Kerkblad ‘Voetius’ 16 januari 2020

DIENSTEN VAN HET WOORD

Zondag 19 januari

10.00 uur ds. A. de Wit, Viering Heilig Avondmaal

18.30 uur ds. A. de Wit, Dankzegging viering Heilig Avondmaal

Rondom Eredienst

Kerkauto: C. Mandemakers, Tel.nr. 06-14173560

Oppasdienst: Amy de Rooij, Jelte Opendorp, Caomy Spierings

Zondagsschool: Hoi Jongens en meisjes! Vandaag is er zondagsschool voor groep 1 t/m 4. Na het gebed om de opening van het Woord wordt er met hen een kinderlied gezongen. Het kinderlied is vandaag: Kom aan boord (OTH 453). Na het zingen van dit kinderlied mogen de kinderen met de leiding meelopen naar De Rank voor de zondagsschool. Tijdens de collecte komen zij weer terug. Alle kinderen van groep 1 t/m 4 zijn van harte welkom, voel je welkom, ook als je vandaag te gast bent!

Collecten: De eerste collecte is bestemd voor het werk in de eigen gemeente (CvK). De tweede collecte voor de diaconie is bestemd voor een project van Kerk in Actie: kerken geven kinderen een toekomst.

In het armste land van Europa, Moldavië, worden veel kinderen aan hun lot overgelaten. Hun ouders zijn vertrokken naar het buitenland om geld te verdienen of hebben troost gezocht in alcohol. Kinderen zwerven op straat, zonder de zorg en liefde die ze nodig hebben. Zonder goed toezicht en liefdevolle zorg lopen vooral de meisjes het risico om verhandeld te worden en misbruikt in de seks- en drugsindustrie.

De kerken en Youth for Christ willen dat voorkomen. Ze hebben de handen ineengeslagen en willen de kinderen een betere toekomst geven. De kinderen worden opgevangen in naschoolse opvang die ingericht zijn in de kerken. Hier krijgen ze volop aandacht en zorg, maar ook een gezonde maaltijd en hulp bij hun huiswerk. Op dit moment zijn er 45 dagcentra voor kinderen, verspreid over heel Moldavië, waar 1.400 kinderen opgevangen worden. Steunt u dit werk ook?

Op de zondagen dat we het avondmaal vieren collecteren we voor dit mooie diaconale doel!

Extra deurcollecte: Op de 3e zondag van de maand collecteren we bij de uitgang voor de diaconie. Deze keer is de collecte bestemd voor onze zustergemeente in Tôn in Slowakije. Alle collecten van harte aanbevolen!

Bij de diensten: In de morgendienst vieren we als Christelijke gemeente het Heilig Avondmaal. In de diensten lezen we over de bruiloft te Kana uit Johannes 2: 1-12. Jezus verricht het eerste teken, zoals de evangelist Johannes dat noemt. Op deze zondag wordt u uitgenodigd om de tekenen van brood en wijn te ontvangen. Hartelijk welkom in beide diensten!

VERANTWOORDING

College van Diakenen: De diaconale collecten van de afgelopen weken hebben de volgende bedragen opgebracht: zondag 29 december voor algemene werk ZOA: € 150,60; 31 december voor TEAR (plattelandsontwikkeling Cambodja): € 90,70; 1 januari voor Lepra stichting (Congo): € 85,30; 5 januari voor Stichting Schuilplaats: € 165,85. Hartelijk dank voor uw gift!

College van Kerkrentmeesters: Ds. De Wit ontving op bezoek 1x € 30 en 1x € 50 voor de kerk en 1x € 20 voor de instandhouding van de predikantsplaats. Hartelijk dank voor uw gift!

VANUIT DE KERKENRAAD

– Vacature kerkenraad – Op de laatste gehouden kerkenraadsvergadering is bekend geworden dat diaken Paul van Vuren met zijn gezin begin maart hoopt te verhuizen naar Aalburg. Dit betekent dat er een vacature ontstaat binnen de diaconie. De kerkenraad nodigt de belijdende leden van de gemeente daarom uit om namen in te dienen van broeders, die naar uw mening in aanmerking komen voor het ambt van diaken. U kunt deze namen tot en met 19 januari indienen bij de scriba van de kerkenraad, dhr. C.J. Mandemakers (A.B. van Lieshoutlaan 61 5141 MJ Waalwijk of scriba@kerkinbesoyen.nl).

Week van Gebed – Komende week is het de zogenaamde week van gebed met als thema: Buitengewoon. In de hervormde gemeente van Sprang is er op maandag, woensdag en vrijdagavond een gebedsmoment in de torenkamer van de kerk (om 19:00 uur). Daarnaast is er op dinsdag 21 januari om 19:00 uur een viering rondom dit thema in de Ambrosiuskerk, georganiseerd door de Raad van Kerken Waalwijk.

VANUIT HET COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Actie Kerkbalans – Kerkbalans 2020: Geeft u ook weer aan onze kerk?

De jaarlijkse inzamelactie van de kerk, de actie Kerkbalans, staat weer voor de deur. Letterlijk en figuurlijk, want in de periode van 20 januari tot 1 februari komen onze kerkbalanslopers bij u langs om u een brief te overhandigen met het verzoek om bij te dragen. De inkomsten uit de actie Kerkbalans zijn voor onze kerk van zeer groot belang, deze vormen maar liefst de helft van de gehele jaarlijkse begroting!

