Kerkblad ‘Voetius’ 10 december 2020

DIENSTEN VAN HET WOORD

Zondag 13 december (3e advent)

10.00 uur ds. A. de Wit, Viering Heilig Avondmaal

18.30 uur ds. A. de Wit, Viering en dankzegging Heilig Avondmaal

Rondom Eredienst

Oppasdienst & Zondagsschool: Natasja v/d Galiën, Miyuki Pleijter, Fabiënne Pleijter

Collecten: De eerste collecte is bestemd voor het werk in de eigen gemeente (CvK). De tweede collecte voor de diaconie is bestemd voor een project van Kerk in Actie: kerken geven kinderen een toekomst.

In het armste land van Europa, Moldavië, worden veel kinderen aan hun lot overgelaten. Hun ouders zijn vertrokken naar het buitenland om geld te verdienen of hebben troost gezocht in alcohol. Kinderen zwerven op straat, zonder de zorg en liefde die ze nodig hebben. Zonder goed toezicht en liefdevolle zorg lopen vooral de meisjes het risico om verhandeld te worden en misbruikt in de seks- en drugsindustrie.

De kerken en Youth for Christ willen dat voorkomen. Ze hebben de handen ineengeslagen en willen de kinderen een betere toekomst geven. De kinderen worden opgevangen in naschoolse opvang die ingericht zijn in de kerken. Hier krijgen ze volop aandacht en zorg, maar ook een gezonde maaltijd en hulp bij hun huiswerk. Op dit moment zijn er 45 dagcentra voor kinderen, verspreid over heel Moldavië, waar 1.400 kinderen opgevangen worden. Steunt u dit werk ook?

Op de zondagen dat we het avondmaal vieren collecteren we voor dit mooie diaconale doel!

Aangezien we niet als gehele gemeente bij elkaar kunnen zijn, kunt u uw gift overmaken op NL79 RABO 0155 8294 24 (CvK) of NL71 RABO 0165 8896 32 (diaconie). U kunt ook de QR code gebruiken die getoond wordt in de uitzending. De aanwezigen in de kerk kunnen hun gift in de collectezakken doen bij het verlaten van de kerk. Alle collecten van harte aanbevolen!

Bij de diensten: Vandaag vieren we als christelijke gemeente het Heilig Avondmaal. Zie onder voor meer informatie over de wijze van vieren. In de dienst lezen we Jesaja 55. Een goede en gezegende dienst en viering gewenst!

VERANTWOORDING

College van kerkrentmeesters: Via bankoverschrijving ontvingen we de volgende giften: 2x €10 voor het verjaardagsfonds; 1x € 30, 1x € 50 en 1x €100 voor de kerk. Mevr. D.A. Spierings-de Roon ontving € 50 voor de instandhouding van de predikantsplaats. Ds. De Wit ontving op bezoek 2x € 50 en 1x € 20 voor de kerk. De tientjescollecte op 29 november heeft € 895 opgebracht. Hartelijk dank voor uw gift.

VANUIT DE KERKENRAAD

– Kerkdiensten – U kunt zich inschrijven voor de kerkdiensten van december. Het maximum aantal bezoekers voor de kerkdiensten is nog steeds 30 personen. Graag het verzoek om u in te schrijven voor de kerkdiensten. Bij teveel inschrijvingen maken we een keuze waarbij we iedereen zoveel als mogelijk is de gelegenheid te geven een kerkdienst te bezoeken. We willen u aanmoedigen om de kerkdiensten te bezoeken, ook de avonddiensten. Het biedt de gelegenheid om elkaar te ontmoeten rondom Gods Woord.

De link om u op te geven vindt u hierna (en op de website/nieuwsbrief): https://forms.gle/h2FPAE3CNmHHqQ1B6 of telefonisch bij de scriba Corné Mandemakers 06-14173560). U kunt bij het aanmelden voor de ochtenddiensten ook aangeven of u gebruik wilt maken van kinderoppas en/of zondagsschool.

