Kerkblad ‘Voetius’ 7 februari 2019

DIENSTEN VAN HET WOORD

Zondag 10 februari

10.00 uur ds. A. de Wit, afscheid en bevestiging ambtsdragers

18.30 uur ds. J.S. Heutink uit Ede

Rondom Eredienst

Kerkauto: J. van Tilborgh, Tel. Nr. 06-29067029

Oppasdienst: Caroline Phiri, Mariska Spierings, Tim Spierings

Zondagsschool: Hoi Jongens en meisjes! Vandaag is er zondagsschool voor groep 1 t/m 5. Het kinderlied voor deze zondag is: Je hoeft niet bang te zijn (OTH 430). Ester is de nieuwe koningin van Ahosveros, maar wat hij nog niet weet is dat ze bij het volk Israël hoort en jood is. De neef van Ester, Mordechai knielt niet voor Haman, de dienaar van de koning. Mordechai wil alleen knielen voor de Heere God. Haman is hier erg boos om en wil Mordechai en alle andere joden doden. Ester zal de koning moeten vertellen dat zij ook jood is. Wat haar plan is, dan hoor je op de zondagsschool.

Collecten: De eerste collecte is bestemd voor het werk in de eigen gemeente (CvK). De tweede diaconale collecte is bestemd voor het werk van de Herberg. De Herberg is een diaconaal en pastoraal centrum waar mensen die vermoeid of vastgelopen zijn even op adem kunnen komen. Er wordt pastorale begeleiding gegeven aan de gasten. Bovendien is er ruimte voor bezinning op levens- en geloofsvragen. Beide collecten van harte aanbevolen!

Bij de diensten: Zondag hebben we een bijzondere dienst waarin ambtsdragers afscheid nemen en bevestigd worden. In de dienst lezen we Lukas 17: 1-10. ’s Avonds ontvangen we een oud-voorganger van Besoyen. Van harte welkom in beide diensten.

VERANTWOORDING

College van kerkrentmeesters: Bezoekbroeder J.J. Mandemakers ontving op bezoek 1x € 10 voor de instandhouding van de predikantsplaats. Ds. De Wit ontving op bezoek 1x € 10 voor de instandhouding van de predikantsplaats. Hartelijk dank voor uw gift!

VANUIT DE KERKENRAAD

– Afscheid en bevestiging ambtsdragers – Aanstaande zondagmorgen nemen we in de morgendienst afscheid van broeder A.J. Schouten (Willem de Zwijgerstraat 19, 5161 HB, Sprang-Capelle). Carlo Klaasse zal herbevestigd worden als jeugdouderling, Cees Vroegrijk als ouderling en Corné Mandemakers als diaken. Daarnaast zal André Boer (Wendelnesseweg-Oost 30 5161 ZA Sprang-Capelle) bevestigd worden als diaken en Dennis Heijkoop (Reiger 44 5161 TZ Sprang-Capelle) als ouderling voor zending en evangelisatie. We zijn dankbaar dat zij zich geroepen weten om de gemeente van Christus in Besoyen te dienen. We mogen opzien naar God die roept en getrouw is en het ook doen zal. Zo wil de Heere de nieuwe ambtsdragers ook leiden door Zijn Heilige Geest en hen bekwaam maken voor hun taak. Geknield en onder de zegenende handen van de Heere mogen ze hun werk aanvangen!

VANUIT DE DIACONIE

– Interkerkelijke vakantieweek te Doorn – Vanuit de Interkerkelijke stichting “Vakantieweek lichamelijk gehandicapten” in het land van Heusden en Altena en de Langstraat wordt de mogelijkheid geboden u aan te melden voor de vakantieweek die zal worden gehouden in het “Nieuwe Hydepark” te Doorn.

De week wordt komend voorjaar georganiseerd van 18 t/m 25 Mei 2018 en is ook bedoeld voor jongere gehandicapten.

Indien u hiervoor in aanmerking wilt komen kunt u zich tot uiterlijk 20 februari 2019 aanmelden bij de Diaconie, Corné Mandemakers. Telefonisch via 06-14173560 of per e-mail: Corne.Mandemakers@home.nl

ACTIVITEITEN (D.v.)

Website www.kerkinbesoyen.nl

– MGB – Donderdagavond 7 februari om 18:30 uur MusicalKids (voor kinderen van 6 tot 13+) om 19:30 uur Musicalgroep Besoyen, theater en zang voor iedereen vanaf 13 jaar tot 80+.

Alpha Cursus – Donderdag 7 februari om 18:30 uur is de Alpha cursus in De Rank.

– Oud-papier – Zaterdag 9 februari hopen we het oud papier weer bij u op te halen. Op het rooster staan vermeld: wagen 1: dhr. Johan Mijdam & dhr. Pieter Mijdam en wagen 2: dhr. Ron Vos & dhr. Rijk Jan Pleijter. Alvast heel hartelijk dank voor jullie inzet!

– Moderamen vergadering – Het moderamen vergadert op maandag 11 februari om 19:00 uur in De Rank.

Catechese – Dinsdagavond 12 februari om 19:00 uur is er Kindercatechese (pastorie) & Follow Me (De Rank).

– MGB – Donderdagavond 14 februari om 18:30 uur MusicalKids (voor kinderen van 6 tot 13+) om 19:30 uur Musicalgroep Besoyen, theater en zang voor iedereen vanaf 13 jaar tot 80+.

Alpha Cursus – Donderdag 14 februari om 18:30 uur is de Alpha cursus in De Rank.

– RainBowKids – Beste Rainbowkids, Volgende week zaterdag 16 februari hebben we weer een RBK-middag. Zijn jullie er ook weer bij? Dat zou gezellig zijn! We gaan zingen, luisteren en knutselen. We beginnen om 13:30 uur en de RBK-middag is om 15:30 uur afgelopen. Tot dan! Groetjes, de leiding.

Tenslotte

Ontvang allen een hartelijke groet vanuit de pastorie. Ds. A. de Wit

UA-61862711-1