Kerkblad ‘Voetius’ 10 september 2020

DIENSTEN VAN HET WOORD

Zondag 13 september

10.00 uur ds. W. Markus uit Bergschenhoek

18.30 uur ds. A. de Wit

Rondom Eredienst

Oppasdienst & Zondagsschool: Dennis Heijkoop, Carin v/d Bijl, Lucas Klaasse en Manuel Heijkoop

Collecten: De eerste collecte is bestemd voor het werk in de eigen gemeente (CvK). De tweede collecte voor de diaconie is bestemd voor ZOA. ZOA biedt hulp, hoop en herstel aan slachtoffers van rampen en conflicten. Omdat ze in de gebieden zelf actief zijn, weten ze wat de mensen nodig hebben. Eerst richten ze zich op primaire behoeften, zoals eten, drinken en onderdak. Later volgen werk, onderwijs en infrastructuur. Daarmee richten ze zich op zowel noodhulp als wederopbouw. De wederopbouw doen ze samen met de lokale bevolking. Zij gaan bijvoorbeeld aan de slag als programmamedewerker, beveiliger of docent. Ook overheden, kerken en banken betrekken ze bij het werk. Zo ontstaat de oplossing van binnenuit. En realiseren ze een stabiele basis voor de toekomst. In totaal telt de organisatie ruim achthonderd medewerkers. Dit zijn voornamelijk mensen uit de ramp- en conflictgebieden zelf. Bij het hoofdkantoor en de landenkantoren beschikken ze over vaste teams. Daarnaast worden ze ondersteund door duizenden vrijwilligers. Samen zetten ze zich in voor hulp, hoop en herstel in ramp- en conflictgebieden. Zodat alles weer zo wordt als het ooit was. En misschien zelfs wel beter.

Extra deurcollecte: Vandaag houden we een extra collecte, de zogenaamde tientjescollecte. Sinds de uitbraak van het Coronavirus zien we als kerkrentmeesters de inkomsten van de kerk dalen, terwijl de kosten eerder stijgen.

De inkomsten van de collectes dalen de laatste maanden substantieel. Een ander indirect effect van Corona is dat de bank geen dividend meer uitkeert op de ledencertificaten, dit slaat ook een gat in onze begroting.

Aan de andere kant stijgen de uitgaven door allerlei maatregelen die we hebben moeten nemen.

Om de begroting toch enigszins sluitend te krijgen willen we op zondag 13 september de 10-tjes collecte hiervoor bestemmen. Wij rekenen en vertrouwen op uw financiële steun.

Aangezien we niet als gehele gemeente bij elkaar kunnen zijn, kunt u uw gift overmaken op NL79 RABO 0155 8294 24 (CvK) of NL71 RABO 0165 8896 32 (diaconie). U kunt ook de QR code gebruiken die getoond wordt in de uitzending. De aanwezigen in de kerk kunnen hun gift in de collectezakken doen bij het verlaten van de kerk. Alle collecten van harte aanbevolen!

Bij de dienst: Komende zondagmorgen ontvangen we een gastvoorganger. ’s Avonds hoop ik zelf voor te gaan. We lezen verder in het Bijbelboek Exodus. Dit keer hoofdstuk 17. Goede en gezegende diensten gewenst.

VERANTWOORDING

College van kerkrentmeesters: Bezoekbroeder J.J. Mandemakers ontving op bezoek 1x € 10 voor de instandhouding van de predikantsplaats. Wijkcontactpersoon mevr. P.H. Quirijns-Waarts ontving 1x € 30 voor de kerk. Hartelijk dank voor uw gift.

VANUIT DE KERKENRAAD

– Kerkdiensten september – We willen als kerkenraad zoveel mogelijk gemeenteleden de gelegenheid geven om naar de kerk te gaan. Schroom niet om u op te geven voor de kerkdiensten. Ook niet als u al meerdere keren geweest bent. Nu de avonddiensten weer opgestart zijn, biedt dat meer mogelijkheden om een kerkdienst te bezoeken. We willen u oproepen om daar ook gebruik van te maken. Binnen de richtlijnen van het RIVM is het ook mogelijk om te zingen in de avonddiensten (in beperkte mate).

Het blijft nodig dat u zich opgeeft voor de kerkdiensten. Bij het opgeven voor de kerkdiensten kunt u aangeven of u de ochtend- of avonddienst wenst te bezoeken. Hiervoor kunt u het opgave formulier gebruiken (https://forms.gle/h2FPAE3CNmHHqQ1B6) of telefonisch bij de scriba Corné Mandemakers (06-14173560). U kunt bij het aanmelden voor de ochtenddiensten ook aangeven of u gebruik wilt maken van kinderoppas en/of zondagsschool.

