Kerkblad ‘Voetius’ 8 maart 2018

DIENSTEN VAN HET WOORD

Zondag 11 maart

10.00 uur ds. A. de Wit

18.30 uur ds. J. Ouwendijk uit Alphen a/d Rijn

Rondom Eredienst

Kerkauto: J. Verheuvel, tel. Nr. 652128

Oppasdienst: Mariska Spierings, Jessie Nasarany, Tim Spierings

Zondagsschool: Hoi Jongens en meisjes! Vandaag is er zondagsschool voor groep 1 t/m 4. Jezus is met zijn leerlingen. Er zijn een heleboel mensen die naar Jezus aan het luisteren zijn. Het wordt al een beetje donker en de mensen krijgen trek. Een jongen heeft 5 broden en 2 visjes. Lang niet genoeg voor iedereen, of toch wel? Wil je weten hoe dit afloopt? Kom dan naar de zondagsschool.

Collecten: De eerste collecte is bestemd voor het werk in de eigen gemeente (CvK). De tweede collecte voor de diaconie is de voorjaarszendingscollecte voor de GZB. De kerk in het Midden-Oosten is misschien wel de meest kwetsbare kerk. Ze wordt niet alleen van buitenaf bedreigd, maar ook van binnenuit. Daarom heeft de kerk in het Midden-Oosten goede leiders nodig! Maar waar moeten die vandaan komen als in veel landen een theologische opleiding niet is toegestaan? De oplossing is een online bijbelschool. Zo kunnen studenten uit veel Arabische landen zich toch voorbereiden op een taak in de kerk. Beide collecten van harte aanbevolen.

Bij de diensten: Deze zondagmorgen ga ik zelf voor en lezen we uit Johannes 12: 20-36. ’s Avonds verwachten we een oud-predikant van Besoyen. Welkom in beiden erediensten!

Woensdag 14 maart

14:00 uur ds. A. de Wit, Locatie: kerk van Sprang

19.30 uur ds. A. de Wit, Bidstond voor gewas en arbeid

Rondom Eredienst

Kerkauto J. van Tilborgh, Tel. Nr. 06-29067029

Collecten: De eerste collecte is op de biddag bestemd voor het werk in de eigen gemeente (CvK). De tweede diaconale collecte tijdens deze dienst is bestemd voor de Rijglaars. De rijglaars is de voedselbank van Waalwijk en heeft als doel mensen, die dat nodig hebben, een steun in de rug te geven. Dit doen ze door hen wekelijks van gezond voedsel te voorzien.

Extra deurcollecte: Op biddag is er ook de deurcollecte! Dit is de zogenaamde bidstondcollecte voor de kerk. Alle collecten van harte bij u aanbevolen!

Bij de diensten: ‘s Middags hebben we een gezamenlijke dienst die gericht is op de kinderen. Deze dienst organiseren we samen met de hervormde gemeente van Sprang in de kerk van Sprang. Het thema is deze keer: ‘Vertel het maar!’ naar aanleiding van 2 Koningen 4: 1-7. Dit is de geschiedenis over de olie van de weduwe. Dit thema is ook op de scholen in Sprang-Capelle aan de orde geweest.

Zondag 18 maart

10.00 uur ds. P.G.I. van den Berg uit Asperen

18.30 uur ds. J. Boom uit ‘s Gravenmoer

Rondom Eredienst

Kerkauto: J. van den Broek, tel. Nr. 341474

Oppasdienst: Dineke Kranendonk, Amy de Rooij, Caomy Spierings

Zondagsschool: Hoi Jongens en meisjes! Vandaag is er zondagsschool voor groep 1 t/m 5. Jezus weet wat er met Hem gaat gebeuren. De mensen zullen Hem veel pijn gaan doen en Hij gaat sterven. Jezus is bang voor wat komen gaat. Jezus bidt tot Zijn Vader. God de Vader spreekt tot Jezus en zegt dat Hij er bij is.

Collecten: De eerste collecte is bestemd voor het werk in de eigen gemeente (CvK). De tweede collecte voor de diaconie is bestemd voor een project van Kerk in Actie. Syrische kerken lijden zwaar onder het nu al 6 jaar durende oorlogsgeweld. Toch geven zij niet op en bieden juist op grote schaal hulp aan ontheemden. Middenin de eindeloos durende oorlog brengen zij hoop.

Extra deurcollecte: De 3e zondag van de maand is er de extra diaconie collecte bij de uitgang. Deze keer bestemd voor stichting Woord en Daad. Woord en Daad ziet werk als één van de manieren om armoede te ontstijgen. Met de campagne ‘Werk werkt!’ vraagt Woord en Daad aandacht voor werkgelegenheidsprojecten in verschillende landen. Alle collecten van harte aanbevolen!

Bij de diensten: Deze zondag ontvangen we opnieuw twee gastvoorgangers in verband met de biddag van afgelopen week. Goede diensten met elkaar gewenst!

College van kerkrentmeesters: Bezoekbroeder J.J. Mandemakers ontving op bezoek 1x € 10 voor de instandhouding van de predikantsplaats. Ds. De Wit ontving op bezoek 1x € 50 voor de kerk en 1x € 10 voor de instandhouding van de predikantsplaats. Hartelijk dank voor uw gift!

