Kerkblad ‘Voetius’ 15 augustus 2019

DIENSTEN VAN HET WOORD

Zondag 18 augustus

10.00 uur ds. A. de Wit, gezinsdienst

18.30 uur ds. L. van Wingerden uit ‘s-Hertogenbosch

Rondom Eredienst

Kerkauto: A. Schouten, Tel. 0416-282165

Oppasdienst: Mariska Spierings, Hanneke Muijen, Tim Spierings

Zondagsschool: Hoi Jongens en meisjes! Vandaag is er zondagsschool voor groep 1 t/m 5. In de zomervakantie werken we met één groep. Na het gebed om de opening van het Woord mogen de kinderen met de leiding meelopen naar De Rank voor de zondagsschool. Tijdens de collecte komen zij weer terug. Alle kinderen van groep 1 t/m 5 zijn van harte welkom, voel je welkom, ook als je vandaag te gast bent! Voor de oudere kinderen die in de kerk blijven ligt er in de ochtenddienst een stencil (geel blad) gereed, met vragen, puzzels en opmerkingen over de ochtenddienst.

Collecten: De eerste collecte is bestemd voor het werk in de eigen gemeente (CvK). De tweede collecte voor de diaconie is bestemd voor een project van stichting Open Doors in India. Christenen in India krijgen steeds meer te maken met vervolging. Het is ontzettend belangrijk dat we Indiase christenen toerusten in deze onzekere tijd. Wees voorbereid op vervolging is de naam van de training die Open Doors daarvoor gebruikt. Doordat Open Doors samenwerkt met lokale kerken en organisaties, kunnen ze deze trainingen door heel India geven.

Extra deurcollecte: Op de 3e zondag van de maand collecteren we bij de uitgang voor de diaconie. Deze keer is de collecte bestemd voor onze zustergemeente in Tôn in Slowakije. Alle collecten van harte aanbevolen!

Bij de diensten: In de gezinsdienst van zondagmorgen staan we opnieuw stil bij de gemeente van Christus. De gemeente van Christus wordt in de Bijbel vergeleken met een bouwwerk of een huis. Wat betekent dat voor de gemeente? Welke gevolgen heeft dat voor ons leven? De jongeren uit onze gemeente die letterlijk gebouwd hebben (een school) in Zambia willen ons daar graag iets over vertellen en laten zien. ’s Avonds ontvangen we een gastvoorganger. Welkom in de beide erediensten.

VERANTWOORDING

College van diakenen: De diaconiecollecten van de afgelopen periode hebben de volgende bedragen opgebracht: 5 juli avondmaalscollecte in Spoorwiel voor GZB Malawi: € 45,00; 7 juli voor Stichting Schuilplaats: € 132,95; 14 juli voor Red een kind project Zilakoma – Malawi € 142,65; 21 juli voor Gevangenenzorg Nederland: € 118,05; 21 juli de uitgangscollecte voor ZOA: € 143,80; 28 juli TEAR Oeganda: € 138,75. Hartelijk dank voor uw giften!

College van kerkrentmeesters: De opbrengst van de collecten in de maand juli bedroeg: € 585,05 voor de gewone collecte en € 184,70 voor de extra collecte (instandhouding van de predikantsplaats). Via bankoverschrijving ontvingen we een gift van € 100 en van € 150 voor de kerk. De opbrengst van het verjaardagsfonds (2e kwartaal) bedroeg € 313,60. Wijkcontactpersoon mevr. H. Schouten-van Boksel ontving 1x € 5 voor de instandhouding van de predikantsplaats. Broeder C.S. Kamp ontving 1x € 10 voor de instandhouding van de predikantsplaats. Ds. De Wit ontving op bezoek 1x € 10, 2x € 20 en 1x € 25 voor de kerk en 1x € 10 en 1x € 20 voor de instandhouding van de predikantsplaats. Hartelijk dank voor uw gift!

VANUIT DE KERKENRAAD

– Promotie Ds. Csik – Na vele jaren van studie hoopt Ds. Csik 16 augustus zijn doctoraal scriptie te verdedigen en daarmee zijn promotiestudie af te ronden. Zoals in het verleden al meermaals door Ds. Csik benoemd is, vindt hij ‘Diaconale arbeid’ erg belangrijk en behorend bij het christelijk geloof.

In de Slowaakse kerken bestaat dit niet echt, waarschijnlijk mede omdat men het als kerkelijke gemeente vaak zelf financieel al moeilijk genoeg heeft. Hij pleit binnen de kerk al lang om dit op te zetten, met tot op heden zeer beperkt succes.

Zijn promotie onderzoek is hier volledig op gericht. Hij heeft (vrij vertaald) onderzocht wat het verschil is tussen ‘diaconie’ en ‘sociale dienstverlening’. Kort gezegd onderbouwt hij dat diaconie Bijbels gezien geven vanuit het hart moet zijn en sociale dienstverlening geven vanuit het verstand betreft en ook de taak van de overheid is.

Gezien de circa 20 jaar dat onze gemeente banden heeft met Ton en de mooie projecten die we in die periode samen hebben kunnen realiseren een mooi voorbeeld van diaconale arbeid in de praktijk. Wij wensen Ds. Csik veel succes met de afronding van zijn studie.

Wilt u hem en zijn familie een berichtje sturen (kan gewoon in het Nederlands) dan kan dit per email: csikgyoergy@zoznam.sk of per post (Fam Csik, Hlavna 122, 94615 Ton, Slovak Republic). Hartelijke groet namens contactcommissie Tôn.

ACTIVITEITEN (D.V.)

Website www.kerkinbesoyen.nl

In verband met de zomervakantie zijn er weinig tot geen activiteiten deze weken.

– MGB – Donderdagavond 22 augustus begint de Musicalgroep Besoyen weer.

Tenslotte

De vakantieperiode van de scholen zit er bijna op. Het was heerlijk om er als gezin even tussenuit te zijn. We hebben ervan genoten. Het is ook mooi en goed om weer bezig te zijn en elkaar te ontmoeten. Ontvang allen een hartelijke groet, Ds. A. de Wit

UA-61862711-1