Kerkblad ‘Voetius’ 21 december 2017

DIENSTEN VAN HET WOORD

Zondag 24 december (4e adventszondag)

10.00 uur ds. W. Markus uit Bergschenhoek

18.30 uur ds. T.C. de Leeuw uit ’s Grevelduin- en Vrijhoeve-Capelle

Rondom Eredienst

Kerkauto: A. Schouten, tel. Nr. 282165

Oppasdienst: Dineke Kranendonk, Caroline Phiri, Lucas Klaasse

Zondagsschool: Hoi jongens en meisjes! Deze week is er zondagsschool voor groep 1 t/m 4. De mensen van Ninevé hebben erg veel spijt van de verkeerde dingen die ze gedaan hebben. Ze bidden tot God en vragen vergeving. God luistert hiernaar en vergeeft Ninevé. De stad wordt niet kapot gemaakt. Jona zal wel blij zijn, of niet?

Collecten: De eerste collecte is bestemd voor het werk in de eigen gemeente (CvK). De tweede collecte is voor de diaconie. Deze keer bestemd voor Kerk in actie. Dankzij uw bijdragen kan de steun aan het (wereld)diaconale en zendingswerk doorgaan. Beide collecten van harte aanbevolen.

Bij de diensten: Deze zondag ontvangen we twee gastvoorgangers. Heel goede diensten met elkaar gewenst.

Maandag 25 december (1e kerstdag)

10.00 uur ds. A. de Wit

18.30 uur Kerstfeestviering met de kinderen.

Rondom Eredienst

Kerkauto: C. Mandemakers, Tel. Nr. 06-14173560

Oppasdienst: Amy de Rooij, Carin van der Bijl, Caomy Spierings

Zondagsschool: Hoi jongens en meisjes! Vandaag (1e kerstdag) is er zondagsschool voor groep 1 t/m 5. Vandaag vieren we Kerstfeest! We vieren dat Jezus is geboren. Hij wil er ook voor jou zijn.

Collecten: De eerste collecte is bestemd voor het werk in de eigen gemeente (CvK). De tweede diaconale collecte is bestemd voor het diaconale werk van Kerk in Actie. Dit keer bestemd voor kinderen in de knel. Kinderen zijn kwetsbaar. Helaas worden zij maar al te vaak misbruikt of aan hun lot overgelaten. Kerk in Actie bestrijdt kinderarbeid en uitbuiting van kinderen en geeft straatkinderen, werkende kinderen, oorlogskinderen, gehandicapte en misbruikte kinderen de kans kind te zijn. Beide collecten aanbevolen!

Bij de diensten: De eerste kerstdag is een bijzondere dienst waarin we stilstaan bij de geboorte van Jezus Christus. Het is één van de hoogtepunten in de christelijke gemeente. Een kerstensemble bestaande uit een aantal gemeenteleden verleent medewerking aan deze dienst. U wordt ook van harte uitgenodigd om ’s avonds met de kinderen van de gemeente het kerstfeest te vieren. Welkom in beide diensten! 

Zondag 31 december (Oudejaarsdag)

10.00 uur ds. C. Hendriksen uit Woudrichem

18.30 uur ds. A. de Wit

Rondom Eredienst

Kerkauto: R. Quirijns, tel. Nr. 06-12022944

Oppasdienst: Marieke Klaasse, Jessie Nasarany, Timo Klaasse

Zondagsschool: Hoi jongens en meisjes! Deze week is er zondagsschool voor groep 1 t/m 4. Jezus is naar de aarde gekomen om over Zijn Vader in de hemel te vertellen. Hij houdt erg veel van ons. Op de zondagsschool hoor je hier meer van.

Collecten: De eerste collecte is bestemd voor het werk in de eigen gemeente (CvK). De tweede collecte (diaconie) is bestemd voor het diaconale werk in de eigen gemeente. De diaconie bekostigt veel activiteiten en verleent hulp waar nodig. De opbrengst van de collecte is voor dit werk bestemd.

Bij de diensten: ’s Morgens ontvangen we een gastvoorganger. ’s Avonds hoop ik zelf voor te gaan. Een mooi en goed moment om het jaar af te sluiten met elkaar, voor Gods aangezicht. Welkom! 

Maandag 1 januari 2018 Nieuwjaarsmorgen

10:00 uur ds. A. de Wit, koffiedrinken na de dienst.

