Aanmelden kerkdiensten

Direct aanmelden? Klik hier.

KERKENRAAD  HERVORMDE  GEMEENTE  BESOYEN

Waalwijk, 17 november 2021

Beste zusters en broeders van de Hervormde Gemeente Besoyen,

Op 12 november heeft de rijksoverheid verscherpte coronamaatregelen bekend gemaakt. Deze maatregelen hebben tot doel het sterk oplopend aantal besmettingen terug te brengen. Ook in onze omgeving neemt het aantal besmettingen met het Coronavirus steeds verder toe en komt het ook dichterbij en onder ons. Dit vraagt van ons dat we voorzichtig zijn en de (aangescherpte) maatregelen in acht nemen.

Concreet hebben we het volgende afgesproken:

  • We hanteren de wettelijk verplichte 1,5 m afstand onderling. Dit betekent dat u zich weer moet inschrijven voor kerkdiensten (ochtend) om op deze manier het aantal bezoekers te reguleren en de 1,5 m afstand te kunnen garanderen. Voor de avonddienst is inschrijven niet nodig. Maak hier ook gebruik van!
  • Bij verplaatsingen (in- en uitgaan van de kerk) in de kerk en De Rank draagt u een mondkapje.
  • Bij het binnenkomen en verlaten van de kerk volgt u de aanwijzingen van de dienstdoende coördinator op (qua looproutes en aanwen van zitplaatsen).
  • Tot nader order is er géén koffiedrinken na de dienst

Omdat het coronavirus niet weg is blijven de inmiddels welbekende basisregels onverminderd van belang:

  • Handen wassen, geen handen schudden, hoesten en niezen in de elleboog;
  • Thuisblijven en testen bij klachten;
  • Houdt 1,5 m afstand.

De link om u op te geven vindt u hierna: https://forms.gle/h2FPAE3CNmHHqQ1B6 of telefonisch bij de scriba Corné Mandemakers 06-14173560). U kunt bij het aanmelden voor de ochtenddiensten ook aangeven of u gebruik wilt maken van kinderoppas en/of zondagsschool.

Na aanmelding ontvangt u in de loop van zaterdag de uitnodiging om naar de kerk te komen.

UA-61862711-1