Een gezonde financiële situatie is van essentieel belang om als Hervormde Gemeente te kunnen blijven bestaan. We zijn erg blij dat we, mede door de mooie stijging van uw bijdragen in het afgelopen jaar, onze volledige predikantsplaats kunnen handhaven. Naast de normale uitgaven aan met name de erediensten, blijft ook het onderhoud van de kerk veel geld vragen. Nu staat bijvoorbeeld de herbouw van de kerkmuur op het programma.

Ook zijn we dankbaar te zien dat de gemeente zich blijft verjongen en dat we een bloeiend jeugdwerk hebben, naast de vele andere activiteiten die in het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden. Samen vormen we een levende gemeente.

Daarom een oproep aan jong en oud om deze ontwikkelingen ook financieel te ondersteunen. We hopen dat we op u mogen rekenen. Dankzij uw bijdragen kunnen we onze activiteiten blijven voortzetten in 2020.

VANUIT DE ZENDINGS- EN EVANGELISATIECOMMISSIE

– Alpha cursus – In januari 2020 start er weer een Alpha Cursus in Waalwijk. De Alpha-cursus geeft een heldere en aansprekende uitleg over het christelijk geloof. De cursus is vrijblijvend en gratis.

De Alpha-cursus is iets voor jou als je: …meer wilt weten over het christelijk geloof, …wilt weten of er meer is tussen hemel en aarde; …nieuwe mensen wilt ontmoeten; …je kennis over het christelijk geloof wilt opfrissen

Op de cursus worden verschillende thema’s van het christelijk geloof besproken, zoals: Is er meer? Wie is Jezus? Bidden: waarom en hoe? Hoe relevant is het christelijk geloof? Hoe leidt God ons?

Op de Alpha-cursus maak je in tien weken tijd kennis met het christelijk geloof. Wekelijks kom je als groep bij elkaar. De cursus start meestal met een gezellige maaltijd. Na het eten luister je naar een boeiende inleiding over het christelijk geloof. Daarna praat je in kleine groepjes door.

De kennismakingsavond met de Alpha cursus is op donderdag 23 januari van 19:30 tot 21:00 uur in de Koningsschool, Burgemeester Van Casterenstraat 41, 5146 GA Waalwijk (Plan Driessen). De overige avonden zijn dit jaar steeds op woensdagavond in De Rank (Hollandsestraat 5). Voor vragen en/of aanmelding kun je contact opnemen met Corien de Wit (coriendewit@solcon.nl)

ACTIVITEITEN (D.V.)

Website www.kerkinbesoyen.nl

– MGB – Donderdagavond 16 januari om 18:30 uur MusicalKids (voor kinderen van 6 tot 13+) om 19:30 uur Musicalgroep Besoyen, theater en zang voor iedereen vanaf 13 jaar tot 80+.

Viering Heilig Avondmaal – Vrijdagavond 17 januari om 19:00 uur vieren we het Heilig Avondmaal in Spoorwiel. Welkom!

Tienerclub TOV – Hey TOV-ers! Hebben jullie ook weer zin in een TOV avond? Vrijdag 17 januari is het weer zo ver! Het programma begint om 19:30 uur en van 19:15 uur staan de deuren van de Rank voor je open. Neem gerust je vriendje of vriendinnetje mee. Tot vrijdag! Groetjes, de TOV leiding

– RainBowKids – Beste Rainbowkids, Volgende week zaterdag 18 januari hebben we weer een RBK-middag. Zijn jullie er ook weer bij? Dat zou gezellig zijn! We gaan zingen, luisteren en knutselen. We beginnen om 13:30 uur en de RBK-middag is om 15:30 uur afgelopen. Tot zaterdag 19 januari! Groetjes, de leiding.

Friends0416 – Zaterdag 18 januari is er een Friends0416 avond in Doeveren. Dé regionale club voor jongeren van 12 jaar en ouder.

Gesprekskring Stagelopers – Zondag 19 januari hebben we weer gespreksgroep. We bespreken hoofdstuk 4: Saul uit het boekje “Here I am”. Je bent vanaf half 3 welkom bij André en Nel Boer (Wendelnesseweg oost 30 Sprang-Capelle). Tot dan!

– Catechese – Dinsdagavond 21 januari is er om 19:00 uur Kindercatechese & Follow Me in De Rank.

– Vrouwenochtend – Donderdag 23 januari is er weer een vrouwenochtend. We bespreken hoofdstuk 4: “Christus’ werk behoeft geen aanvulling” uit het boekje: Geloof, liefde en hoop. Je bent vanaf 9.15 uur welkom bij Gerrie Timmermans A.B van Lieshoutlaan 107 in Waalwijk. Wees welkom!

– MGB – Donderdagavond 23 januari om 18:30 uur MusicalKids (voor kinderen van 6 tot 13+) om 19:30 uur Musicalgroep Besoyen, theater en zang voor iedereen vanaf 13 jaar tot 80+.

Alpha Cursus – Donderdag 23 januari om 19:30 uur is de kennismakingsavond met de Alpha cursus (Burgemeester Van Casterenstraat 41, 5146 GA Waalwijk). Zie boven voor meer informatie.

Tenslotte

Ontvang allen een hartelijke groet vanuit de pastorie. Ds. A. de Wit

UA-61862711-1