Kerkblad ‘Voetius’ 11 juni 2020

DIENSTEN VAN HET WOORD

Zondag 14 juni

10.00 uur ds. A. de Wit, online kerkdienst

Rondom Eredienst

Collecten: De eerste collecte is bestemd voor het werk in de eigen gemeente (CvK). De tweede collecte voor de diaconie is bestemd voor een project van Kerk in Actie: kerken geven kinderen een toekomst.

In het armste land van Europa, Moldavië, worden veel kinderen aan hun lot overgelaten. Hun ouders zijn vertrokken naar het buitenland om geld te verdienen of hebben troost gezocht in alcohol. Kinderen zwerven op straat, zonder de zorg en liefde die ze nodig hebben. Zonder goed toezicht en liefdevolle zorg lopen vooral de meisjes het risico om verhandeld te worden en misbruikt in de seks- en drugsindustrie.

De kerken en Youth for Christ willen dat voorkomen. Ze hebben de handen ineengeslagen en willen de kinderen een betere toekomst geven. De kinderen worden opgevangen in naschoolse opvang die ingericht zijn in de kerken. Hier krijgen ze volop aandacht en zorg, maar ook een gezonde maaltijd en hulp bij hun huiswerk. Op dit moment zijn er 45 dagcentra voor kinderen, verspreid over heel Moldavië, waar 1.400 kinderen opgevangen worden. Steunt u dit werk ook? Beide collecten van harte aanbevolen!

Aangezien we als gemeente niet bij elkaar zijn, kunt u uw gift overmaken op NL79 RABO 0155 8294 24 (CvK) of NL71 RABO 0165 8896 32 (diaconie) of uw bijdrage apart leggen om deze tijdens de eerstvolgende kerkdienst in de collectezak te doen.

Bij de diensten: Komende zondag wil ik het laatste gedeelte lezen uit de Filippenzenbrief. Hoofdstuk 4: 10-23. Een goede en gezegende dienst gewenst!

VERANTWOORDING

College van diakenen: Vanaf 11 maart hebben de diaconale collecte via bankoverschrijving de volgende bedragen opgebracht: Het resterende gedeelte van maart: € 158,50. Voor de maand april: € 349. Voor de maand mei: € 968. De diaconie zal de bedragen verdelen over de verschillende doelen, rekening houdend met de aangegeven bestemming.

College van Kerkrentmeesters: In de afgelopen periode ontvangen we de volgende giften: 2x € 10 instandhouding predikantsplaats; 1x € 25, 1, € 30, 1x € 50, 2x € 100 gift algemeen; 1x € 7,50 onderhoudsfonds; 1x € 20 en 1x € 100 voor het verjaardagsfonds. De reguliere collecte in maart (tijdens de gewone kerkdiensten en online diensten): € 755,15. De extra collecte voor de instandhouding van de predikantsplaats: € 254,40. De tientjescollecte op 8 maart (incl. bankoverschrijvingen): € 821,85. De opbrengst van de biddagcollecte: € 1.302,71. Collecte tijdens online diensten april: € 862. Collecte tijdens online diensten mei: € 1.534. We zijn dankbaar dat de opbrengsten van de collecten in de eerste maanden van 2020 op peil gebleven zijn. Hartelijk dank daarvoor.

VANUIT DE KERKENRAAD

– Kerkdiensten in juni – Nu de maatregelen rondom het samenkomen versoepeld zijn, willen we u de gelegenheid geven om de kerkdiensten in juni te bezoeken. Om een kerkdienst te bezoeken dient u zich op te geven. Dit kan via het opgaveformulier (https://forms.gle/h2FPAE3CNmHHqQ1B6) of telefonisch bij de scriba (06-14173560). Meld je alleen aan als je geen gezondheidsklachten hebt. Na aanmelding wordt u uitgenodigd voor de betreffende kerkdienst (voor zover er beschikbare plaatsen zijn). Alleen de ingang aan de Hollandsestraat is geopend en het advies is om niet te vroeg te komen (rond 9:50 uur). Ter plaatse volgt u de aanwijzingen van de dienstdoende coördinator op (over o.a. looproute, zitplaatsen etc.). Helaas is samenzang nog niet mogelijk. Op de website (www.hervormdbesoyen.nl) vindt u de brief van de kerkenraad en ook de link om u op te geven voor een kerkdienst.

ACTIVITEITEN (D.V.)

Website www.kerkinbesoyen.nl

In deze periode zijn er geen kerkelijke bijeenkomsten en/of activiteiten.

– Oud-papier – Zaterdag 13 juni hopen we het oud papier weer bij u op te halen. Op het rooster staan vermeld: wagen 1: dhr. Eimo van Pelt & dhr. Corné Mandemakers en wagen 2: Piet de Laat & Cees Vroegrijk. Alvast heel hartelijk dank voor jullie inzet!

Tenslotte

Ontvang allen een hartelijke groet vanuit de pastorie. Ds. A. de Wit

UA-61862711-1