. Kamp ontving op huisbezoek 1x € 10 voor de instandhouding van de predikantsplaats. Hartelijk dank voor uw gift!

VANUIT DE KERKENRAAD

– Benoeming – Naar aanleiding van de laatste kerkenraadsvergadering deelt de kerkenraad mee dat zij Maarten Kranendonk (Hellebaardstraat 1, 5175 TT, Loon op Zand) heeft benoemd als ouderling-kerkrentmeester. In verband met afwezigheid van Maarten was dit niet eerder mogelijk om te communiceren. We wensen Maarten wijsheid en Gods zegen toe bij zijn afweging.

Wijkteams – We zijn op zoek naar mensen die de wijkteams willen versterken. Voor het wijkteam 7 zijn we op zoek naar mensen die willen helpen met de weeksluitingen in Spoorwiel op vrijdagavond. Als het team volledig is ben je eens in de 2 maanden aan de beurt om te helpen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ds. De Wit. Ook binnen wijkteam 6 is een vacature voor wijkcontactpersoon. Hiervoor kunt u terecht bij Cees Vroegrijk. Graag komen we met u in contact! Het is mooi en dankbaar werk om te doen.

Aankondiging Alpha cursus – Op 18 januari 2018 willen we starten met een Alpha cursus! De Alpha-cursus geeft heldere en aansprekende uitleg over het christelijk geloof. De cursus is vrijblijvend en gratis.

De Alpha-cursus is iets voor jou als je: …meer wilt weten over het christelijk geloof, …wilt weten of er meer is tussen hemel en aarde; …nieuwe mensen wilt ontmoeten; …je kennis over het christelijk geloof wilt opfrissen

Op de cursus worden verschillende thema’s van het christelijk geloof besproken, zoals: Is er meer? Wie is Jezus? Bidden: waarom en hoe? Hoe relevant is het christelijk geloof? Hoe leidt God ons?

Op de Alpha-cursus maak je in tien weken tijd kennis met het christelijk geloof. Wekelijks kom je als groep bij elkaar. De cursus start meestal met een gezellige maaltijd. Na het eten luister je naar een boeiende inleiding over het christelijk geloof. Daarna praat je in kleine groepjes door. Exacte locatie en tijdstip volgen nog.

Voor vragen en/of aanmelding kun je contact opnemen met: Willemien Nijzink, Dennis Heijkoop of Corien de Wit (coriendewit@solcon.nl)

Film – Op woensdag 13 december wordt er in het Willem van Oranje College (De Gaard 4, Waalwijk) een film vertoond: The case for Christ. Deze film vertelt het waargebeurde verhaal van Lee Strobel. Voor meer informatie zie de maandbrief van december.

– Musical luchtpost “brieven van boven” – Ook dit jaar treedt Musicalgroep Besoyen op met de musical ‘Luchtpost, brieven van boven’. Op zaterdag 16 december: St. Jan in Kaatsheuvel (Hoofdstraat 36) en op zaterdag 23 december: Kerk aan de Haven in Waalwijk (Grotestraat 121).

De musical vertelt u op een herkenbare wijze het verhaal over familie de Vries en hun zoektocht naar de boodschap van kerst. Door allerlei onbekende en bekende brieven worden zij niet alleen meegevoerd naar de tijd van Jozef en Maria, maar ook naar het front tijdens de Eerste Wereldoorlog. Het verhaal wordt verteld door middel van spel en liederen verpakt in een verrassend muzikaal jasje, met teksten geschreven door Reinaard Maas en Niek Dekker. De boodschap van Kerst wordt gebracht op een eigentijdse, bijbelgetrouwe en toch laagdrempelige manier. Met scenes die elkaar in een hoog tempo opvolgen, zal er in de 75 minuten durende musical dan ook geen pauze zijn. De musical is geschikt voor alle leeftijden en daarom een perfect uitje voor het hele gezin. Kortom, deze musical moet u gezien hebben!

Beide optredens beginnen om 19:30 uur. Toegang: gratis

VANUIT DE ZENDINGSCOMMISSIE

– Kerstecho’s – Beste gemeenteleden, Ook dit jaar willen we als Hervormde gemeente Besoyen het kerstevangelie weer onder de aandacht brengen bij de bewoners van de wijk Besoyen. We doen dit door middel van het verspreiden van kerstecho´s. Een mooie kans om inwoners van Besoyen voor het eerst, of wederom kennis te laten maken met het echte Kerstcadeau wat God ons in Zijn Zoon heeft gegeven. We hopen dan ook dat u en jij ook dit jaar weer wilt helpen met de verspreiding van de kerstecho. Zondag 10 december na de ochtenddienst zullen de verschillende wijkjes uitgedeeld worden door leden van de zendings- en evangelisatiecommissie.

VANUIT DE JEUGDRAAD

– Kinderkerstfeest – Fijn dat zoveel kinderen zich hebben opgegeven voor het Kinderkerstfeest. Op de volgende momenten willen we met zijn allen oefenen: 16 December om 13:00 uur – voorafgaand aan de RBK-middag; 17 December – aansluitend aan de ochtenddienst; 24 December – aansluitend aan de ochtenddienst.

Het zijn maar een paar oefenmomenten dus willen we vragen of jullie kunnen proberen bij alle drie aanwezig te zijn. Tot dan!

ACTIVITEITEN (D.v.)

Website www.kerkinbesoyen.nl

– MGB – Donderdagavond 7 december om 19:30 uur is er de oefenavond van de Musicalgroep Besoyen. We oefenen voor de komende optredens van 9, 16 en 23 december.

– Oud-papier – Zaterdag 9 december hopen we het oud papier weer bij u op te halen. Op het rooster staan vermeld: wagen 1: dhr. Henk Hoefnagel & dhr. John van Tilborgh en wagen 2: dhr. Ad Nerings & dhr. Corné Mandemakers. Alvast heel hartelijk dank voor jullie inzet!

Catechese – Op dinsdagavond 12 december om 19:00 uur is er weer Kindercatechese (pastorie) & Follow Me (De Rank). Dit is de laatste keer voor de kerstvakantie. We beginnen weer op 9 januari 2018.

Contactmiddag – Woensdag 13 december hopen we onze kerstsamenkomst te houden. In het eerste deel van de middag zal ds. De Wit de meditatie verzorgen. Na de pauze komt het kinderkoor ‘Kids4U’ enkele liederen zingen. Zoals we gewend zijn, sluiten we het programma af met een gezamenlijke broodmaaltijd. We nodigen u van harte uit om deze middag aanwezig te zijn. Vergeet u niet om u aan te melden voor het programma? We verwachten u om 15.30 uur (half vier) in de Rank.

– MGB – Donderdagavond 14 december om 19:30 uur is er de oefenavond van de Musicalgroep Besoyen.

– Tienerclub TOV/RBK+ – Op vrijdagavond 15 december is er weer een TOV/RBK+ avond. Deze begint om 19:30 uur en is om 21:30 uur weer afgelopen. Zien we jullie weer allemaal?

– RainBowKids – Hoi Allemaal, 16 december is het weer Rainbowkids. Van 13:00- 13.30 uur gaan we oefenen voor het kerstfeest. Van 13.30 uur tot 15.30 uur is het club. We gaan leuke dingen maken voor het kersfeest. We hopen dat jullie allemaal weer komen, zodat we samen een gezellige middag hebben. Groetjes Jojanneke, Gini, Marieke, Caroline en Gertine

Tenslotte

Ontvang allen een hartelijke groet, ds. A. de Wit

UA-61862711-1