Kerkblad ‘Voetius’ 9 juli 2015

DIENSTEN VAN HET WOORD

Zondag 12 juli

10:00 uur ds. A. de Wit

15:00 uur Sing-in in de tent aan de Gradenboog m.m.v. combo gezinsdiensten.

18.30 uur ds. P. Vermaat uit Veenendaal.

Rondom Eredienst

Kerkauto: J. van Tilborgh. Tel. Nr. 06-29067029.

Oppasdienst: Anja Mijdam en Matthea Klaasse

Zondagsschool: Aanstaande zondag ben je weer van harte welkom bij de zondagsschool. Het is zo fijn om iedere week met de kinderen te luisteren naar en te praten over de verhalen uit de bijbel. We hopen zondag in de kerkdienst afscheid te nemen van 7 kinderen die volgend jaar naar de kindercatechese mogen. Met Tao, Tim, Mattheo, Nick, Lieke, Fabienne en Julot hebben we een hele fijne tijd op de zondagsschool gehad. Samen zingen, samen bidden, samen luisteren, samen praten, samen danken, samen knutselen. Samen is het fijn! Tot zondag!

Collecten: De eerste collecte is bestemd voor (CvK) het werk in de eigen gemeente. De tweede collecte (Diaconie) is bestemd voor het werk van het Nederlands Bijbel Genootschap. Het NBG brengt de Bijbel op verschillende manieren dichtbij. Dichtbij en veraf. Van harte aanbevolen!

VERANTWOORDING

College van diakenen: Op 28 juni jl. heeft de diaconale collecte voor het werk in de eigen gemeente  € 170,59 opgebracht. Hartelijk dank!

College van kerkrentmeesters: Ds. A. de Wit ontving € 20 voor de kerk. De verjaardagsbusjes hebben in het tweede kwartaal € 408, 95 opgebracht. Heel hartelijk dank voor uw giften.

VANUIT DE KERKENRAAD

Meet & Greet – Komend weekend hopen we weer een schitterende activiteit van onze gemeente te hebben. Met elkaar hopen we op mooie ontmoetingen! Van harte welkom om mee te doen met dit mooie programma. Een unieke gelegenheid om kinderen en ouders uit de wijk te ontmoeten. Het programma vindt u hieronder bij activiteiten.

Belijdeniscatechese – Komend seizoen hopen we een belijdenisgroep starten. Heb je het verlangen om meer te weten over het geloof in God en Jezus Christus? Zoek je verdieping? Of wil je uitspreken dat je helemaal bij God en Zijn gemeente wil horen? Denk dan eens na over het volgen van belijdeniscatechese. Samen zoeken naar wie God voor je wil zijn in Jezus Christus. Het duurt nog even voordat het zover is, maar denk er alvast even over na. Mocht je je aan willen melden of wil je hierover doorpraten? Van harte welkom! (adewit@solcon.nl/0416-332718)

werkvakantie Malawi 2016- Hans en Gerrie Kasbergen, ons zendingsechtpaar, willen inventariseren of er voldoende belangstelling is om voor jongeren bij hen in Malawi een werkvakantie te organiseren in de zomer van 2016. Als je tussen de 16 en 30 bent pas je prima in de doelgroep. Graag zouden zij voor 15 juli weten of er animo is, zodat er na de zomervakantie een uitgebreide informatieavond gehouden kan worden. Op onze facebook pagina (https://www.facebook.com/HervormdBesoyen) staat een link naar de website van de Hervormde gemeente Sprang. Daar kun je een uitgebreide brief downloaden met meer informatie.

ACTIVITEITEN (D.v.)

Website www.kerkinbesoyen.nl

– MGB – Op 9 juli is er weer een oefenavond.

– Meet & Greet Besoyen – Het is bijna zover…! Vrijdag 10 juli gaat de eerste Meet & Greet Besoyen van start Het thema is “ont-moeten”.

Het programma:

Vrijdag 16.00-18.30: Vossenjacht (kinderen 4-12 jaar)

Vrijdagavond 19.30-21.00: Ladies Night! (creatieve avond)

Zaterdag 10.00-16.00: Spellen & knutselen (kinderen 4-12 jaar)

Zaterdag 19.30-21.00: liedjesschrijver/zanger/entertainer Rob Favier

Zondag 15.00-16.00: Sing-in

Iedereen is van harte welkom in de tent aan de Gradenboog in Waalwijk. Voor meer informatie zie www.facebook.com/Meetngreetbesoyen

– Oud-papier – Zaterdag 11 juli hopen we het oud papier weer bij u op te halen. Op het rooster staan vermeld: wagen 1: dhr. Henk Hoefnagel & dhr. John van Tilborgh en wagen 2: dhr. Jan van Baardwijk & dhr. Rene Kers. Hartelijk dank voor uw inzet bij dit stukje gemeentewerk!

Tenslotte

We zien uit naar het Meet & Greet weekend. Ik hoop velen van u daar te zien en te ontmoeten, om zo als kerk zichtbaar –en hoorbaar- te zijn in de wijk. Ontvang allen een hartelijke groet vanuit de pastorie. Fam. A. de Wit

UA-61862711-1