Kerkblad ‘Voetius’ 12 november 2020

DIENSTEN VAN HET WOORD

Zondag 15 november

10.00 uur ds. A. de Wit

18.30 uur ds. J. Ouwendijk uit Alphen a/d Rijn

Rondom Eredienst

Oppasdienst & Zondagsschool: Minke Mandemakers, Jojanneke van Rijsbergen, Julot Opendorp, Tobias Klaasse

Collecten: De eerste collecte is bestemd voor het werk in de eigen gemeente (CvK). De tweede diaconale collecte is bestemd voor Gevangenenzorg Nederland. Gevangenenzorg gelooft in herstel! Dat wil zeggen: wij willen present zijn bij gevangenen, tbs-patiënten en hun relaties en hen kansen bieden op een menswaardig en zelfredzaam leven. Dat doen we door vanuit onze christelijke kernwaarde ‘barmhartige gerechtigheid’ de samenleving te betrekken bij ons werk (donaties, netwerken en vrijwillige inzet).

Gevangenenzorg Nederland draagt tijdens en na detentie bij aan een menswaardig bestaan en vergroot de kansen op zelfredzaamheid van haar hulpvragers door haar methode van Herstelzorg integraal in de programma’s toe te passen en steeds te verbeteren. Ons hulpaanbod is vraaggericht, gevarieerd (individueel en groepsgericht) en innovatief. De passie van Gevangenenzorg Nederland ligt in het ontmoeten van de gevangen medemens. Wij willen gevangenen een helpende hand bieden bij het vinden van hun levensbestemming en hun familie ondersteunen tijdens de detentie. Steun het werk van gevangenenzorg financieel en met gebed.

Extra deurcollecte: Op de 3e zondag van de maand collecteren we bij de uitgang voor de diaconie. Deze zondag is de collecte bestemd voor de voedselbank Waalwijk. In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. De voedselbanken helpen de armste door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. De Stichting Voedselbank Waalwijk ‘De Rijglaars’ heeft tot doel mensen in de Gemeente Waalwijk (Sprang-Capelle/Waalwijk/Waspik) met financiële problemen, die leven in armoede, te voorzien van een voedselpakket. Daarnaast helpen we de sociale contacten van onze cliënten te verbeteren en voedselverspilling tegen te gaan. De voedselbank is en blijft nodig. Steunt u ook?

Aangezien we niet als gehele gemeente bij elkaar kunnen zijn, kunt u uw gift overmaken op NL79 RABO 0155 8294 24 (CvK) of NL71 RABO 0165 8896 32 (diaconie). U kunt ook de QR code gebruiken die getoond wordt in de uitzending. De aanwezigen in de kerk kunnen hun gift in de collectezakken doen bij het verlaten van de kerk. Alle collecten van harte aanbevolen!

Bij de diensten: ’s Morgens ga ik zelf voor en wil ik opnieuw stilstaan bij een onderwerp vanuit het Focus materiaal. Ditmaal is het thema: verlangen. We lezen Psalm 63. ’s Avonds ontvangen we een oud-predikant van Besoyen. Goede en gezegende diensten gewenst!

VERANTWOORDING

College van diakenen: De diaconale collectes van de afgelopen weken hebben de volgende bedragen opgebracht: zondag 1 november voor de Stichting HOE: € 56,50; woensdag 4 november (Dankdag) voor Dorcas voedselactie: € 452,70; zondag 8 november voor Stichting Mercy Ships: € 62,80. Ds. De Wit ontving € 22,50 voor de diaconiecollecten. Hartelijk dank voor uw gift!

College van kerkrentmeesters: Wijkcontactpersoon dhr. M.J. Hulsenboom ontving 1x € 20 voor de instandhouding van de predikantsplaats. Ds. De Wit ontving op bezoek 1x € 10 voor de instandhouding van de predikantsplaats en 1x € 20 en 1x € 40 en 1x € 50 voor de kerk. Ds. De Wit ontving € 22,50 voor de collecten CvK. De dankdagcollecte heeft het mooie bedrag van € 2.470 opgebracht (inclusief bankoverschrijvingen). Hartelijk dank voor uw gift.

VANUIT DE KERKENRAAD

– Kerkdiensten – Het maximum aantal bezoekers voor de kerkdiensten is 30 personen. Graag het verzoek om u in te schrijven voor de kerkdiensten. Wees ook niet te terughoudend om u in te schrijven voor de kerkdiensten. Bij teveel inschrijvingen maken we een keuze waarbij we iedereen zoveel als mogelijk is de gelegenheid te geven een kerkdienst te bezoeken.

