Kerkblad ‘Voetius’ 7 maart 2019

DIENSTEN VAN HET WOORD

Zondag 10 maart

10.00 uur ds. A. de Wit, gezinsdienst

18.30 uur ds. C. Mijderwijk uit Meerkerk

Rondom Eredienst

Kerkauto: L. van Pelt, tel.nr. 277189

Oppasdienst: Marieke Klaasse, Miranda van Vuuren, Timo Klaasse

Zondagsschool: Hoi Jongens en meisjes! Vandaag is er zondagsschool voor groep 1 t/m 5. Een man die erg rijk is vraagt aan Jezus hoe hij moet leven. Jezus vertelt dat hij zich aan de 10 geboden moet houden. Dat doet de man al. Dan zegt Jezus: verkoop alles wat je hebt en geef het aan de armen. De man wordt een beetje verdrietig, dat is wel een erg moeilijke opdracht. Toch maakt veel en mooie spullen niet echt gelukkig. Alleen bij Jezus ben je echt gelukkig.

Collecten: De eerste collecte is bestemd voor het werk in de eigen gemeente (CvK). De tweede collecte voor de diaconie is bestemd voor een project van de GZB. De kerk in Rwanda wil alle generaties bereiken met de boodschap van Gods liefde. Daarom is het nodig dat predikanten en kerkleiders toegerust worden om dit te bereiken. Met uw bijdrage steunt u het theologisch onderwijs van de Anglicaanse Kerk in Rwanda. Beide collecten van harte aanbevolen!

Bij de diensten: In de morgendienst besteden we aandacht aan de start van het paasproject van de zondagsschool: God kiest, God redt… kies jij ook? In de dienst lezen we uit Lukas 18: 18-30. ’s Avonds ontvangen we een oud-predikant van Besoyen. Van harte welkom in de erediensten!

Woensdag 13 maart

14:00 uur ds. E. van Wijk & A. de Wit, Locatie: kerk van Sprang

19.30 uur ds. A. de Wit, Bidstond voor gewas en arbeid

Rondom Eredienst

Kerkauto A. Schouten, Tel. Nr. 282165

Collecten: De eerste collecte is op de biddag bestemd voor het werk in de eigen gemeente (CvK). De tweede collecte voor de diaconie is bestemd voor ZOA. In een wereld vol conflicten, onrecht, armoede en rampen draagt ZOA bij aan hoop en herstel. ZOA zet zich in voor hulp, hoop en herstel voor mensen die slachtoffer worden van een natuurramp of gewapend conflict. We bieden noodhulp en werken daarnaast met de lokale gemeenschap aan wederopbouw vanuit een christelijke overtuiging.

Extra deurcollecte: Op biddag is er ook de deurcollecte! Dit is de zogenaamde bidstondcollecte voor de kerk. Alle collecten van harte bij u aanbevolen!

Bij de diensten: ‘s Middags hebben we een gezamenlijke dienst die gericht is op de kinderen. Deze dienst organiseren we samen met de hervormde gemeente van Sprang in de kerk van Sprang. Het thema is deze keer: ‘Wat vraag jij?’ naar aanleiding van 1 Koningen 3: 1-15. Dit is de geschiedenis over Salomo. God belooft aan Salomo te geven wat hij van de Heere zou vragen. Dit thema is ook op de scholen in Sprang-Capelle aan de orde geweest. ’s Avonds komen we bij elkaar en bidden we om Gods zegen voor gewas en arbeid.

Zondag 17 maart

10.00 uur ds. A. Naijen uit Andel

18.30 uur ds. J. het Lam uit Harderwijk

Rondom Eredienst

Kerkauto: R. Quirijns, tel. Nr. 06-12022944

Oppasdienst: Caroline Phiri, Gini Heijkoop, Manuel Heijkoop

Zondagsschool: Hoi Jongens en meisjes! Vandaag is er zondagsschool voor groep 1 t/m 4. Het kinderlied voor deze zondag is het lied wat hoort bij het paasproject van de zondagsschool. De Heere Jezus weet dat Hij binnenkort gaat sterven. Hij gaat met een paar discipelen naar de olijfberg. Daar gaat Hij bidden, maar zijn vrienden vallen in slaap. Dan komt Judas eraan, een van de discipelen, en geeft de Heere Jezus een kus. Het is geen teken van liefde, maar van verraad! Wil je weten hoe het verhaal gaat? Kom dan luisteren op de zondagsschool!

Collecten: De eerste collecte is bestemd voor het werk in de eigen gemeente (CvK). De tweede collecte voor de diaconie is bestemd voor stichting Hulp Oost-Europa (HOE). Niet weten of er morgen nog te eten is. In Nederland kunnen we ons dat bijna niet voorstellen, maar voor een groot aantal mensen in Oekraïne, Roemenië, Servië, Slowakije en Hongarije is dit de harde realiteit. Stichting HOE helpt arme mensen de winter door te komen. Stichting Hulp Oost-Europa helpt via plaatselijke christelijke gemeenten. We vragen u het werk en de hulpverlening in uw gebed te ondersteunen.

