Kerkblad ‘Voetius’ 7 september 2017

DIENSTEN VAN HET WOORD

Zondag 10 september

10.00 uur ds. A. de Wit, koffiedrinken na de dienst

18.30 uur ds. A.J. Hagedoorn uit Hellouw

Rondom Eredienst

Kerkauto: J. Verheuvel, tel. Nr. 652128

Oppasdienst: Carin van der Bijl, Marieke Sleutjes, Lucas Klaasse

Zondagsschool: Hoi jongens en meisjes! Deze week is er zondagsschool voor groep 1 t/m 5. Vandaag gaat het verhaal over een boekrol. Weet jij wat een boekrol is? Wil je weten wat er met deze boekrol gebeurt? Kom dan naar de zondagsschool!

Collecten: De eerste collecte is bestemd voor het werk in de eigen gemeente (CvK). De tweede collecte (Diaconie) is bestemd voor een project van stichting ZOA. ZOA helpt mensen in ramp- en conflictgebieden. Zonder uw betrokkenheid kan ZOA dit werk niet doen. Mogen we rekenen op uw vrijgevigheid? Beide collecten van harte aanbevolen!

Bij de diensten: zondagmorgen lezen we verder in 1 Thessalonicenzen 4. Dit keer de verzen 13-18 die gaan over de opstanding bij Christus’ wederkomst. Paulus schreef dit gedeelte ter bemoediging. Zo hoop ik dat wij daar ook door bemoedigd mogen worden. ’s Avonds heb ik geruild met collega Hagedoorn uit Hellouw. Goede en gezegende diensten gewenst!

VERANTWOORDING

College van kerkrentmeesters: Via bankoverschrijving ontvingen we een gift van € 200 voor de instandhouding van de predikantsplaats. Wijkcontactpersoon Mevr. M. Mesch – Kas ontving een gift van € 10 voor de kerk. Heel hartelijk dank!

VANUIT DE KERKENRAAD

Koffiedrinken na de dienst – Zoals u in de maandbrief van juli/augustus heeft kunnen lezen is er vanaf deze zondag elke week koffiedrinken na de dienst. Een mooie gelegenheid om elkaar regelmatiger te ontmoeten en vooral te spreken. Alvast dank aan de dames van de vrouwenochtend die dit organiseren.

– Nascholing predikant – Wanneer een predikant in zijn eerste gemeente staat, is hij verplicht tot het volgen van de zogenaamde primaire nascholing. Dat is een traject van één jaar waarin de predikant zes keer twee dagen naar het seminarie (opleidingscentrum) van de Protestantse Kerk in Nederland gaat om toegerust te worden. Vanwege de tijd die deze opleidingsdagen (inclusief de voorbereiding) in beslag nemen, zal onze predikant in die weken minder beschikbaar zijn voor het werk in de eigen gemeente. Voor pastorale vragen kunt u contact opnemen met de wijkouderlingen. Voor overige zaken met de scriba van onze gemeente. Volgende week donderdag en vrijdag (14 en 15 september) is de eerste 2e-daagse.

– Vervolg projectkoor – Voor enthousiaste zangers van alle leeftijden willen we opnieuw een aantal liederen 4 stemmig gaan instuderen voor een themadienst op D.V zondag 29 oktober om 17:00 uur. Onder leiding van Joop de Zwart. We hebben gekozen voor liederen van Taizé / Sela. Spelers van een muziekinstrument zijn ook meer dan welkom. De volgende data willen we na de ochtenddienst een klein uurtje oefenen: 10, 24 september en 1, 8 en 22 oktober. Opgeven kan bij Marijke Mesch, tel: 344508 of marijke.mesch (at) filternet.nl

– Gemeenteweekend – Het gemeenteweekend van 16 en 17 september komt steeds dichterbij! Het belooft weer een prachtig weekend te worden. Er zijn verschillende activiteiten dus: voor elk wat wils. Rond 9:30 uur is er een gezamenlijke start waarbij we op een ontspannen manier kennismaken met het thema: ‘Open je ogen’. Vervolgens starten om 11:30 uur de verschillende middagprogramma’s: Fietstocht + excursie, Excursie (vervoer per auto), Kubb-toernooi van 10-90!, kinderprogramma en wandelwagentocht. Om 16:30 is er gelegenheid tot ontmoeting en aansluitend eten we met elkaar (€ 7,50 volw.; € 3,50 kind). Om 20:00 uur ’s avonds wordt het gerestaureerde orgel bespeeld! In de kerkdienst op zondag denken we na over hetzelfde thema. Na de dienst is er koffiedrinken met taart! Daarvoor zoeken we nog mensen die taart willen bakken. U kunt uzelf opgeven voor de verschillende onderdelen via internet. Zie de link op www.kerkinbesoyen.nl en op www.facebook.com/hervormdbesoyen. Ook liggen er aanmeldingsformulieren op de tafel in De Rank die u in kunt vullen en in de melkbus in De Rank kunt deponeren. We hopen u allemaal te ontmoeten!

Commissie Gezinsdiensten – Voor de gezinsdiensten commissie zijn we op zoek naar gemeenteleden die mee willen denken en praten over deze diensten. Dat kan als nieuw lid van de commissie maar het kan ook zijn dat je bijvoorbeeld 1 of 2 keer per jaar een vergadering bijwoont. Je kunt dan meedenken over het thema, de invulling/uitwerking en ook meehelpen met de uitvoering. Lijkt dit je/u leuk/interessant? Meld je dan aan bij Carlo Klaasse (cklaasse (at) outlook.com, 06-10717797) of Ds. Arie de Wit (adewit (at) solcon.nl, 0416-332718).

ACTIVITEITEN (D.v.)

Website www.kerkinbesoyen.nl

– MGB – Donderdagavond 7 september om 19:30 uur is er weer een oefenavond van de Musicalgroep Besoyen.

– Oud-papier – Zaterdag 9 september hopen we het oud papier weer bij u op te halen. Op het rooster staan vermeld: wagen 1: dhr. Jan Drop jr. & dhr. Niels Muijen en wagen 2: Ron Vos & Ulemu Phiri. Alvast heel hartelijk dank voor jullie inzet!

Vrouwenvereniging – Maandag 11 september beginnen we weer met de vrouwenvereniging. Om half acht staat de deur van De Rank voor jullie open en is de koffie en thee gezet. Er is nog ruimte dus kom gerust een keer kijken. Dat zouden wij heel fijn vinden. Namens het bestuur, Groeten Hannie Roos.

Classisvergadering – Woensdagavond 13 september vergadert de classis. Ouderling-Kerkrentmeester H.S. Spuijbroek en ds. A. de Wit zijn afgevaardigd namens onze gemeente.

– MGB – Donderdagavond 14 september om 19:30 uur is er weer een oefenavond van de Musicalgroep Besoyen.

Tenslotte

Afgelopen zaterdag was de première van de musical David.nu. We mogen terugkijken op een mooie musical. Mooi om te zien hoe enthousiast er gespeeld werd om mensen enthousiast te maken voor ‘de Eigenaar’. Alle eer aan God! Ontvang allen een hartelijke groet, ds. A. de Wit

UA-61862711-1