Kerkblad ‘Voetius’ 1 oktober 2020

DIENSTEN VAN HET WOORD

Zondag 4 oktober

10.00 uur ds. A. de Wit, Israëlzondag

18.30 uur dr. J. van Eck uit Lexmond

Rondom Eredienst

Oppasdienst & Zondagsschool: Dennis Heijkoop, Jojanneke van Rijsbergen en Julot Opendorp

Collecten: De eerste collecte is bestemd voor het werk in de eigen gemeente (CvK). De tweede collecte (Diaconie) is bestemd voor onze zustergemeente in Tôn in Slowakije. Donderdag 1 oktober was het 25 jaar geleden dat dominee Csík bevestigd werd als predikant in onze zustergemeente Tôn. Als Hervormde gemeente Besoyen zijn we al meer dan 20 jaar betrokken op deze kerkelijke gemeente in Slowakije. Vandaag bestemmen we de diaconiecollecte voor deze gemeente.

Extra deurcollecte: Aanstaande zondag is het de eerste zondag van de maand. Dit betekent dat de extra deurcollecte bestemd is voor de instandhouding van de predikantsplaats.

Aangezien we niet als gehele gemeente bij elkaar kunnen zijn, kunt u uw gift overmaken op NL79 RABO 0155 8294 24 (CvK) of NL71 RABO 0165 8896 32 (diaconie). U kunt ook de QR code gebruiken die getoond wordt in de uitzending. De aanwezigen in de kerk kunnen hun gift in de collectezakken doen bij het verlaten van de kerk. Alle collecten van harte aanbevolen!

Bij de diensten: Komende zondag is het de zogenaamde Israëlzondag. Eén zondag in het jaar waarop we stilstaan bij de onopgeefbare verbondenheid van de kerk met het volk Israël. Daaruit spreekt het besef dat de wortels van het Christelijk geloof Joods zijn. We lezen zondagmorgen uit Exodus 19 waar het volk zich moet voorbereiden op het geschenk van de wet van God. ’s Avonds ontvangen we een gastvoorganger. Goede en gezegende diensten gewenst!

VERANTWOORDING

College van diakenen: De diaconie collecten hebben de afgelopen weken de volgende bedragen opgebracht: 6 september voor Kerk in Aktie (Moldavië): € 134,75; 13 september voor ZOA: € 96,15; 20 september voor Woord en Daad (Burkino Faso): € 105,10; De extra diaconale deurcollecte op zondag 20 september voor Bijbelhuis Antwerpen: € 105,85. Ds. De Wit ontving op bezoek € 50 voor de diaconiecollecten.

College van kerkrentmeesters: Wijkcontactpersoon mevr. G.W. Timmermans-Timmermans ontving 1x € 10 voor de kerk. Bezoekbroeder J.J. Mandemakers ontving op bezoek 1x € 10 en 1x € 20 voor de instandhouding van de predikantsplaats. Broeder C.S. Kamp ontving op bezoek 1x € 15 voor de instandhouding van de predikantsplaats. Ds. De Wit ontving op bezoek € 50 voor de collecten CvK. Hartelijk dank voor uw gift.

VANUIT DE KERKENRAAD

– Kerkdiensten – We willen u oproep om zoveel als mogelijk is betrokken te zijn bij de kerkdiensten. U dient zich voor de kerkdiensten op te geven (via het formulier https://forms.gle/h2FPAE3CNmHHqQ1B6 of telefonisch bij de scriba Corné Mandemakers 06-14173560). U kunt bij het aanmelden voor de ochtenddiensten ook aangeven of u gebruik wilt maken van kinderoppas en/of zondagsschool.

Voor de avonddiensten is het wenselijk dat u zich opgeeft (dan weten we wie we kunnen verwachten), maar u kunt naar de dienst komen zonder u in te schrijven. Dan hoeft u zich enkel te registreren bij binnenkomst.

– Oproep nieuwsbrief – Er is een commissie die de opmaak van de digitale nieuwsbrief verzorgt. Hanneke Schilt heeft dit een tijd gedaan, maar is hiermee gestopt. Dank Hanneke dat je je hiervoor hebt willen inzetten! Nu zijn we op zoek naar een nieuwe vrijwilliger die deel wil uitmaken van deze commissie. De commissie bestaat uit drie personen waarbij ieder één maand voor zijn of haar rekening neemt. Dit betekent dat je om de drie maanden aan de beurt bent om de nieuwsbrief op te maken. De teksten worden aangeleverd en het programma is vrij eenvoudig. Er is een uitgebreide instructie aanwezig die hierbij helpt. Heb je tijd beschikbaar (vooral op donderdag/vrijdag) en lijkt het je iets? Meld je dan aan bij Corné Mandemakers (corne.mandemakers@home.nl 06-14173560) of Ds. Arie de Wit (predikant@kerkinbesoyen.nl 0416-332718).

ACTIVITEITEN (D.V.)

Website www.kerkinbesoyen.nl

– MGB – Donderdagavond 1 oktober om 18:30 uur MusicalKids (voor kinderen van 6 tot 13+) om 19:30 uur Musicalgroep Besoyen, theater en zang voor iedereen vanaf 13 jaar tot 80+.

Vrouwenvereniging – Maandag 5 oktober om 19:30 uur is er vrouwenvereniging in De Rank.

Kerkenraadsvergadering – Maandag 5 oktober vergadert de kerkenraad om 19:30 uur in De Rank.

– Catechese – Op dinsdag 6 oktober is er weer catechese. Kindercatechese om 16:00 uur en Follow Me om 19.00 uur in De Rank. Welkom!

Gebedstijd – Woensdag 7 oktober is er weer gebedstijd in De Rank. Bidt u mee?

– MGB – Donderdagavond 8 oktober om 18:30 uur MusicalKids (voor kinderen van 6 tot 13+) om 19:30 uur Musicalgroep Besoyen, theater en zang voor iedereen vanaf 13 jaar tot 80+.

– Oud-papier – Zaterdag 10 oktober hopen we het oud papier weer bij u op te halen. Op het rooster staan vermeld: wagen 1: dhr. Stefan van Beek & dhr. Wim Haverhals en wagen 2: dhr. Eimo van Pelt & dhr. André Boer. Alvast hartelijk dank voor jullie inzet!

Tenslotte

Ontvang allen een hartelijke groet, Ds. A. de Wit

UA-61862711-1