Viering Heilig Avondmaal – Komende zondag 13 december vieren we het Heilig Avondmaal in de kerk. De viering vindt in de ochtenddienst én in de avonddienst plaats, zodat zoveel mogelijk gemeenteleden het Avondmaal in de kerk kunnen vieren. Voor hen die niet naar de kerk (kunnen) komen is er de gelegenheid om thuis online mee te vieren. In dat geval zorgt u ervoor dat brood en wijn gereed staan.

We kunnen het avondmaal niet, zoals gebruikelijk was, aan de avondmaalstafel vieren, omdat er te weinig ruimte is om voldoende afstand te houden. Aan de avondmaalstafel nemen de dienstdoende diakenen en ouderlingen plaats. Als de avondmaalstafel in gereedheid wordt gebracht, krijgen de gemeenteleden in de kerk een stukje brood en een klein glaasje wijn aangereikt door de dienstdoende diakenen.

Als iedereen die het Avondmaal mee wil vieren voorzien is van brood en wijn (thuis én in de kerk) vieren we in één gezamenlijk moment het Heilig Avondmaal. Tijdens de viering zal aangegeven worden hoe het precies zal gaan. We hopen en bidden dat we een goede en gezegende viering met elkaar zullen hebben.

ACTIVITEITEN (D.V.)

Website www.kerkinbesoyen.nl

– MGB – Donderdagavond 10 december om 18:30 uur MusicalKids (voor kinderen van 6 tot 13+) om 19:30 uur Musicalgroep Besoyen, theater en zang voor iedereen vanaf 13 jaar tot 80+.

– Oud-papier – Zaterdag 12 december hopen we het oud papier weer bij u op te halen. Op het rooster staan vermeld: wagen 1: dhr. Henk Hoefnagel& Ben Medford & dhr. Cees Vroegrijk en wagen 2: dhr. Piet de Laat & dhr. Corné Mandemakers. Alvast heel hartelijk dank voor jullie inzet!

Vrouwenvereniging – Maandag 14 december om 19:30 uur is de kerstviering van de vrouwenvereniging in De Rank.

Kerkenraadsvergadering – Maandag 14 december vergadert de kerkenraad om 19:30 uur.

Catechese – Dinsdag 15 december gaan de kinderen van de kindercatechese gourmetten. Deze avond is er geen Follow Me.

– MGB – Donderdagavond 17 december om 18:30 uur MusicalKids (voor kinderen van 6 tot 13+) om 19:30 uur Musicalgroep Besoyen, theater en zang voor iedereen vanaf 13 jaar tot 80+.

Tienerclub TOV – Hallo allemaal, Volgende week vrijdag 18 december hebben we weer een TOV avond in de Rank. Dus niet op 11 december zoals in de vorige Voetius stond. Groetjes, de Leiding.

– RainBowKids – Beste Rainbowkids, We zitten alweer aan het eind van 2020. Een bijzonder en raar jaar. Deze keer willen we met elkaar stilstaan bij kerst tijdens onze Rainbowkidsmiddag. Zaterdag 19 december verwachten we jullie tussen 15:45-16:00 uur in de Rank. We gaan dan met elkaar luisteren naar een verhaal en zingen natuurlijk mooie liedjes. Na dit alles gaan we knutselen en daarna volgt nog een verrassing. Wat dat is ga je vanzelf zien op deze avond. Om half 7 mogen je ouders je weer op komen halen.

Om te kunnen knutselen hebben we blikken nodig. Zouden jullie deze allemaal eentje voor jezelf willen meenemen? Daarnaast willen we jullie vragen om je op te geven voor deze zaterdag zodat we genoeg hebben voor het eten. Graag mailen naar: jojannekevanrijsbergen@gmail.com. We hopen jullie allemaal te zien op deze middag/avond. Caroline, Gini, Annelieke en Jojanneke

Tenslotte

Ontvang allen een hartelijke groet, ds. A. de Wit

UA-61862711-1