Rondom Eredienst

Kerkauto: C. Mandemakers, Tel. Nr. 06-14173560

Collecten: De eerste collecte is bestemd voor het werk in de eigen gemeente (CvK). De tweede diaconale collecte heeft als bestemming het werk van de Lepra stichting. Deze stichting zet zich in om mensen met lepra te helpen. Beide collecten van harte aanbevolen!

Zondag 7 januari

 

10.00 uur ds. K.M. Teeuw uit Aalst (Gld.)

18.30 uur dr. J. van Eck uit Lexmond

Rondom Eredienst

Kerkauto: J. Verheuvel, tel. Nr. 652128

Oppasdienst: Anja Mijdam, Miyuki Pleijter, Fabiënne Pleijter

Zondagsschool: Hoi jongens en meisjes! Vandaag is er zondagsschool voor groep 1 t/m 5. Het verhaal gaat over Johannes de Doper die mensen doopt. Jezus wil ook graag gedoopt worden. Johannes wil dit eerst niet, Jezus doet toch nooit iets verkeerd? Toch wordt ook Hij gedoopt, om te laten zien dat Hij bij God hoort, zoals wij ook bij God mogen horen.

Collecten: De eerste collecte is bestemd voor het werk in de eigen gemeente (CvK). De tweede collecte is voor de diaconie. Deze keer bestemd voor stichting Edukans. Edukans werkt samen met lokale organisaties om het onderwijs in ontwikkelingslanden te stimuleren en versterken. Goed onderwijs levert een grote bijdrage aan de bestrijding van armoede!

Extra deurcollecte: Vandaag is het is de eerste zondag van de maand. Dit betekent dat de extra deurcollecte bestemd is voor de instandhouding van de predikantsplaats. Alle collecten van harte aanbevolen.

Bij de diensten: Op deze zondag ontvangen we twee gastvoorgangers. Heel goede diensten met elkaar gewenst.

VERANTWOORDING

College van diakenen: De diaconiecollecte van zondag 10 december voor categoriaal pastoraat (= pastoraat aan bijzonder doelgroepen zoals schippers, studenten etc.) van de Protestantse Kerk in Nederland heeft € 137,20 opgebracht. Hartelijke dank voor uw gift!

College van kerkrentmeesters:

Tijdens het rondbrengen van de kerstattenties hebben de volgende wijkcontactpersonen een gift ontvangen: Mevr. J.G. Verhoofstad–de Bruin 4x € 5 voor de kerk; Mevr. C.A. de Rooij-van der Schans ontving 1x €10 voor de kerk; Mevr. P.M. van Baardwijk-van Beek 1x € 10 voor de instandhouding van de predikantsplaats; Mevr. H. Schouten-van Boksel ontving 1x € 10 en 1x € 5 voor de instandhouding van de predikantsplaats; Dhr. M.J. Hulsenboom ontving 1x € 20 voor de instandhouding van de predikantsplaats. Mevr. H.A. Mandemakers-van Heijst ontving 1x € 5 en 1x € 10 voor de instandhouding van de predikantsplaats. Ds. A. de Wit ontving op bezoek 1x € 100 voor de kerk en 1x € 50 voor de instandhouding van de predikantsplaats. Hartelijk dank voor uw gift!

VANUIT DE KERKENRAAD

– Uitnodiging diner op tweede Kerstdag 2017 – Geachte gemeenteleden, Samen met broeders en zusters uit onze gemeente die alleen zijn, willen wij ook dit jaar op tweede Kerstdag bij ons thuis op  “De Borkse Hoeve“  een kerstdiner serveren. U kunt zich opgeven tot 22 december op telefoonnummer 06-20557428 ( Jan ) of 06-22434302 ( Carin ) of u kunt ons even aanspreken na een van de komende kerkdiensten.  Dan kunnen we gelijk bespreken of u  bepaalde gerechten niet mag eten en of u opgehaald wil worden. Aan dit diner, dat rond 12.30 uur zal aanvangen, zijn voor u geen kosten verbonden. We zien weer uit naar uw deelname, Jan en Carin van den Broek

– Oliebollenactie – Het einde van het jaar komt in zicht en de voorbereidingen voor de jaarlijkse oliebollenactie zijn gestart. Ook dit jaar verkopen we weer oliebollen en appelbeignets.