Startzondag – Volgende week zondag 20 september hopen we het winterseizoen te starten. Vanwege de maatregelen rondom het Coronavirus kunnen we het niet op de gebruikelijke manier doen. Toch willen we zoveel mogelijk gemeenteleden de gelegenheid geven om mee te doen, maar ook elkaar te ontmoeten rondom het thema. Dit willen we organiseren door op verschillende plaatsen samen te komen (met inachtneming van de regels van het RIVM).
 
Het programma ziet er als volgt uit:
10:00 uur – 11:15 uur kerkdienst
11:15 uur – 11:45 uur koffiedrinken
11:45 uur – 12:30 uur uitwerking thema door quiz en/of vragen
 
Er zijn verschillende manieren om hier aan deel te nemen:

  1. Je meld je aan voor de kerkdienst op 20 september ’s morgens via de gebruikelijke link (https://forms.gle/h2FPAE3CNmHHqQ1B6). Je kunt je tot uiterlijk vrijdagavond 18 september opgeven. Na de kerkdienst kunt u blijven om koffie te drinken. Aansluitend nemen degenen die mee willen doen aan de uitwerking van het thema weer plaats in de kerk.
  2. Je stelt je huis of tuin beschikbaar om andere gemeenteleden te ontvangen (maximaal 6 personen).  Je kunt ervoor kiezen om samen de kerkdienst te volgen, of door na de kerkdienst bij elkaar te komen, koffie te drinken en het thema uit te werken. We maken dan ook een verbinding met de groepen die op andere plaatsen samen komen. Je kunt je opgeven door deze link in te vullen: https://docs.google.com/forms/d/15DG_6Zxca4NWeiuoREA6GvN4PoFQg0-sAULKtLhZO8Y/viewform?edit_requested=true . Je geeft jezelf op, maar je kunt ook aangeven of je thuis mensen wilt ontvangen.
  3. Je geeft aan dat je mee wilt doen en bij iemand uitgenodigd wordt. Je hoort op zaterdag 19 september bij wie je verwacht wordt. Gebruik deze link om je op te geven: https://docs.google.com/forms/d/15DG_6Zxca4NWeiuoREA6GvN4PoFQg0-sAULKtLhZO8Y/viewform?edit_requested=true. Geef aan dat je geen mensen thuis wilt ontvangen, dan zorgen wij dat je bij een ander gemeentelid ontvangen wordt.  U kunt zich ook opgeven bij Tine Mandemakers (tine.mandemakers@gmail.com  0416-337219 of AB van Lieshoutlaan 61 Waalwijk). Het formulier hiervoor en de link vindt u op de website en in de nieuwsbrief.

Op zaterdag 19 september zullen we bericht sturen wie je kunt verwachten, of waar je verwacht wordt. Zo hopen samen een mooi startmoment met elkaar te hebben

VANUIT DE ZENDINGS- EN EVANGELISATIECOMMISSIE

– Aankondiging gemeenteavond – De volgende stap om tot een goed besluit te komen over het meedoen aan het Focustraject is een gemeenteavond. Een ingevulde vragenlijst zegt niet alles. Het is goed om met elkaar in gesprek te gaan over de uitkomsten van de enquête. Daarom heeft de kerkenraad besloten om op D.v. woensdagavond 23 september een gemeenteavond te houden. Op die avond worden de uitkomsten van de enquête gedeeld en kunnen we hier verder over in gesprek gaan. Reserveert u deze datum alvast in uw agenda? 23 september om 19:30 uur in de kerk (i.v.m. coronaregels).

ACTIVITEITEN (D.V.)

Website www.kerkinbesoyen.nl

– MGB – Donderdagavond 10 september om 18:30 uur MusicalKids (voor kinderen van 6 tot 13+) om 19:30 uur Musicalgroep Besoyen, theater en zang voor iedereen vanaf 13 jaar tot 80+.

– Oud-papier – Zaterdag 12 september hopen we het oud papier weer bij u op te halen. Op het rooster staan vermeld: wagen 1: dhr. Jan Drop jr. & dhr. Niels Muijen en wagen 2: Ron Vos & Ulemu Phiri. Alvast heel hartelijk dank voor jullie inzet!

Consistorievergadering – Dinsdagavond 15 september om 19:30 uur vergadert het consistorie in De Rank.

– MGB – Donderdagavond 17 september om 18:30 uur MusicalKids (voor kinderen van 6 tot 13+) om 19:30 uur Musicalgroep Besoyen, theater en zang voor iedereen vanaf 13 jaar tot 80+.

Tenslotte

Ontvang allen een hartelijke groet, Ds. A. de Wit

UA-61862711-1