Kerkblad ‘Voetius’ 14 mei 2020

DIENSTEN VAN HET WOORD

Zondag 17 mei

10.00 uur ds. A. de Wit, online kerkdienst

Rondom Eredienst

Collecten: De eerste collecte is bestemd voor het werk in de eigen gemeente (CvK). De tweede collecte (Diaconie) is bestemd voor de voedselbank Waalwijk. In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. De voedselbanken helpen de armste door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. De Stichting Voedselbank Waalwijk ‘De Rijglaars’ heeft tot doel mensen in de Gemeente Waalwijk (Sprang-Capelle/Waalwijk/Waspik) met financiële problemen, die leven in armoede, te voorzien van een voedselpakket. Daarnaast helpen we de sociale contacten van onze cliënten te verbeteren en voedselverspilling tegen te gaan. De voedselbank is en blijft nodig. Steunt u ook?

Extra deurcollecte: Op de 3e zondag van de maand collecteren we bij de uitgang voor de diaconie. Deze keer is de collecte bestemd voor een project van Open Doors: Traumazorg Nigeria. Radicale Fulani-herders hebben het afgelopen jaar in Nigeria meer christenen vermoord dan de terreurgroep Boko Haram. Ruim 3.700 christenen kwamen om. Dorpen worden in brand gestoken, en wat niet brandt, wordt vernield. Vrouwen en kinderen ontzien ze niet.

Wat doet Open Doors? Open Doors ondersteunt de kerk in Nigeria met diverse trainingen en praktische hulp. In gebieden waar christenen lijden onder geweld staan noodhulp en traumahulp voorop. Noodhulp: Open Doors-veldwerkers voorziet christenen die gevlucht zijn vanwege de aanvallen van eten, kleding en onderdak. Ze raakten alles kwijt en wonen in vluchtelingenkampen of bij familieleden.

Traumahulp: Talloze Nigeriaanse christenen, zowel jong als oud, zijn getraumatiseerd door de gruwelijkheden die ze meemaakten. Velen rouwen om geliefden die plotsklaps zijn vermoord. Ook komt ontvoering en verkrachting van vrouwen en meisjes veel voor in Nigeria. Veldwerkers van Open Doors verlenen traumazorg.

Geef de kerk in Nigeria de grootste gift die u kunt geven: open uw hart en bid voor christenen die een aanval overleefden en getraumatiseerd zijn. Bid voor hen die de dreiging dagelijks voelen. En steun ons werk, zodat wij dag in dag uit kunnen blijven klaarstaan voor christenen in Nigeria.

Aangezien we als gemeente niet bij elkaar zijn, kunt u uw gift overmaken op NL79 RABO 0155 8294 24 (CvK) of NL71 RABO 0165 8896 32 (diaconie) of uw bijdrage apart leggen om deze tijdens de eerstvolgende kerkdienst in de collectezak te doen.

Bij de diensten: Komende zondag wil ik verder lezen uit de Filippenzenbrief. Dit keer Filippenzen 2: Een goede en gezegende dienst gewenst!

Donderdag 21 mei Hemelvaartsdag

9.30 uur ds. A. de Wit, online kerkdienst

Collecten: De eerste collecte is bestemd voor het werk in de eigen gemeente (CvK). De tweede collecte voor de diaconie is bestemd voor het Scharlaken Koord. Het Scharlaken Koord is een christelijke organisatie die zich bezighoudt met hulpverlening rondom prostitutie. Uit de prostitutie stappen is niet zo eenvoudig als het misschien lijkt. ‘Uitstappen’ betekent een totaal ander leven. Het Scharlaken koord biedt professionele hulp aan meisjes en vrouwen door middel van: straatwerk (het bezoeken van de prostituees op hun werkplek), preventie (het geven van voorlichting en weerbaarheidstraining) en hulpverlening (praktische – en psychosociale hulp en uitstapprogramma’s). Steun dit werk!

