Kerkblad ‘Voetius’ 19 maart 2020

DIENSTEN VAN HET WOORD

Zondag 22 maart

10.00 uur ds. A. de Wit, kerkdienst via kerktelefoon

18.30 uur geen dienst

Rondom Eredienst

Collecten: De eerste collecte is bestemd voor het werk in de eigen gemeente (CvK). De tweede diaconale collecte is bestemd voor stichting Schuilplaats. Stichting Schuilplaats begeleidt mensen die vastgelopen zijn en wil hen weer op weg helpen om nieuw perspectief te zien. De overtuiging dat de Heere God betrokken is op alle mensen vormt de belangrijkste drijfveer om zich in te zetten voor de mensen die hulp vragen. Ze zetten hun vakkennis en deskundigheid in om cliënten te begeleiden in hun psychosociale problemen. De hulpverlening wordt voor een zeer beperkt deel gesubsidieerd. Stichting Schuilplaats is daarom sterk afhankelijk van donaties en giften. Sinds een aantal jaar is er ook een hulpverleningslocatie in Sprang-Capelle waar u terecht kunt.

Aangezien we als gemeente niet bij elkaar zijn, kunt u uw gift overmaken op NL79 RABO 0155 8294 24 (CvK) of NL71 RABO 0165 8896 32 (diaconie) of uw bijdrage apart leggen om deze tijdens de eerstvolgende kerkdienst in de collectezak te doen. Beide collecten van harte aanbevolen!

Bij de diensten: Het zal net als vorige week opnieuw een aparte gewaarwording zijn: geen levendige kerk, maar een lege kerk. Tóch ging het Woord open en werd de lofzang voor God gezongen. Door een enkeling in de kerk, maar ook op die plaatsen waar meegeluisterd werd. In de komende morgendienst wil ik lezen uit Jesaja 53. Dat is het gedeelte over de knecht des Heeren. Goede dienst gewenst!

Om te kijken: https://www.youtube.com/channel/UC15k-roe28ScXx5s40uCBrg

VERANTWOORDING

College van Kerkrentmeesters: Ds. De Wit ontving op bezoek 1x € 10 voor de kerk. Hartelijk dank voor uw gift!

VANUIT DE KERKENRAAD

– Gevolgen Coronavirus – Op 12 maart heeft de overheid een aantal maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Eén van de maatregelen is dat bijeenkomsten waarbij meer dan 100 personen aanwezig zijn, niet langer zijn toegestaan. Dit heeft ook gevolgen voor onze kerkdiensten. De kerkenraad heeft besloten deze voorschriften te volgen en daarmee de kerkelijke activiteiten voor de hele maand maart af te zeggen.

Dit raakt ons in het hart van ons gemeente-zijn. De zondagse samenkomsten zijn hét centrale moment van ontmoeting met elkaar, maar bovenal met de Heere.

Om toch de eredienst aan God door te laten gaan, hebben we afgelopen zondag een bijeenkomst georganiseerd, zodat de lofzang gaande gehouden werd en het Woord geopend werd. Ondanks dat het begin van de bijeenkomst door overbelasting van de website gemist werd, kon het vervolg wel gehoord worden.

Komende zondag willen we een soortgelijke viering houden. Ik wil u vragen om daarbij ook weer mee te luisteren, zodat we als leden van de christelijke gemeente toch met elkaar verbonden zijn, ook al is het op afstand.

We worden (o.a. door de overheid) opgeroepen om thuis te blijven en terughoudend te zijn in sociale contacten. Dit heeft grote gevolgen voor ieder van ons, maar in het bijzonder voor hen die kwetsbaar zijn en hen die weinig contacten hebben. Mocht u behoefte hebben aan contact, laat het weten. Telefonisch kan altijd en indien gewenst ook bezoek. U zult begrijpen dat ik in deze periode terughoudend ben met het doen van reguliere pastorale bezoeken.

Zo zou ik u ook op willen roepen om als gemeente te zoeken naar mogelijkheden om in deze periode naar elkaar om te zien. Mocht u in praktische zin hulp nodig hebben (boodschappen etc.), laat het ons weten, zodat we u van dienst kunnen zijn. Neem gerust contact op met: Rini Quirijns (Tel. 06-58963616, rini.quirijns@gmail.com) of Corné Mandemakers (Tel. 06-14173560, corne.mandemakers@home.nl).

– Contactmiddag – In aansluiting op de landelijke berichtgeving en de besluitvorming binnen onze eigen kerkelijke gemeente is besloten om ook de contactmiddag van 1 april a.s. niet door te laten gaan. Wij hopen de stichting ‘Hulphond’ in het nieuwe seizoen te ontvangen. Wilt u dit zo veel mogelijk doorgeven aan de bezoekers van de contactmiddag, die niet over moderne communicatiemiddelen beschikken?

Wij hopen, dat het uitstapje op woensdag 20 mei wel door kan gaan.

ACTIVITEITEN (D.V.)

Website www.kerkinbesoyen.nl

Vanwege het Coronavirus zijn alle activiteiten de komende weken geannuleerd.

Tenslotte

Ontvang allen een hartelijke groet vanuit de pastorie. Ds. A. de Wit

UA-61862711-1