Kerkblad ‘Voetius’ 13 februari 2020

DIENSTEN VAN HET WOORD

Zondag 16 februari

10.00 uur ds. A. de Wit, gezinsdienst, bevestiging ambtsdragers

18.30 uur ds. J. Boom uit ‘s Gravenmoer

Rondom Eredienst

Kerkauto: H. Roos, Tel.nr. 339439

Oppasdienst: Marieke Klaasse, Timo Klaasse, Milou Roos

Zondagsschool: Hoi Jongens en meisjes! Vandaag is er zondagsschool voor groep 1 t/m 4. Na het gebed om de opening van het Woord wordt er met hen een kinderlied gezongen. Het kinderlied is vandaag: ‘k Heb Jezus nodig (OTH 403). Na het zingen van dit kinderlied mogen de kinderen met de leiding meelopen naar De Rank voor de zondagsschool. Tijdens de collecte komen zij weer terug. Alle kinderen van groep 1 t/m 4 zijn van harte welkom, voel je welkom, ook als je vandaag te gast bent!

Collecten: De eerste collecte is bestemd voor het werk in de eigen gemeente (CvK). De tweede collecte voor de diaconie is bestemd voor Mercy Ships. Mercy Ships begon met een droom: ziekenhuisschepen bemand met vrijwilligers die de armste landen van de wereld helpen door medische zorg te bieden. Gods liefde op een praktische manier aan de allerarmsten laten zien. Door de jaren heen heeft Mercy Ships met een handvol schepen meer dan twee miljoen mensen in ontwikkelingslanden geholpen met medische operaties en ontwikkelingsprojecten. Elke dag, met elke operatie, elk patiënt, brengen we die droom in vervulling. Op dit moment is er één groot ziekenhuisschip in de vaart: de Africa Mercy. Het grootste particuliere varende ziekenhuis ter wereld, speciaal ingericht om mensen in de armste landen in Afrika te helpen. Steunt u dit werk ook?

Extra deurcollecte: Op de 3e zondag van de maand collecteren we bij de uitgang voor de diaconie. Deze keer is de collecte bestemd voor een project van Edukans in Kenia. In het westen van Kenia loopt het basisonderwijs flink achter op de rest van het land. Het percentage HIV-besmettingen is er het hoogst, gemeenschappen zijn het minst betrokken bij onderwijs en het management van scholen is slecht ontwikkeld.

Edukans werkt in Kenia al langer aan beter onderwijs met partner Pamoja. Pamoja zet zich sinds 2011 in voor onderwijsverbetering op basisscholen. Daardoor gaan meer kinderen naar school en is het aantal kinderen dat uitvalt op school verminderd. Met dit project willen we 31 basisscholen voorzien van extra hulp. De schoolleiding krijgt trainingen om te leren hoe zij bij de overheid geld kunnen aanvragen voor verbetering van het onderwijs. In de toekomst moeten de scholen zichzelf op deze manier kunnen redden. Hiermee zorgen we voor een duurzame verandering. Alle collecten van harte aanbevolen!

Bij de diensten: In de morgendienst vindt er (her)bevestiging van ambtsdragers plaats. We lezen verder uit het Johannesevangelie. Dit keer Johannes 6: 1-15. ’s Avonds heb ik geruild met collega Boom. Hartelijk welkom in de zondagse erediensten!

VERANTWOORDING

College van Kerkrentmeesters: Wijkcontactpersoon dhr. M.J. Hulsenboom ontving 1x € 20 voor de instandhouding van de predikantsplaats. Hartelijk dank voor uw gift!

VANUIT DE KERKENRAAD

Vorming & Toerusting – Op dinsdag 18 februari is er in ’s Gravenmoer een avond over donorregistratie. Een avond die gaat over ethische vragen en medische kennis rondom orgaan en weefseldonatie. De laatste tijd heb ik verschillende gemeenteleden gesproken die dit onderwerp benoemden. Een mooie gelegenheid om je erin te verdiepen. Dinsdag 18 februari om 20:00 in verenigingsgebouw De Ark, Kerkdijk 15 te ’s Gravenmoer.