Aangezien we als gemeente niet bij elkaar zijn, kunt u uw gift overmaken op NL79 RABO 0155 8294 24 (CvK) of NL71 RABO 0165 8896 32 (diaconie) of uw bijdrage apart leggen om deze tijdens de eerstvolgende kerkdienst in de collectezak te doen. Alle collecten van harte aanbevolen!

Zondag 24 mei

10.00 uur ds. A. de Wit, online kerkdienst

Rondom Eredienst

Collecten: De eerste collecte is bestemd voor het werk in de eigen gemeente (CvK). De tweede collecte voor de diaconie heeft als bestemming het diaconale werk in de eigen gemeente. Graag vragen wij uw aandacht voor onze eigen diaconie. Met uw bijdrage kunnen we tegemoetkomen aan de hulpaanvragen die binnenkomen. Daarom vragen wij uw aandacht en bijdrage hiervoor. Namens onze diaconie, bij voorbaat dank!

Aangezien we als gemeente niet bij elkaar zijn, kunt u uw gift overmaken op NL79 RABO 0155 8294 24 (CvK) of NL71 RABO 0165 8896 32 (diaconie) of uw bijdrage apart leggen om deze tijdens de eerstvolgende kerkdienst in de collectezak te doen. Beide collecten van harte aanbevolen.

VERANTWOORDING

College van Kerkrentmeesters: Ds. De Wit ontving 1x € 20 voor de instandhouding van de predikantsplaats. Hartelijke dank voor uw gift.

PASTORAAT

– Overlijden – Donderdag 7 mei is ons gemeentelid mevr. A. van der Mel-van Ingen overleden op de leeftijd van 87 jaar. Ze woonde de laatste jaren in Spoorwiel en voorheen in de Van Assendelftstraat. Mevrouw Van der Mel was een bekende verschijning in Besoyen. Zij kende veel mensen vanuit haar betrokkenheid en inzet voor de winkel(s) die zij samen met haar man draaiende hield. Ook na het arbeidzame leven en na het overlijden van haar man, trok zij er graag op uit om mensen te bezoeken. Ze was ook altijd sterk betrokken op de hervormde gemeente van Besoyen.

 

 

VANUIT DE KERKENRAAD

– Online kerkdiensten – We zijn bij de online kerkdiensten afhankelijk van de techniek. Afgelopen zondag kregen we tot kort voor de dienst het beeld van de camera niet in de uitzending. Na een herstart van het programma wel, maar het gevolg was dat de directe link naar de uitzending niet meer werkte (zoals die in de nieuwsbrief staat). Als dat gebeurt kunt u gewoon zoeken op het kanaal van de hervormde gemeente Besoyen (op youtube). Daar ziet u vanzelf als de uitzending weer online is. Daarnaast is het goed om te weten dat het moderamen en de kerkenraad zich beraden hoe we de diensten voort kunnen zetten na 1 juni en 1 juli nu de maatregelen worden versoepeld. We houden u op de hoogte.

– Uitzending kerktelefoon – Bedankt voor de reacties die ik kreeg op de uitzending van de kerktelefoon. Ik was verrast door de vele aanvragen. Het laat zien hoe we in deze tijd met elkaar verbonden zijn en ook op deze manier met elkaar mee kunnen leven. Inmiddels heb ik de eerste aanvraag voor de volgende uitzending al binnen. Deze is gepland op woensdag 3 juni. Dit keer om 20:00 uur en hopelijk houdt de premier dan niet tegelijkertijd een persconferentie… Gelukkig kunnen we de uitzending terugluisteren op kerkdienstgemist.nl. U kunt uw verzoeknummers aan mij doorgeven (adewit@solcon.nl, 0416-332718).

ACTIVITEITEN (D.V.)

Website www.kerkinbesoyen.nl

In deze periode zijn er geen kerkelijke bijeenkomsten en/of activiteiten.

Tenslotte

Ontvang allen een hartelijke groet vanuit de pastorie. Ds. A. de Wit

UA-61862711-1