Extra deurcollecte: De 3e zondag van de maand is er de extra diaconie collecte bij de uitgang. Deze keer bestemd voor onze zustergemeente in Tôn in Slowakije. Alle collecten van harte aanbevolen!

Bij de diensten: Deze zondag ontvangen we opnieuw twee gastvoorgangers in verband met de biddag van afgelopen week. Goede diensten met elkaar gewenst!

VERANTWOORDING

College van kerkrentmeesters: Ds. De Wit ontving op bezoek 1x € 50 voor de instandhouding van de predikantsplaats. Hartelijk dank voor uw gift!

VANUIT DE KERKENRAAD

– Gelegenheidskoor – De hervormde gemeenten van Sprang en Besoyen houden gezamenlijke diensten op 2e paasdag en 2e pinksterdag. De dienst op 2e paasdag wordt door Sprang georganiseerd. De voorbereidingscommissie is op zoek naar mensen die het leuk vinden om te zingen in een gelegenheidskoor in de samenkomst op 2e Paasdag. Iedereen jong en oud kan zich hier voor opgeven. Vind u/jij het leuk om mee te doen geef dan op via het emailadres ikwilbijhetkoor@outlook.com of bel 280649. Er zal een paar keer geoefend gaan worden o.l.v. Joop de Zwart.

– GZB-dag – Op D.V. zaterdag 16 maart 2019 wordt de GZB-dag gehouden in de Midden Nederland Hallen in Barneveld. Het thema is: ‘De Geest doorbreekt de grenzen’. Samen luisteren naar prachtige verhalen uit Gods wereldwijde kerk, samen zingen en te bidden, bemoedigd worden en elkaar ontmoeten. Voor kinderen en jongeren zijn er aparte programma’s en is er kinderopvang geregeld. Het is dus echt een dag voor jong en oud! Van harte welkom!

ACTIVITEITEN (D.v.)

Website www.kerkinbesoyen.nl

– MGB – Donderdagavond 7 maart om 19:30 uur is er geen MusicalKids, maar wel Musicalgroep Besoyen, theater en zang voor iedereen vanaf 13 jaar tot 80+.

Alpha Cursus – Donderdagavond 7 maart is er geen Alpha cursus i.v.m. de voorjaarsvakantie.

– Oud-papier – Zaterdag 9 maart hopen we het oud papier weer bij u op te halen. Op het rooster staan vermeld: wagen 1: Gerald de Rooij & dhr. Tim Sleutjes en wagen 2: Jeffrey Spierings & Roy Sleutjes. Alvast heel hartelijk dank voor jullie inzet!

– Moderamen vergadering – Het moderamen vergadert op maandag 11 maart om 20:00 uur in De Rank.

Catechese – Dinsdag 12 maart is er geen catechese i.v.m. biddag.

Biddag – Woensdagmiddag 13 maart om 14:00 uur in Sprang en ’s avonds om 19:30 uur in de kerk van Besoyen.

– MGB – Donderdagavond 14 maart om 18:30 uur MusicalKids (voor kinderen van 6 tot 13+) om 19:30 uur Musicalgroep Besoyen, theater en zang voor iedereen vanaf 13 jaar tot 80+.

Alpha Cursus – Donderdag 14 maart om 18:30 uur is de Alpha cursus in De Rank.

Tienerclub TOV – Hey TOV-ers! Hebben jullie ook weer zin in een TOV avond? Vrijdag 15 maart is het weer zo ver! Het programma begint om 19:30 uur en van 19:15 uur staan de deuren van de Rank voor je open. Neem gerust je vriendje of vriendinnetje mee. Tot dan! Groetjes, de TOV leiding

– RainBowKids – Hallo jongens en meisjes, Zaterdag 16 maart is het weer Rainbowkids. We gaan het hebben over mensen die vervolgd worden om hun geloof. We gaan knutselen en spellen spelen die daarmee te maken hebben. Je bent welkom vanaf 13:30 uur en om 15:30 uur mag je weer opgehaald worden. We hopen dat jullie komen. Groetjes Jojanneke, Caroline, Gini en Gertine

Vrouwenvereniging – Op maandag 18 maart komt vrouwenvereniging Lydia bij elkaar om 19:30 uur in De Rank.

– Kerkenraadsvergadering – Op maandagavond 18 maart vergadert de Kerkenraad om 19:30 uur in De Rank.

Catechese – Dinsdagavond 19 maart om 19:00 uur is er Kindercatechese (pastorie) & Follow Me (De Rank).

– MGB – Donderdagavond 21 maart om 18:30 uur MusicalKids (voor kinderen van 6 tot 13+) om 19:30 uur Musicalgroep Besoyen, theater en zang voor iedereen vanaf 13 jaar tot 80+.

Alpha Cursus – Donderdag 21 maart om 18:30 uur is de Alpha cursus in De Rank.

Tenslotte

Ontvang allen een hartelijke groet vanuit de pastorie. Ds. A. de Wit

UA-61862711-1