Bezoek kerkdiensten

KERKENRAAD  HERVORMDE  GEMEENTE  BESOYEN

Waalwijk, 21 februari 2022

Beste zusters en broeders van de Hervormde Gemeente Besoyen,

– Einde Coronamaatregelen – Vanaf 25 februari worden vrijwel alle coronamaatregelen opgeheven. Op de kerkenraadsvergadering van 21 februari j.l. hebben we hierover gesproken. Concreet betekent dit het volgende voor de kerkdiensten:

– Reserveren voor de kerkdiensten is niet meer nodig. Iedereen is welkom.

– De 1,5 m afstandsregel komt te vervallen. Voor mensen met een kwetsbare gezondheid en/of zij die liever wel voldoende afstand willen bewaren is het gedeelte links achterin de kerk beschikbaar. Daar zit men op gepast afstand van elkaar.

– Mondkapjes zijn niet meer verplicht (mag uiteraard wel gebruikt worden).

– Na de ochtenddienst is er weer gelegenheid tot ontmoeting met koffie/thee/fris.

– Uiteraard blijven de overige basisregels van kracht, dus bij klachten blijf je thuis.

U wordt van harte uitgenodigd om de diensten in de kerk mee te maken, waarbij we elkaar weer kunnen ontmoeten. Het zal ook wel weer even wennen zijn om weer naast elkaar te zitten. Voor sommigen blijft het misschien onwennig. Laten we biddend om elkaar heen staan. We zien uit naar de komende tijd waarin we weer volop samen mogen komen. We hopen en bidden dat dit tot zegen en opbouw van de gemeente zal zijn.

UA-61862711-1