Kerkblad ‘Voetius’ 2 juli 2020

DIENSTEN VAN HET WOORD

Zondag 5 juli

10.00 uur ds. A. de Wit, doopdienst

Rondom Eredienst

Collecten: De eerste collecte is bestemd voor het werk in de eigen gemeente (CvK). De tweede collecte voor de diaconie is bestemd voor Dorcas. Dorcas biedt hulp als de nood aan de man is. Ze redden levens wanneer die worden bedreigd. Zij creëren kansen in situaties die kansloos lijken. Betere vooruitzichten in tijden die uitzichtloos lijken. Ze helpen mensen overeind als ze gevallen zijn. Ze bieden perspectief voor de allerarmsten. Ze zien hen die ongezien zijn.

Dat doen ze vanuit Nederland, ver over onze landsgrenzen. Ze zijn daar waar het nodig is. Nooit vluchtig, maar altijd gericht op blijvende verandering.

Extra deurcollecte: Aanstaande zondag is het de eerste zondag van de maand. Dit betekent dat de extra deurcollecte bestemd is voor de instandhouding van de predikantsplaats. Alle collecten van harte aanbevolen.

Aangezien we als gemeente niet bij elkaar zijn, kunt u uw gift overmaken op NL79 RABO 0155 8294 24 (CvK) of NL71 RABO 0165 8896 32 (diaconie) of uw bijdrage apart leggen om deze tijdens de eerstvolgende kerkdienst in de collectezak te doen.

Bij de diensten: Deze zondag is er opnieuw een doopdienst waarin Jaïra Busink gedoopt wordt. We lezen verder in het Bijbelboek Exodus. Dit keer het gedeelte uit Exodus 2:23–3:14 waar Mozes door God geroepen wordt. Aan het einde van de dienst besteden we ook aandacht aan de kinderen die overstappen van de zondagsschool naar de kindercatechese, maar ook aan hen die overstappen van de kindercatechese naar de Follow Me. Een goede en gezegende dienst gewenst!

VERANTWOORDING

College van Kerkrentmeesters: Ds. De Wit ontving op bezoek 1x € 20 voor de instandhouding van de predikantsplaats. Hartelijk dank daarvoor.

VANUIT DE KERKENRAAD

– Kerkdiensten in juli en augustus – Komende zondag geven we de familie en vrienden van de doopouders de gelegenheid om de doopdienst te bezoeken. Ook de gezinnen van de kinderen die overstappen naar de kindercatechese en Follow zijn welkom in de kerk. Dit betekent dat er daarnaast weinig plaatsen over zijn, omdat we daarmee het maximum van 70 personen bijna bereikt hebben.

Voor de daarop volgende kerkdiensten kunt u zich inschrijven via de website of de link in de nieuwsbrief (https://forms.gle/h2FPAE3CNmHHqQ1B6) of telefonisch bij de scriba (06-14173560). We willen u oproepen om deze tijd met elkaar verbonden te zijn. Door deze diensten online te volgen of u aan te melden voor één of meerdere kerkdiensten. In de maand juli en augustus wordt ook de zondagsschool en de kinderoppas voorzichtig weer opgestart. U kunt bij het aanmelden voor de kerkdiensten aangeven of u gebruik wilt maken van kinderoppas en/of zondagsschool.

We proberen de diensten weer zoveel mogelijk in te vullen zoals voorheen gebruikelijk was. De komende tijd zal de muzikale begeleiding afwisselend zijn tussen piano en orgel. Dit heeft mede te maken met de beschikbaarheid van organisten in de zomerperiode.

– Uitzending kerktelefoon – Op 8 juli om 20:00 uur houden we weer een kerktelefoonuitzending. Bedankt voor de verzoeknummers die ik al doorgekregen heb. Er kunnen nog wel een aantal liederen bij, dus geef er gerust één op (adewit@solcon.nl, 0416-332718).

ACTIVITEITEN (D.V.)

Website www.kerkinbesoyen.nl

In deze periode zijn er geen kerkelijke bijeenkomsten en/of activiteiten.

– Gebedstijd – Woensdagavond 8 juli om 20:00 uur is de kerktelefoonuitzending. Zie boven voor meer informatie.

Tenslotte

Ontvang allen een hartelijke groet vanuit de pastorie. Ds. A. de Wit

UA-61862711-1