Kerkblad ‘Voetius’ 8 februari 2018

DIENSTEN VAN HET WOORD

Zondag 11 februari

10.00 uur ds. A. de Wit, Viering Heilig Avondmaal

18.30 uur ds. A. de Wit, Dankzegging Heilig Avondmaal

Rondom Eredienst

Kerkauto: L. van Pelt, tel. Nr. 277189

Oppasdienst: Jojanneke van Rijsbergen, Miyuki Pleijter, Finette Pleijter

Zondagsschool: Hoi Jongens en meisjes! Vandaag is er zondagsschool voor groep 1 t/m 4. God heeft de aarde geschapen. Maar de mensen deden verkeerde dingen, daarom heeft God Jezus naar de wereld gestuurd. Door Jezus zijn al onze zonden vergeven.

Collecten: De eerste collecte is bestemd voor het werk in de eigen gemeente (CvK). De tweede collecte voor de diaconie is bestemd voor project 1027, het diaconale programma van de GZB. We collecteren voor een opvanghuis voor gehandicapten in Malawi. De lichamelijk en verstandelijk gehandicapten behoren tot de armsten van de bevolking. Vaak hebben ze niemand die naar hen omziet. Voor deze mensen is een christelijk opvanghuis geopend. Op de zondagen dat we het avondmaal vieren in het seizoen 2016-2017 collecteren we voor dit mooie diaconale doel! Beide collecten van harte aanbevolen!

Bij de diensten: Zondagmorgen worden we genodigd aan de Avondmaalstafel. In de diensten willen we stilstaan bij het vervolg van Lukas 7: 36-50. We lezen over Jezus die de maaltijd gebruikt én mensen ontvangt. Jezus zó ontmoeten is bevrijdend! Welkom in beide diensten!

VERANTWOORDING

College van kerkrentmeesters: Bezoekbroeder A.G. van Binnendijk ontving op bezoek 1x € 10 voor de kerk. Bezoekbroeder J.J. Mandemakers ontving op bezoek 1x € 20 voor de instandhouding van de predikantsplaats. Ds. De Wit ontving 1x € 5 voor de kerk. Hartelijk dank voor uw gift!

ACTIVITEITEN (D.v.)

Website www.kerkinbesoyen.nl

Alpha Cursus – Donderdagavond 8 februari om 18:30 uur is er de Alpha cursus in De Rank.

– MGB – Donderdagavond 8 februari om 19:30 uur oefent de Musicalgroep Besoyen in De Rank.

– Oud-papier – Zaterdag 10 februari hopen we het oud papier weer bij u op te halen. Op het rooster staan vermeld: wagen 1: dhr. Johan Mijdam & dhr. Pieter Mijdam en wagen 2: dhr. Ron Vos & dhr. Rijk Jan Pleijter. Alvast heel hartelijk dank voor jullie inzet!

– Vrouwenvereniging – Maandag 12 februari komt de vrouwenvereniging “Lydia” weer bij elkaar om 19:30 uur in De Rank.

– Catechese – Dinsdagavond 13 februari is er geen Kindercatechese & Follow Me i.v.m. de voorjaarsvakantie.

Alpha Cursus – Donderdagavond 15 februari is er geen Alpha cursus i.v.m. de voorjaarsvakantie.

– MGB – Donderdagavond 15 februari om 19:30 uur oefent de Musicalgroep Besoyen in De Rank.

Viering Heilig Avondmaal – Vrijdagavond 16 februari om 19:00 uur vieren we het Heilig Avondmaal in Spoorwiel. Ditmaal wordt de viering verzorgd door Ds. B. de Graaf in verband met afwezigheid van Ds. De Wit. Welkom!

Tenslotte

Komende week is het voorjaarsvakantie. Sommigen gaan op vakantie, anderen doen thuis rustig aan of werken door. Wij hopen als gezin een weekje weg te zijn. Voor pastorale zaken kunt u contact opnemen met uw wijkouderling of scriba C.J. Mandemakers (06-14 17 35 60). Ontvang allen een hartelijke groet vanuit de pastorie. Ds. A. de Wit

UA-61862711-1