Kerkblad ‘Voetius’ 18 februari 2021

DIENSTEN VAN HET WOORD

Zondag 21 februari

10.00 uur ds. A. de Wit, gezinsdienst

18.30 uur ds. M.M.J. Verheuvel uit Schoonhoven

Rondom Eredienst

Oppasdienst & Zondagsschool: Het verhaal van de zondagsschool en de verwerking vindt u in de nieuwsbrief.

Collecten: De eerste collecte is bestemd voor het werk in de eigen gemeente (CvK). De tweede collecte (Diaconie) is bestemd voor Stichting Mercy Ships. Mercy Ships begon met een droom: ziekenhuisschepen bemand met vrijwilligers die de armste landen van de wereld helpen door medische zorg te bieden. Gods liefde op een praktische manier aan de allerarmsten laten zien. Door de jaren heen heeft Mercy Ships met een handvol schepen meer dan twee miljoen mensen in ontwikkelingslanden geholpen met medische operaties en ontwikkelingsprojecten. Elke dag, met elke operatie, elk patiënt, brengen we die droom in vervulling. Op dit moment is er één groot ziekenhuisschip in de vaart: de Africa Mercy. Het grootste particuliere varende ziekenhuis ter wereld, speciaal ingericht om mensen in de armste landen in Afrika te helpen. Steunt u dit werk ook?

Extra deurcollecte: Op de 3e zondag van de maand collecteren we bij de uitgang voor de diaconie. Deze keer is de collecte bestemd voor een project van Edukans: Een kans voor kinderen zonder thuis.

Ethiopië heeft een lange geschiedenis in het opvangen van vluchtelingen. Zo zoeken veel Eritreeërs een veilig heenkomen in vluchtelingenkampen langs de grens. Ze vluchtten voor het regime in hun eigen land, dat mensenrechten schendt, discrimineert en burgers dwingt het leger in te gaan. Maar inmiddels kent Ethiopië ook enorme grote groepen intern ontheemden: Ethiopiërs die door geweld werden gedwongen hun huis te verlaten. Veel ontheemde kinderen zijn jarenlang niet naar school geweest. Terwijl school juist voor deze kinderen de plek is om te werken aan hun toekomst. Als niks zeker is in je leven, geeft weer naar school gaan je structuur en houvast. Edukans zorgt er daarom voor dat deze kinderen goed onderwijs krijgen. We werken op 32 scholen in het noorden van Ethiopië. Dit zijn scholen in vluchtelingenkampen en scholen voor intern ontheemden. Van harte aanbevolen!

Aangezien we niet als gehele gemeente bij elkaar kunnen zijn, kunt u uw gift overmaken op NL79 RABO 0155 8294 24 (CvK) of NL71 RABO 0165 8896 32 (diaconie). U kunt ook de QR code gebruiken die getoond wordt in de uitzending. De aanwezigen in de kerk kunnen hun gift in de collectezakken doen bij het verlaten van de kerk. Alle collecten van harte aanbevolen!

Bij de diensten: In de morgendienst geven we aandacht aan de start van het paasproject van de zondagsschool. Het thema van het paasproject is: Jezus gaat ons voor. Telkens staan we stil bij één van de ‘Ik ben’ uitspraken van Jezus. Deze keer: Ik ben het brood dat leven geeft (Johannes 6). ’s Avonds ontvangen we een gastvoorganger. Goede en gezegende diensten gewenst!

VANUIT DE KERKENRAAD

– Aanspreekpunt wijk 1 – Nu er een vacature is voor ouderling in wijk 1 heeft het consistorie besloten dat ouderling Jan Drop (jan-rita@home.nl 0416-277385) aanspreekpunt is voor deze wijk. Mocht u vragen hebben of heeft u behoefte aan een bezoek dan kunt u met hem contact opnemen.

VANUIT DE ZENDINGS- EN EVANGELISATIECOMMISSIE

– Focustraject – De nieuwsbrief van februari over het Focustraject is inmiddels verstuurd. Mocht u een exemplaar willen ontvangen, laat het dan even weten (coriendewit@solcon.nl 0416-332718) dan bezorgen wij een exemplaar!

ACTIVITEITEN (D.V.)

Website www.kerkinbesoyen.nl

Vanwege de lockdown kunnen de meeste gemeenteactiviteiten (nog) niet doorgaan. Hopelijk komt er binnenkort meer ruimte waardoor er weer mogelijkheden ontstaan.

Tenslotte

Ontvang allen een hartelijke groet, ds. A. de Wit

UA-61862711-1