Kerkblad ‘Voetius’ 2 april 2020

DIENSTEN VAN HET WOORD

Zondag 5 april

10.00 uur ds. A. de Wit, kerkdienst via kerktelefoon

Rondom Eredienst

Collecten: De eerste collecte is bestemd voor het werk in de eigen gemeente (CvK). De tweede diaconale collecte is bestemd voor een project van Stichting HOE (Hulp Oost-Europa): Gezinssponsoring in Roemenië. In Roemenië leven vele (grote) gezinnen onder armoedige omstandigheden, zeker in de afgelegen dorpjes, maar ook in de grote steden. Zij zijn in de problemen gekomen doordat vader en/of moeder werkloos of ziek werd. In deze situatie is men aangewezen op een staatsuitkering die bij lange na niet voldoende is. Vaak moet er veel bijbetaald worden voor medicijnen of behandelingen. In dit programma zijn circa honderd gezinnen opgenomen die maandelijks financiële steun ontvangen. Daar zijn deze gezinnen heel erg mee geholpen. Er zijn echter veel meer gezinnen die uw hulp heel hard nodig hebben. Helpt u, help jij mee?

Extra deurcollecte: Vandaag is het is de eerste zondag van de maand. Dit betekent dat de extra deurcollecte die normaal gehouden wordt, bestemd is voor de instandhouding van de predikantsplaats. Alle collecten van harte aanbevolen.

Aangezien we als gemeente niet bij elkaar zijn, kunt u uw gift overmaken op NL79 RABO 0155 8294 24 (CvK) of NL71 RABO 0165 8896 32 (diaconie) of uw bijdrage apart leggen om deze tijdens de eerstvolgende kerkdienst in de collectezak te doen.

Bij de diensten: Voor zover ik begrepen heb waren de diensten afgelopen zondagmorgen gelukkig goed te volgen. Bedankt ook voor de reacties die ik kreeg naar aanleiding van de dienst. Mooi om te zien hoe er meegeleefd en meegedaan wordt. Komende zondag wil ik verder lezen in het Mattheüsevangelie. Dit keer gaat het over de gekruisigde Jezus die bespot wordt. We lezen Mattheüs 27: 33-44. Een goede en gezegende dienst gewenst!

VERANTWOORDING

College van Kerkrentmeesters: Ds. De Wit ontving 1x € 50 voor de instandhouding van de predikantsplaats en 1x € 50 voor de kerk. Hartelijke dank voor uw gift!

VANUIT DE KERKENRAAD

Coronavirus – We worden (o.a. door de overheid) opgeroepen om thuis te blijven en terughoudend te zijn in sociale contacten. Dit heeft grote gevolgen voor ieder van ons, maar in het bijzonder voor hen die kwetsbaar zijn en hen die weinig contacten hebben. Mocht u behoefte hebben aan contact, laat het weten. Telefonisch kan altijd en indien gewenst ook bezoek. U zult begrijpen dat ik in deze periode terughoudend ben met het doen van reguliere pastorale bezoeken.

Zo zou ik u ook op willen roepen om als gemeente te zoeken naar mogelijkheden om in deze periode naar elkaar om te zien. Mocht u in praktische zin hulp nodig hebben (boodschappen etc.), laat het ons weten, zodat we u van dienst kunnen zijn. Neem gerust contact op met: Rini Quirijns (Tel. 06-58963616, rini.quirijns@gmail.com) of Corné Mandemakers (Tel. 06-14173560, corne.mandemakers@home.nl).

Passiestonde – De passiestonde, die gepland was op woensdag 8 april in Spoorwiel, kan uiteraard niet doorgaan i.v.m. maatregelen rondom het coronavirus. Wel is het mogelijk om dit programma via de kerktelefoon uit te zenden. Tijdens deze uitzending lezen we het lijdensevangelie en luisteren we naar passie- en paasliederen. De uitzending start op woensdag 8 april om 19:00 uur via de kerktelefoon.

VANUIT DE JEUGDRAAD

– Dagboek voor de stille week – Komende zondag is het Palmzondag en begint de stille week. Een bijzondere week waarin we stilstaan bij het lijden en sterven van de Heere Jezus. Als hulpmiddel sturen we deze week in de nieuwsbrief een dagboekje mee. Je kunt deze gebruiken bij de maaltijd of als dagopening met de kinderen aan het begin van de ‘schooldag’. Mocht u een afgedrukt exemplaar willen ontvangen dan hoor ik het graag en zorgen we daarvoor.

ACTIVITEITEN (D.V.)

Website www.kerkinbesoyen.nl

– Kerktelefoonuitzending – Woensdag 8 april om 19:00 is de kerktelefoonuitzending van de passiestonde (zie boven).

Tenslotte

Ontvang allen een hartelijke groet vanuit de pastorie. Ds. A. de Wit

UA-61862711-1