De link om u op te geven vindt u hierna (en op de website/nieuwsbrief): https://forms.gle/h2FPAE3CNmHHqQ1B6 of telefonisch bij de scriba Corné Mandemakers 06-14173560). U kunt bij het aanmelden voor de ochtenddiensten ook aangeven of u gebruik wilt maken van kinderoppas en/of zondagsschool.

VANUIT DE ZENDINGS- EN EVANGELISATIECOMMISSIE

– GZB dagboek 2021 – Binnenkort is het GZB-dagboek ‘Een handvol koren 2021’ weer te verkrijgen. U kunt deze via de intekenlijst in de hal van de Rank bestellen. De kosten voor het boekje bedragen dit jaar € 12,50 waarvan € 8 direct naar zendingswerk gedoneerd wordt. De boekjes worden uiterlijk begin december besteld waardoor u uw exemplaar voor 1 januari kunt ontvangen. Voor vragen, meer informatie of bestelling kunt u contact op nemen met Stefan van Beek (vanbeeks1@hotmail.com Tel. 0640390422)

– Focustraject – Middels de Focusscan, de gemeente avond en diverse nieuwsberichten hebben we u meegenomen in de overwegingen aangaande het focustraject. Vorige week maandag 2 november hebben we dit in de kerkenraad besproken en het voornemen uitgesproken om verder te gaan met het Focustraject binnen onze gemeente.

Er zijn nog een aantal zaken die verder moeten worden uitgewerkt, maar het voornemen is om het Focustraject in januari 2021 te starten en er een periode van 2,5 jaar voor uit te trekken.

Het doel is om te groeien in persoonlijk geloof door elkaar, juist in deze coronatijd, vast te houden, in plaats van op afstand te blijven, een ieder in zijn eigen huis.

We willen dit traject inzetten in bestaande kringen en jeugdwerk, maar daarnaast willen we ook nieuwe kringen starten, zodat iedereen in de gelegenheid is om mee te doen. We willen de thema’s zoveel mogelijk terug laten komen in de diensten, zodat de kringen hier op aan kunnen haken en mensen gemotiveerd zijn om de diensten te volgen. We zouden ook willen proberen om een aantal nieuwe ontmoetingsvormen in te zetten.

We danken eenieder voor zijn of haar input. Ook nu bent u van harte welkom om suggesties te geven hoe we dit traject de komende zo goed mogelijk kunnen implementeren. Ook zoeken we nog mensen die deel willen uitmaken van het Focusvoorbereidingsteam. Mocht u vragen of suggesties hebben of u aan willen melden voor het Focusvoorbereidingsteam, dan kunt u Corien de Wit (coriendewit@solcon.nl 0416-332718) of Dennis Heijkoop (dheijkoop@hotmail.com of 06-15093296) benaderen.

ACTIVITEITEN (D.V.)

Website www.kerkinbesoyen.nl

– MGB – Donderdagavond 12 november om 18:30 uur MusicalKids (voor kinderen van 6 tot 13+) om 19:30 uur Musicalgroep Besoyen, theater en zang voor iedereen vanaf 13 jaar tot 80+.

Tienerclub TOV – Hoi allemaal, Komende vrijdag 13 november hebben we weer een TOV-avond. We beginnen om 19:30 en rond 21:30 zijn we weer klaar. Neem je vriendjes en vriendinnetjes mee. Groetjes de leiding

– Oud-papier – Zaterdag 14 november hopen we het oud papier weer bij u op te halen. Op het rooster staan vermeld: wagen 1: dhr. Johan Mijdam & dhr. Pieter Mijdam en wagen 2: dhr. Cees Vroegrijk & dhr. Henk Hoefnagel. Alvast heel hartelijk dank voor jullie inzet!

Catechese – Dinsdag 17 november is er weer catechese. Kindercatechese om 16:00 uur en Follow Me om 19.00 uur in De Rank.

– MGB – Donderdagavond 19 november om 18:30 uur MusicalKids (voor kinderen van 6 tot 13+) om 19:30 uur Musicalgroep Besoyen, theater en zang voor iedereen vanaf 13 jaar tot 80+.

– RainBowKids – Beste Rainbowkids, Op zaterdag 21 november is er weer RainBowKids. Iedereen van groep 1 t/m groep 6 is weer welkom. We starten om 13.30 uur en om 15.30 uur kun je weer worden opgehaald. Zien we jullie allemaal weer! Groetjes van de leiding.

Tenslotte

Ontvang allen een hartelijke groet, ds. A. de Wit

UA-61862711-1