Het bestelformulier kunt u vinden in de standaard in De Rank en op www.KerkInBesoyen.nl. Op zaterdag 30 december zijn de oliebollen en appelbeignets af te halen bij de Rank (tussen 08:30 – 12:00 uur) en worden, indien gewenst, zelfs thuisbezorgd. Bestellingen kunnen tot en met 28 december worden doorgegeven op het formulier, per mail oliebollenactie@kerkinbesoyen.nl of telefonisch bij Rik en Nelleke Opendorp, 0416-540234/06-10090464.

VANUIT DE JEUGDRAAD

– Kinderkerstfeest (1) – We oefenen nog één keer voor het kinderkerstfeest! Dit doen we zondagmorgen 24 december na de ochtenddienst. Zien we jullie allemaal weer? Tot dan!

– Kinderkerstfeest (2) – In de rank is een mooie ster te zien. Deze ster is een spaarpot voor de onkosten van het kinderkerstfeest. We hopen dat wij van u een gift mogen ontvangen. Alvast hartelijk bedankt namens de kinderen van de zondagsschool en de Rainbowkids.

Jeugdkamp 2018 – Hallo jongens en meiden! Het duurt nog even, maar ook volgend jaar gaan we weer met z’n allen op kamp. Dit keer in het weekend van vrijdag 13 t/m zondag 15 april naar de kampeerboerderij waar we vorig jaar ook geweest zijn. Reserveer dus dit weekend alvast in je agenda en in de agenda van je ouders, dit wil je niet missen!

ACTIVITEITEN (D.v.)

Website www.kerkinbesoyen.nl

– MGB – Donderdagavond 21 december om 19:30 uur is weer een oefenavond van de Musicalgroep Besoyen met het oog op het komende optreden in de Kerk aan de Haven van zaterdag 23 december (aanvang 19.30 uur)

– Kinderkerstfeest – Op 1e Kerstdag, ’s avonds om 18.30 uur, willen we met alle kinderen van de zondagsschool en Rainbowkids het kinderkerstfeest vieren. Vaders, moeders, opa’s, oma’s, ooms, tantes en andere belangstellenden nodigen wij hiervoor van harte uit. Fijn als u dit met de kinderen mee wilt vieren en aanwezig wilt zijn! Op 1e Kerstdag worden jullie om 18.10 uur in de grote zaal van ‘de Rank’ verwacht. We hopen met elkaar op een fijne kerstviering.

Catechese – Op dinsdagavond 26 december is er geen Kindercatechese & Follow Me in verband met de kerstvakantie.

Oliebollenactie – Zaterdag 30 december kunt u tussen 8:30 – 12:00 uur uw bestelling ophalen in De Rank.

Catechese – Op dinsdagavond 2 januari is er geen Kindercatechese & Follow Me.

Contactmiddag – Woensdagmiddag 3 januari om 14:00 uur is er de maandelijkse contactmiddag. Van harte welkom!

– Gebedstijd – Woensdagavond 3 januari om 19:00 uur willen we weer met elkaar bidden in De Rank. Bidt u mee?

– Vrouwenvereniging – Op maandag 8 januari komt de vrouwenvereniging “Lydia” weer bij elkaar om 19.30 uur in De Rank.

– Moderamen vergadering – Het moderamen vergadert op maandag 8 januari om 19:00 uur in De Rank.

Catechese – Op dinsdagavond 9 januari begint de catechese weer. Om 19:00 uur is er Kindercatechese (pastorie) & Follow Me (De Rank).

– MGB – Donderdagavond 11 januari om 19:30 uur is er de oefenavond van de Musicalgroep Besoyen.

Tenslotte

De komende weken hopen we elkaar als gemeente vaak te ontmoeten. In de erediensten als we Gods Woord openen of op andere momenten. Het is telkens weer verrassend te ontdekken hoe God is. Een God die u op het oog heeft. Een God die Zijn Barmhartigheid laat zien. Hoe kun je zien dat Hij hart voor u heeft? Dat is zichtbaar aan het Kind in de kribbe en in de Koning aan het Kruis. Zo is God. Allen gezegende kerstdagen en een goede jaarwisseling gewenst. Ontvang allen een hartelijke groet vanuit de pastorie. Ds. A. de Wit

UA-61862711-1