Gebedsdienst voor vrede

‘Ver weg dicht bij’ is het motto van de Gebedsdienst voor de vrede, die gehouden wordt op woensdag 23 september om 19.30 uur.
De Raad van Kerken Waalwijk heeft het initiatief genomen voor deze viering. Samen met andere kerken en groepen wordt er gebeden voor vrede en veiligheid, voor de vluchtelingen en voor onze zorgen daarover.
Het Rode Kruis zamelt deze avond vanaf 19.00 uur kleding en verzorgingsproducten in voor de Welkom Winkel in Tilburg. Tijdens de viering wordt in overleg met Vluchtelingenwerk ook verteld wat we zelf zouden kunnen doen.
Collecten zijn voor het Rode Kruis, Vluchtelingenwerk en Kerkinactie, voor het vrijwilligerswerk op Griekse eilanden, waar vluchtelingen aankomen. De viering wordt gehouden in de Ambrosiuskerk, Ambrosiusweg 25, Waalwijk.

De Waalwijkse kerken komen in actie voor de vluchtelingen, op initiatief van de Raad van Kerken. “In veel kerken wordt in preken en gebeden aandacht besteed aan de vluchtelingen, maar nu is het tijd om de handen ineen te slaan. Om te bidden en om in actie te komen”, aldus voorzitter ds. Otto Grevink. Samen met katholieke en protestantse voorgangers en vrijwilligers organiseert de Raad van Kerken een Gebedsdienst voor de vrede. Net als vorig jaar. “Vorig jaar werden we opgeschrikt door een hele onrustige en hete zomer. In Oekraïne werd de MH17 neergeschoten. En we zagen hoe christenen en andere minderheden worden vervolgd in het Midden-Oosten. En hoe geboren Nederlanders daar naartoe trekken om mee te strijden met IS. Mensen waren en zijn daar erg van geschrokken. Vooral ook omdat het de oorlog en strijd heel dichtbij brengt. Het waren ónze landgenoten in de Oekraïne. Het zijn ónze geloofsgenoten in Syrië en Irak, die hetzelfde lot ondergaan als andere minderheden. En het zijn ónze landgenoten die meestrijden met IS.”

Wat kun je doen?

“Dit jaar zien we de gevolgen op ons afkomen. Elke dag zien we foto’s en beelden van een vluchtelingenstroom, die al jaren geleden op gang is gekomen, maar tot nu toe anoniem bleef. Nu wordt eindelijk voor iedereen duidelijk hoe uitzichtloos de situatie voor deze vluchtelingen is en dat we wel in actie moeten komen, omdat ze aan onze voordeur staan. Daar kun je voor of tegen zijn, maar de situatie is zoals die is. En wat kunnen we dan nu concreet doen?”

Handen vouwen

De Raad van Kerken heeft ervoor gekozen een Gebedsdienst te organiseren. “We willen allereerst bidden. Omdat we voelen dat we niet bij machte zijn dit op te lossen. Omdat het ons ook overweldigt, al die beelden van al die mensen. Het geeft ons zorgen. Voor de mensen daar en voor onze eigen samenleving. Dat moet je niet uitvlakken. Dat mogen we bij God neerleggen. Dat is de basis om vervolgens de handen uit de mouwen te steken.”

Handen uit de mouwen

De kerken willen de handen uit de mouwen steken door samen met het Rode Kruis kleding en verzorgingsproducten in te zamelen voor de Welkom Winkel in Tilburg. Dat gebeurt voorafgaand aan de viering vanaf 19.00u. Op verzoek van het Centraal Orgaan opvang Asielszoekers (COA) coördineert het Rode Kruis giften en andere acties voor vluchtelingen in Nederland. In de Welkom Winkels in de buurt van asielzoekerscentra kunnen mensen spullen doneren die vluchtelingen nu hard nodig hebben. In Tilburg is vooral veel behoefte aan toiletartikelen, zoals shampoo, tandpasta en zeep. En warme (gewassen of nieuwe) kleding, waaronder herenondergoed en heren/dames winterkleding en speelgoed (geen knuffels).

Ook komt VluchtelingenWerk vertellen wat je nog meer zou kunnen doen. “Mensen geven aan dat ze geraakt zijn door de beelden en dat ze graag wat zouden willen doen, maar niet weten wat. Daar willen we met elkaar een weg in zoeken”, aldus Grevink. “Ook de Welkom Winkels hebben veel ondersteuning nodig bijvoorbeeld. Sinds het Nederlandse publiek is gevraagd spullen, waar behoefte aan is, af te geven bij één van de Welkom Winkels loopt het storm. Ook al kan je maar een paar uurtjes, alle hulp is welkom.” Wie mee wil helpen kan zich melden bij het Rode Kruis.

Inzameling

De collecte is bestemd voor VluchtelingenWerk, het Rode Kruis en Kerk in Actie. “Kerk in Actie ondersteunt vrijwilligers die bijvoorbeeld op de Griekse eilanden Kos en Lesbos de vluchtelingen in hun bootjes opvangen en de eerste hulp geven. Zo willen we de hele keten van hulp onder de aandacht brengen van God en elkaar en met elkaar ondersteunen.”

De viering wordt gehouden op woensdag 23 september om 19.30u in de Ambrosiuskerk, Ambrosiusweg 25 te Waalwijk. De inzameling start om 19.00 uur.

UA-61862711-1