Kerkblad ‘Voetius’ 11 februari 2021

DIENSTEN VAN HET WOORD

Zondag 14 februari

10.00 uur ds. H.N. Visser uit Amsterdam

18.30 uur ds. J.S. Heutink uit Katwijk

Rondom Eredienst

Oppasdienst & Zondagsschool: Het verhaal van de zondagsschool en de verwerking vindt u in de nieuwsbrief.

Collecten: De eerste collecte is bestemd voor het werk in de eigen gemeente (CvK). De tweede collecte voor de diaconie is bestemd voor een project van stichting Woord en Daad. Onderwijs staat aan de basis van ieders ontwikkeling als mens. Maar het gaat er niet alleen om dat de kinderen naar school gaan. Het onderwijs moet ook van goede kwaliteit zijn. Voor Woord en Daad staat het kind altijd centraal. Maar de school, gemeenschap én de samenleving zijn bepalend in wat het kind meekrijgt. Daarom werkt Woord en Daad op diverse terreinen en met diverse partners aan kwaliteit van christelijk onderwijs. Samen sterk, zodat steeds meer kinderen uitgroeien tot zelfstandige volwassenen.

Aangezien we niet als gehele gemeente bij elkaar kunnen zijn, kunt u uw gift overmaken op NL79 RABO 0155 8294 24 (CvK) of NL71 RABO 0165 8896 32 (diaconie). U kunt ook de QR code gebruiken die getoond wordt in de uitzending. De aanwezigen in de kerk kunnen hun gift in de collectezakken doen bij het verlaten van de kerk. Alle collecten van harte aanbevolen!

Bij de diensten: In verband met de voorjaarsvakantie ontvangen we deze zondag twee gastvoorgangers. Goede en gezegende diensten met elkaar gewenst!

VANUIT DE KERKENRAAD

– Voorjaarsvakantie – Komende week is het voorjaarsvakantie en is Ds. De Wit afwezig. Voor pastorale zaken kunt u contact opnemen met uw wijkouderling. Voor overige zaken met scriba C.J. Mandemakers (scriba@kerkinbesoyen.nl).

– Aanspreekpunt wijk 1 – Nu er een vacature is voor ouderling in wijk 1 heeft het consistorie besloten dat ouderling Jan Drop (jan-rita@home.nl 0416-277385) aanspreekpunt is voor deze wijk. Mocht u vragen hebben of heeft u behoefte aan een bezoek dan kunt u met hem contact opnemen.

ACTIVITEITEN (D.V.)

Website www.kerkinbesoyen.nl

– Oud-papier – Zaterdag 13 februari hopen we het oud papier weer bij u op te halen. Op het rooster staan vermeld: wagen 1: dhr. Johan Mijdam & dhr. Pieter Mijdam en wagen 2: dhr. Ron Vos & dhr. Rijk Jan Pleijter. Alvast heel hartelijk dank voor jullie inzet!

Tenslotte

Ontvang allen een hartelijke groet, ds. A. de Wit

UA-61862711-1