Kerkblad ‘Voetius’ 13 juni 2019

DIENSTEN VAN HET WOORD

Zondag 16 juni

10.00 uur ds. B. de Graaf uit Waalwijk, ruilzondag PGML

18.30 uur dr. M. van Campen uit Ede

Rondom Eredienst

Kerkauto: J. Drop, Tel. 277385

Oppasdienst: Amy de Rooij, Anja Mijdam, Caomy Spierings, Fabiënne Pleijter

Zondagsschool: Hoi Jongens en meisjes! Vandaag is er zondagsschool voor groep 1 t/m 5. Het kinderlied is: Vertel het aan de mensen (OTH 451). Het verhaal gaat over Nicodemus. Hij is een farizeeër. De meeste farizeeërs houden niet van Jezus. Maar Nicodemus wil graag meer van Jezus horen. Hij gaat ’s avonds laat naar Jezus. Jezus legt hem alles uit over de Heere God. Nicodemus is blij, hij wil nu ook bij Jezus horen.

Collecten: De eerste collecte is bestemd voor het werk in de eigen gemeente (CvK). De tweede diaconale collecte is bestemd voor het project drops4crops van stichting Woord en Daad. Water is van levensbelang. In Burkina Faso en Benin, landen in de droge Sahel regio, wordt het weer steeds onvoorspelbaarder. Lange periodes van droogte worden afgewisseld door felle regenbuien. Dit heeft gevolgen voor de vele boeren en hun werk. Drops4Crops wil samen met de boerengroepen, lokale partners en de overheid een goed watermanagement opzetten dat hen meer stabiliteit brengt. Bijvoorbeeld door wateroverschotten op te vangen voor tijden van droogte. Door grondwater vast te houden en meer waterputten aan te leggen. Wilt u dit project mede mogelijk maken, zodat boerenfamilies ook in tijden van droogte kunnen planten, oogsten en verdienen?

Extra deurcollecte: De 3e zondag van de maand is er de extra diaconie collecte bij de uitgang. Deze keer bestemd voor Voedselbank de Rijglaars. De Stichting Voedselbank Waalwijk ‘De Rijglaars’ heeft tot doel mensen in de Gemeente Waalwijk (Sprang-Capelle/Waalwijk/Waspik) met financiële problemen, die leven in armoede, te voorzien van een voedselpakket. Daarnaast helpen we de sociale contacten van onze cliënten te verbeteren en voedselverspilling tegen te gaan. Alle collecten van harte aanbevolen.

Bij de diensten: Zondag is het de jaarlijkse ruilzondag van de Protestantse Gemeenten Midden Langstraat (PGML). Op deze zondagmorgen ruilen verschillende voorgangers binnen de PGML met elkaar. De hervormde gemeente Besoyen ontvangt ds. De Graaf. Zelf ga ik voor in de hervormde gemeente Sprang. ’s Avonds ontvangen we een gastvoorganger. Goede en gezegende diensten gewenst!

VERANTWOORDING

College van diakenen: De diaconiecollecten van de afgelopen periode hebben de volgende bedragen opgebracht: 26 mei voor ZOA: € 190,85; 30 mei (Hemelvaartsdag) voor TEAR Nepal: € 89,75; 2 juni voor het Scharlaken Koord: € 146,45. Hartelijk dank voor uw giften!

College van kerkrentmeesters: Ds. De Wit ontving op bezoek 1x € 10 voor de kerk. Hartelijk dank voor uw gift!

VANUIT DE JEUGDRAAD

Examens – Deze week zijn de examenuitslagen bekend geworden. Laat je even weten wat de uitslag is? Telefonisch 332718 of even een berichtje naar: adewit@solcon.nl

ACTIVITEITEN (D.v.)

Website www.kerkinbesoyen.nl

– MGB – Donderdagavond 13 juni om 18:30 uur MusicalKids (voor kinderen van 6 tot 13+) om 19:30 uur Musicalgroep Besoyen, theater en zang voor iedereen vanaf 13 jaar tot 80+.

– MGB – Donderdagavond 20 juni om 18:30 uur MusicalKids (voor kinderen van 6 tot 13+) om 19:30 uur Musicalgroep Besoyen, theater en zang voor iedereen vanaf 13 jaar tot 80+.

Tenslotte

Ontvang allen een hartelijke groet vanuit de pastorie. Ds. A. de Wit

UA-61862711-1