Kerkblad ‘Voetius’ 14 januari 2021

DIENSTEN VAN HET WOORD

Zondag 17 januari

10.00 uur ds. A. de Wit

18.30 uur ds. J.T. de Koning uit Alphen a/d Rijn

Rondom Eredienst

Oppasdienst & Zondagsschool: Het verhaal van de zondagsschool en de verwerking vindt u in de nieuwsbrief.

Collecten: De eerste collecte is bestemd voor het werk in de eigen gemeente (CvK). De tweede collecte voor de diaconie is bestemd voor een project van stichting Hulp Oost Europa (HOE): Geef kids Toekomst! Wij geloven in de kracht van het evangelie en wij geloven in onderwijs. Het evangelie van Jezus Christus geeft kracht voor vandaag en hoop voor de toekomst. Het verandert mensen, en dus ook kinderen. Onderwijs helpt kinderen praktisch om te werken aan een betere toekomst. Zo kunnen ze uit de cirkel van armoede breken en zichzelf voorbereiden op een ander leven dan dat waarin ze opgroeien.

HOE ondersteunt christelijke scholen en huiswerkklassen via plaatselijke christelijke gemeenten in Oost-Europa. HOE richt zich op achtergestelde groepen kinderen, zoals Roma (zigeuners). Op school of in de huiswerkklas krijgen de kinderen ook een dagelijkse lunch omdat er thuis nauwelijks te eten is. Belangrijk is dat ze leren de Heere Jezus te volgen. Daarom is het vertellen van het evangelie een vast onderdeel. En natuurlijk geven we ook aandacht aan de scholing van docenten; zij moeten de kinderen tenslotte het onderwijs geven.

Extra deurcollecte: Op de 3e zondag van de maand collecteren we bij de uitgang voor de diaconie. Deze keer is de collecte bestemd voor onze zustergemeente in Tŏn in Slowakije. De diaconie wil met uw steun het project in Tôn steunen. Het Michiel de Ruyter huis biedt dagopvang voor mindervalide mensen uit de omgeving van Tôn.

Aangezien we niet als gehele gemeente bij elkaar kunnen zijn, kunt u uw gift overmaken op NL79 RABO 0155 8294 24 (CvK) of NL71 RABO 0165 8896 32 (diaconie). U kunt ook de QR code gebruiken die getoond wordt in de uitzending. De aanwezigen in de kerk kunnen hun gift in de collectezakken doen bij het verlaten van de kerk. Alle collecten van harte aanbevolen!

Bij de diensten: Afgelopen zondagmorgen stonden we stil bij de verzoeking van Jezus. Jezus bleef staande door te vertrouwen op Gods Woord en daaraan gehoorzaam te zijn. Zondag denken we na over hoe je kunt leven uit Gods Woord. Daarvoor lezen we uit 2 Timotheüs 3: 10-4:5 ’s Avonds ontvangen we een gastvoorganger. Goede en gezegende diensten gewenst!

VERANTWOORDING

College van diakenen: Ds. De Wit ontving op bezoek € 10 voor de diaconiecollecten. Hartelijk dank voor uw gift.

College van kerkrentmeesters: De Wit ontving op bezoek € 20 voor de collecten CvK. Hartelijk dank voor uw gift.

VANUIT HET COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Honing uit Tŏn – Al vele jaren verkopen we in Besoyen acaciahoning van onze zustergemeente in Tŏn.

Met de opbrengst hiervan steunen we zowel de kerkelijke gemeente als ook de dagopvang in het admiraal M.A. de Ruyterhuis. Op Facebook onder de Ruyter Napközi Otthon Tany kunt u de activiteiten van de dagopvang volgen.

Normaal kan men de honing in de kerk meenemen, door corona is dit nu mogelijk. Daarom bieden we de honing nu ook aan via de nieuwe webwinkel van de kerk www.hervormdbesoyen.nl onder “winkel”. Degene die dit lastig vindt, kan ook een bestelling mailen naar rini.quirijns@gmail.com of even bellen naar 06-58963616.

Helpt u mee om ook op deze manier onze zustergemeente te steunen?

– Actie Kerkbalans 2021 – Eind januari gaat de Actie Kerkbalans weer van start. Het thema dit jaar is ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’. Vanaf 25 januari komen de kerkbalanslopers bij u langs om u een brief te overhandigen met het verzoek om bij te dragen.

Door de maatregelen rond corona zag het afgelopen jaar er, ook wat betreft kerk zijn, totaal anders uit. Veel mensen hebben al maanden geen fysieke kerkdienst meegemaakt, geen koffiedrinken na de dienst, misschien soms een bijeenkomst van een vereniging of club. Zeer regelmatig horen we dat mensen het ‘samen kerk zijn’ erg missen. We zijn dankbaar dat de wekelijkse erediensten wel door konden gaan en dat velen deze diensten via Kerk TV en kerktelefoon hebben gevolgd.

Ondanks de beperkingen in verband met de coronamaatregelen hebben we als kerk toch een aantal concrete en omvangrijke plannen op stapel staan.

In de eerste plaats starten we het IZB Focus traject. In het Focustraject willen we als gemeente dieper met elkaar in gesprek gaan over wie Jezus voor ons is en wat het betekent om met Jezus Christus te leven. Daarbij proberen we het geloof (meer) te verbinden met ons dagelijkse leven. Waardoor we leren om ons leven te delen en te getuigen van Jezus Christus in woord en daad. Dit project gaan we mede starten met het oog op de komende generatie, zodat we als kerk toegerust zijn voor morgen.

Verder hebben we in het afgelopen jaar gezien dat Kerk TV het mogelijk maakt diensten op een kwalitatief goede manier te volgen, en dat hier ook in de toekomst behoefte aan is, ook als opvolger van kerktelefoon. Veel mensen in verzorgingshuizen, ziekenhuizen en ouderen thuis zijn zeer geholpen met deze mogelijkheid. Daarom willen we de huidige, tijdelijke apparatuur, vervangen door een permanente, eenvoudig te bedienen installatie.

Ook de vorig jaar genoemde herbouw van de kerkmuur hebben we dit jaar daadwerkelijk op de uitvoeringsagenda staan. We zijn blij dat ook de gemeente Waalwijk nu ingestemd heeft met totale herbouw.

U ziet dat we zowel wat betreft gemeente zijn als op het vlak van beheer serieuze plannen hebben en werken aan de kerk van morgen.

Dus: doe mee aan Actie Kerkbalans en vul het toezeggingsformulier ruimhartig in.

We hopen dat we ook in 2021 weer op u mogen rekenen. Voor de toekomst van onze kerk, de kerk van morgen.

ACTIVITEITEN (D.V.)

Website www.kerkinbesoyen.nl

Vanwege de lockdown zijn de meeste activiteiten geannuleerd.

Tenslotte

Ontvang allen een hartelijke groet vanuit de pastorie. Ds. A. de Wit

UA-61862711-1