Aanmelden kerkdiensten

Direct opgeven voor kerkdienst: https://forms.gle/h2FPAE3CNmHHqQ1B6

KERKENRAAD  HERVORMDE  GEMEENTE  BESOYEN

Waalwijk, 2 maart 2021

Beste zusters en broeders van de Hervormde Gemeente Besoyen,

Naar aanleiding van de versoepelingen die de regering inmiddels heeft doorgevoerd, heeft de Protestantse Kerk in Nederland besloten om perspectief aan de gemeenten te bieden. Dit betekent dat de deur naar voorzichtige versoepelingen open gezet wordt. Binnen de kaders die gegeven worden, is het mogelijk om maatwerk te bieden, waardoor deze versoepelingen mogelijk zijn, aldus de protestantse kerk.


 Als kerkenraad hebben we steeds de adviezen van de landelijke kerk opgevolgd, ook al waren het pijnlijke en vergaande adviezen. Het bovenstaande advies met verruiming van de mogelijkheden volgen we echter graag op.

In ons geval betekent dit dat we vanaf D.v. komende zondag 7 maart:
– maximaal 30 gemeenteleden ontvangen in de fysieke erediensten. 
– weer gaan zingen met maximaal 3 zangers, waardoor de zangers onderling voldoende afstand kunnen houden. Bovendien houden we ook ruime afstand tussen de zangers en de kerkgangers in de kerk.
– ’s morgens de mogelijkheid bieden tot oppas en zondagsschool voor de jonge kinderen van de gemeente.
We zijn dankbaar dat deze versoepelingen er nu komen, omdat we van verschillende kanten horen hoe belemmerend de laatste maatregelen waren voor het gemeente-zijn, maar ook voor het volgen van de erediensten thuis.

Voorwaarde om aanwezig te zijn in de kerkdiensten is dat u:
* zich (vooraf) opgeeft
* geen COVID-19 klachten heeft
* een mond-neusmasker draagt bij verplaatsingen in De Rank of de kerk
* voldoende afstand houdt onderling.

De link om u op te geven vindt u hierna (en op de website/nieuwsbrief): https://forms.gle/h2FPAE3CNmHHqQ1B6 of telefonisch bij de scriba Corné Mandemakers 06-14173560). U kunt bij het aanmelden voor de ochtenddiensten ook aangeven of u gebruik wilt maken van kinderoppas en/of zondagsschool.

Na aanmelding wordt u, voor zover er beschikbare plaatsen zijn, op de zaterdagochtend voor de betreffende dienst uitgenodigd voor de kerkdienst.

Kom niet te vroeg naar de kerk. U wordt rond 9:50 uur verwacht. Houdt 1,5 meter afstand.

De kerk is toegankelijk via de Rank, de ingang aan de Grotestraat blijft afgesloten.

De dienstdoende coördinator (ouderling-kerkrentmeester) wijst u op de in de kerkelijke gebouwen geldende voorschriften.

De dienstdoende coördinator (ouderling-kerkrentmeester) wijst u een zitplaats aan. Zolang de 1,5 meter afstand van elkaar geldt in Nederland, kan men dus niet vrij gaan zitten waar men wil. Men krijgt een plaats aangewezen na binnenkomst. Wij vragen uw begrip en medewerking hiervoor. Verzoek om als u een jas bij u hebt om deze mee te nemen in de kerkbank, de garderobe is buiten gebruik. Tevens verzoek om persoonlijke kussens mee te nemen naar huis na afloop van een kerkdienst.

Voor het verlaten van het kerkgebouw volgt u de aanwijzingen op van de coördinator.

Tijdens de kerkdiensten is er geen samenzang (wel een zanger(es)). Er wordt geen collecte gehouden tijdens de dienst. Wel staan er bij de uitgang van de kerk twee of drie mandjes / zakken waar u uw gift in kunt doen (al naar gelang het aantal collectes). U kunt uiteraard uw gift ook overmaken (De QR code wordt tevens via de beamer getoond).

UA-61862711-1