Kerkblad ‘Voetius’ 20 juni 2019

DIENSTEN VAN HET WOORD

Zondag 23 juni

10.00 uur ds. A. de Wit, Voorbereiding Heilig Avondmaal

18.30 uur ds. H.J. van Kapel uit Waspik

Rondom Eredienst

Kerkauto: R. Quirijns, Tel. 06-12022944

Oppasdienst: Miyuki Pleijter, Mariska Spierings, Tim Spierings, Finette Pleijter

Zondagsschool: Hoi Jongens en meisjes! Vandaag is er zondagsschool voor groep 1 t/m 4. Het kinderlied is: Kom aan boord (OTH 453). In het verhaal van vandaag gaat het over een man die erg in de war is. Hij woont in een rots, rent en schreeuwt de hele tijd. De mensen weten niet wat ze met hem moeten doen. Jezus zag dat deze man ziek was en er niets aan kon doen dat hij zo gek deed. Jezus genas de man en hij werd rustig. De man was erg dankbaar dat Jezus hem had genezen. Hij vertelde iedereen over het wonder.

Collecten: De eerste collecte is bestemd voor het werk in de eigen gemeente (CvK). De tweede diaconale collecte is bestemd voor een project van Kerk in Actie in Nigeria. De verhouding tussen christenen en moslims in Noord-Nigeria is gespannen. Door de terreur van Boko Haram zijn de conflicten en gewelddadigheden onderling nog meer toegenomen. De organisatie Justice Peace and Reconciliation Movement (JPRM), partner van Kerk in Actie, werkt in 50 dorpen samen met de bewoners aan vrede, verzoening en ontwikkeling. Beide collecten van harte aanbevolen!

Bij de diensten: In de morgendienst bereiden we ons voor op de viering van het Heilig Avondmaal. We lezen Handelingen 5: 17-42 waar Petrus ter verantwoording geroepen wordt door de hogepriester. Petrus getuigt van de opgestane Heiland. In de avonddienst ontvangen we een gastvoorganger. Welkom in de zondagse erediensten!

VERANTWOORDING

 

College van kerkrentmeesters: Bezoekbroeder J.J. Mandemakers ontving op bezoek 1x € 10 voor de instandhouding van de predikantsplaats. Wijkcontactpersoon mevr. H. Schouten-van Boksel ontving 1x € 5 voor de instandhouding van de predikantsplaats. Ds. De Wit ontving op bezoek 1x € 50 voor de kerk en 1x € 50 en 1x € 25 en 1x € 10 voor de instandhouding van de predikantsplaats. Hartelijk dank voor uw gift!

VANUIT DE KERKENRAAD

– Bezinningsuur – Woensdagavond 26 juni om 20:00 uur houden we een bezinningsuur (gesprekskring) voor de viering van het Heilig Avondmaal. Het is goed om met elkaar in gesprek te zijn om een diepere beleving van het Avondmaal. Bij de bezinning gebruiken we het boek ‘Van kracht tot kracht’ van Ds. L.W. Smelt. Deze keer lezen we over ‘Gehoorzaam tot de dood’. Welkom!

VANUIT DE JEUGDRAAD

MTB – Wie gaat er mee een rondje fietsen in het bos? Komende dinsdagavond 25 juni om 18:00 uur willen we vertrekken bij de Roestelberg. Leeftijd: vanaf 10 jaar (RBK+) en daarboven! We passen de snelheid en lengte van de tocht aan afhankelijk van de groep. Goed om elkaar beter te leren kennen en een leuke manier om kennis te maken met MTB-en in het bos. Laat even weten als je zelf geen MTB met versnellingen hebt, dan bekijken we wat mogelijk is. Voor opgave en/of meer informatie: Dennis Heijkoop

ACTIVITEITEN (D.v.)

Website www.kerkinbesoyen.nl

– MGB – Donderdagavond 20 juni om 18:30 uur MusicalKids (voor kinderen van 6 tot 13+) om 19:30 uur Musicalgroep Besoyen, theater en zang voor iedereen vanaf 13 jaar tot 80+.

– Kerkenraadsvergadering – Op maandagavond 24 juni vergadert de kerkenraad om 19:30 uur in De Rank.

Bezinningsuur – Woensdag 26 juni om 20:00 uur is er een moment van bezinning ter voorbereiding op de viering van het Heilig Avondmaal.

– MGB – Donderdagavond 27 juni om 18:30 uur MusicalKids (voor kinderen van 6 tot 13+) om 19:30 uur Musicalgroep Besoyen, theater en zang voor iedereen vanaf 13 jaar tot 80+.

Tenslotte

Ontvang allen een hartelijke groet vanuit de pastorie. Ds. A. de Wit

UA-61862711-1