Kerkblad ‘Voetius’ 7 juni 2018

DIENSTEN VAN HET WOORD

Zondag 10 juni

10.00 uur ds. G.J. Wolters uit Almkerk

18.30 uur ds. T. Wegman uit Zeist

Rondom Eredienst

Kerkauto: A. Schouten, tel. Nr. 282165

Oppasdienst: Jojanneke van Rijsbergen, Marieke Klaasse, Timo Klaasse

Zondagsschool: Hoi Jongens en meisjes! Vandaag is er zondagsschool voor groep 1 t/m 4. Het gaat vandaag weer over Job. Job is alles kwijtgeraakt. Hij is erg verdrietig. Niemand kan hem troosten, zijn vrouw niet en ook zijn vrienden niet. Job bidt tot God en vraagt God waarom hem dit moet overkomen. Zo mogen ook wij bij God terecht, als we blij zijn, maar ook als we verdrietig of boos zijn. Kom je luisteren naar het verhaal?

Collecten: De eerste collecte is bestemd voor het werk in de eigen gemeente (CvK). De tweede collecte voor de diaconie is bestemd voor het project ‘veilig moederschap in Bangladesh’ van stichting Woord en Daad. Dit project pleit bij de overheden voor betere bereikbaarheid en beschikbaarheid van medische voorzieningen. Plaatselijke vrouwengroepen gaan in gesprek met leiders en proberen zo te werken aan een andere houding richting (zwangere) vrouwen. Om die rol goed te vervullen, krijgen deze vrouwen goede trainingen. Zo worden ze echte belangenbehartigers van kwetsbare vrouwen en geven ze ook concrete hulp, bijvoorbeeld door voedingsadviezen te geven. Beide collecten van harte aanbevolen!

Bij de diensten: In verband met de nascholing heb ik de morgendienst geruild met collega Wolters. Ook ’s avonds ontvangen we een gastvoorganger. Goede diensten met elkaar gewenst.

VERANTWOORDING

College van Diakenen: Ds. De Wit ontving op bezoek 1x € 36 voor de zending. Hartelijk dank voor uw gift.

College van kerkrentmeesters: Ds. De Wit ontving op bezoek: 1x € 50 voor de instandhouding van de predikantsplaats; 1x € 35 voor de kerk; 1x € 10 voor onderhoud begraafplaats. Hartelijke dank voor uw gift.

VANUIT DE KERKENRAAD

Nascholing predikant – Donderdag en vrijdag (7 en 8 juni) is ds. De Wit afwezig in verband met de verplichte nascholing. Neemt u voor pastorale vragen contact op met één van de wijkouderlingen en voor de overige zaken met scriba Corné Mandemakers (06-14173560).

VANUIT DE JEUGDRAAD

Examens – Volgende week worden de uitslagen van de examens bekendgemaakt. Een spannend moment! Laat je even weten wat de uitslag is? Telefonisch 332718 of even een berichtje naar: adewit@solcon.nl

– Jeugdclub TOV – Hé TOV-ers, Vrijdagavond 6 juli willen we met jullie het seizoen afsluiten met een BBQ. We beginnen om 18:30 uur met het aansteken van de BBQ. De avond is rond 21:30 uur afgelopen.

Locatie van de BBQ volgt nog. We willen je vragen om je voor de BBQ ook op te geven, zodat we rekening kunnen houden met inkopen. Opgeven kan door te mailen naar: tovbesoyen@gmail.com. Voor deze avond vragen we een bijdrage van €5. Hopelijk zien we jullie dan! Wij hebben er zin in! Groetjes, de TOV leiding.

ACTIVITEITEN (D.v.)

Website www.kerkinbesoyen.nl

– MGB – Donderdagavond 7 juni om 18:30 uur MusicalKids (voor kinderen van 6 tot 13+) om 19:30 uur Musicalgroep Besoyen, theater en zang voor iedereen vanaf 13 jaar tot 80+.

Viering Heilig Avondmaal – Vrijdagavond 8 juni om 19:00 uur vieren we het Heilig Avondmaal in Spoorwiel. Ditmaal wordt de viering verzorgd door Ds. G. van de Linden in verband met afwezigheid van Ds. De Wit. Welkom!

Kampvuuravond – Vrijdagavond 8 juni om 20:00 uur (Rechtvaart 27 te Kaatsheuvel).

– Oud-papier – Zaterdag 9 juni hopen we het oud papier weer bij u op te halen. Op het rooster staan vermeld: wagen 1: dhr. Eimo van Pelt & dhr. John van Tilborgh en wagen 2: Piet de Laat & Corné Mandemakers. Alvast heel hartelijk dank voor jullie inzet!

– Moderamen vergadering – Het moderamen vergadert op maandag 11 juni om 19:00 uur in De Rank.

– MGB – Donderdagavond 14 juni om 18:30 uur MusicalKids (voor kinderen van 6 tot 13+) om 19:30 uur Musicalgroep Besoyen, theater en zang voor iedereen vanaf 13 jaar tot 80+.

Tenslotte

Dankbaar kijk ik terug op de diensten van afgelopen zondag waarin we als gemeente het Heilig Avondmaal mochten vieren. Ik heb deze diensten persoonlijk écht als een zegen ervaren! Het is mijn verlangen dat we die nieuwe kleding aandoen, omdat Jezus Christus alles voor je geworden is. Ontvang een hartelijke groet van ons allen! ds. A. de Wit

UA-61862711-1