VANUIT HET COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

– Vrijwilligersavond – Op vrijdag 21 februari willen we een gezellige bedankavond houden voor alle vrijwilligers die actief zijn in onze gemeente. Nadere informatie volgt. Reserveert u deze avond alvast in uw agenda?

– Verhuur appartement – In het voorjaar zal het appartement Hollandsestraat 1 (bovenwoning oude pastorie) weer beschikbaar komen voor een nieuwe huurder i.v.m. vertrek huidige bewoonster. Geïnteresseerde gemeenteleden kunnen zich tot en met donderdag 27 februari 2020 als gegadigde (huurder) voor deze woning melden bij de voorzitter van het College van Kerkrentmeesters dhr. W. Haverhals, w.haverhals@haverhals-metselwerken.nl. Een eventuele loting (bij meerdere gegadigden) zal op vrijdag 28 februari plaatsvinden.

ACTIVITEITEN (D.V.)

Website www.kerkinbesoyen.nl

– MGB – Donderdagavond 13 februari om 18:30 uur MusicalKids (voor kinderen van 6 tot 13+) om 19:30 uur Musicalgroep Besoyen, theater en zang voor iedereen vanaf 13 jaar tot 80+.

Tienerclub TOV – Hey TOV-ers! Hebben jullie ook weer zin in een TOV avond? Vrijdag 14 februari is het weer zo ver! Het programma begint om 19:30 uur en van 19:15 uur staan de deuren van de Rank voor je open. Neem gerust je vriendje of vriendinnetje mee. Tot vrijdag! Groetjes, de TOV leiding

– RainBowKids – Beste Rainbowkids en Rainbowkidsplussers, Op zaterdag 15 februari is er weer een Rainbowkidsmiddag. Iedereen vanaf (bijna) 4 tot en met 10 jaar is weer welkom.

Deze middag staat in het teken van geliefd zijn. We starten om 13:30 uur. We gaan met de kinderen lekkere hapjes maken. We nodigen de familieleden van de kinderen uit voor een high tea om 15:00 uur. Rond 15:30 is het afgelopen. Zien we jullie allemaal weer! Groeten van Annelieke, Caroline, Gini en Jojanneke

– Gesprekskring Stagelopers – Zondag 16 februari komen we weer bij elkaar. We bespreken hoofdstuk 4: Saul uit het boekje: “Here I am”. Je bent vanaf half 3 welkom bij André en Nel Boer (Wendelnesseweg oost 30 Sprang-Capelle). Tot dan!

– Catechese – Dinsdagavond 18 februari is er om 19:00 uur Kindercatechese & Follow Me in De Rank.

Alpha Cursus – Woensdagavond 19 februari om 18:30 uur is de Alpha cursus in De Rank.

– Vrouwenochtend – Donderdag 20 februari is er weer een vrouwenochtend. We bespreken hoofdstuk 5: Christus die ons leven is uit het boekje Geloof liefde en hoop. Jullie zijn vanaf 9:15 uur welkom bij Gerrie Timmermans A.B van Lieshoutlaan 107 in Waalwijk. Wees welkom!

– MGB – Donderdagavond 20 februari om 18:30 uur MusicalKids (voor kinderen van 6 tot 13+) om 19:30 uur Musicalgroep Besoyen, theater en zang voor iedereen vanaf 13 jaar tot 80+.

Bijbelkring – Donderdag 20 februari om 20:00 uur komt de Bijbelkring weer bij elkaar. Dit keer zijn we te gast bij Jan en Rita (Van Ruijsdaelstraat 19 Sprang-Capelle).

Tenslotte

Ontvang allen een hartelijke groet vanuit de pastorie. Ds. A. de Wit

UA-61862711-1