VANUIT DE KERKENRAAD

– GZB-dag – Op D.V. zaterdag 17 maart 2018 wordt voor de tweede keer de GZB-dag gehouden in de Midden Nederland Hallen in Barneveld. Het thema is: ‘Laat je zien!’ Met dit thema willen we samen ontdekken hoe we als kerk wereldwijd meer oog krijgen voor mensen om ons heen. We laten ons inspireren door verhalen uit Colombia, Slowakije, Libanon, Zuid-Soedan, waar onze sprekers het Evangelie delen, juist ook met mensen die door niemand anders worden gezien. Welkom op deze bemoedigende dag!

– Bijeenkomst wijkcontactpersonen – De wijkcontactpersonen ontvangen binnenkort de uitnodiging voor de jaarlijkse bijeenkomst op dinsdagavond 20 maart om 20:15 uur. Het is goed om elkaar te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen. Voorafgaand aan deze bijeenkomst kunnen de wijkcontactpersonen de paasattenties in ontvangst nemen.

VANUIT DE JEUGDRAAD

Jeugdkamp Besoyen – Voor je het weet is het zover: we gaan weer op kamp! Het thema voor het kamp is “open je ogen”. We houden één centraal jeugdkamp, voor iedereen van 4 t/m 18 jaar! Iedereen mag blijven slapen, ongeacht je leeftijd! Dit jaar is iedereen vanaf groep 5 (leeftijd TOV! en Rainbowkidsplus) vrijdagavond 13 april welkom vanaf 19.00 uur. Ben je nog iets jonger dan ben je welkom op zaterdag 14 april vanaf 9.45 uur. Kinderen die niet willen blijven slapen kunnen na het avondeten worden opgehaald. We sluiten het kamp op zondag af met een kampdienst om 15.00 uur in onze eigen kerk. Geef jezelf zo snel mogelijk op via Facebook of via de link in de uitnodiging. Leiding clubs en zondagsschool.

ACTIVITEITEN (D.v.)

Website www.kerkinbesoyen.nl

Alpha Cursus – Donderdagavond 8 maart om 18:30 uur is er de Alpha cursus in De Rank.

– MGB – Donderdagavond 8 maart om 19:30 uur oefent de Musicalgroep Besoyen in De Rank.

Tienerclub TOV – Hey TOV-ers! Hebben jullie ook weer zin in een TOV avond? Vrijdagavond 9 maart is het weer zo ver! Het programma begint om 19:30 uur. Zien we jullie weer?

– Oud-papier – Zaterdag 10 maart hopen we het oud papier weer bij u op te halen. Op het rooster staan vermeld: wagen 1: dhr. Jan Drop jr. & dhr. D. Spuijbroek en wagen 2: dhr. Jan van Baardwijk & dhr. Johan Verhagen. Alvast heel hartelijk dank voor jullie inzet!

Vrouwenvereniging – Op maandag 12 maart komt vrouwenvereniging Lydia bij elkaar om 19:30 uur in De Rank.

Catechese – Dinsdag 13 maart is er geen catechese i.v.m. biddag.

Biddagdiensten – Woensdagmiddag 14 maart om 14:00 uur in Sprang en ’s avonds om 19:30 uur in de kerk van Besoyen.

Alpha Cursus – Donderdagavond 15 maart om 18:30 uur is er de Alpha cursus in De Rank.

– MGB – Donderdagavond 15 maart om 19:30 uur oefent de Musicalgroep Besoyen in De Rank.

RainbowKids(plus) – Beste Rainbowkids en Rainbowkidsplussers, Op zaterdag 17 maart hebben we weer een Rainbowkids(plus). Iedereen vanaf (bijna) 4 tot en met 10 jaar is weer welkom. We gaan deze middag doorbrengen in de Rank. Het thema is Schepping! We gaan zelf ook iets maken en daar kun je best wel vies bij worden. Trek maar oude kleren aan of neem een kliederschort of oud overhemd mee. We starten om 13.30 uur en om 15.30 uur kun je weer worden opgehaald. We gaan er weer een gezellige middag van maken en hopen jullie allemaal weer te zien! Groeten van alle leiding van de Rainbowkids club

– Kerkenraadsvergadering – Op maandagavond 19 maart vergadert de Kerkenraad om 19:30 uur in De Rank.

– Catechese – Dinsdagavond 20 maart om 19:00 uur is er Kindercatechese (pastorie). De Follow Me catechese is afgerond voor dit seizoen. Op een later moment willen we op een ontspannen manier het seizoen afsluiten.

Ophalen paasattenties – Dinsdagavond 20 maart vanaf 19:30 uur kunnen de paasattenties opgehaald worden door de wijkcontactpersonen.

Wijkteambijeenkomst – Dinsdagavond 20 maart om 20:15 uur is er de jaarlijkse wijkteamvergadering in de Rank. Graag ontmoeten we alle wijkteamleden.

– Vrouwenochtend – Donderdagmorgen 22 maart hopen we weer samen te komen. Om 9:15 uur staat de koffie klaar. We gaan dan verder met hoofdstuk 3: Geliefd beeld, uit het boekje: Schitterende beelden. Van harte welkom bij Marijke Mesch, A.B. van Lieshoutlaan 26, Waalwijk!

Alpha Cursus – Donderdagavond 22 maart om 18:30 uur is er de Alpha cursus in De Rank.

– MGB – Donderdagavond 22 maart om 19:30 uur oefent de Musicalgroep Besoyen in De Rank.

– Bijbelkring – De Bijbelkring komt voor de laatste keer dit seizoen bij elkaar op donderdagavond 22 februari om 20:00 uur in de pastorie! We gaan weer verder met de Bergrede. We lezen deze keer Mattheüs 5: 33-48. Welkom!

Tenslotte

Ontvang allen een hartelijke groet vanuit de pastorie. Ds. A. de Wit

UA-61862711-1