Kerkblad ‘Voetius’ 21 januari 2021

DIENSTEN VAN HET WOORD

Zondag 24 januari

10.00 uur ds. A. de Wit

18.30 uur ds. A.J. Mouw uit Aalburg

Rondom Eredienst

Oppasdienst & Zondagsschool: Het verhaal van de zondagsschool en de verwerking vindt u in de nieuwsbrief.

Collecten: De eerste collecte is bestemd voor het werk in de eigen gemeente (CvK). De tweede collecte voor de diaconie is bestemd voor een project van Kerk in Actie: kerken geven kinderen een toekomst.

In het armste land van Europa, Moldavië, worden veel kinderen aan hun lot overgelaten. Hun ouders zijn vertrokken naar het buitenland om geld te verdienen of hebben troost gezocht in alcohol. Kinderen zwerven op straat, zonder de zorg en liefde die ze nodig hebben. Zonder goed toezicht en liefdevolle zorg lopen vooral de meisjes het risico om verhandeld te worden en misbruikt in de seks- en drugsindustrie.

De kerken en Youth for Christ willen dat voorkomen. Ze hebben de handen ineengeslagen en willen de kinderen een betere toekomst geven. De kinderen worden opgevangen in naschoolse opvang die ingericht zijn in de kerken. Hier krijgen ze volop aandacht en zorg, maar ook een gezonde maaltijd en hulp bij hun huiswerk. Op dit moment zijn er 45 dagcentra voor kinderen, verspreid over heel Moldavië, waar 1.400 kinderen opgevangen worden. Steunt u dit werk ook?

Aangezien we niet als gehele gemeente bij elkaar kunnen zijn, kunt u uw gift overmaken op NL79 RABO 0155 8294 24 (CvK) of NL71 RABO 0165 8896 32 (diaconie). U kunt ook de QR code gebruiken die getoond wordt in de uitzending. De aanwezigen in de kerk kunnen hun gift in de collectezakken doen bij het verlaten van de kerk. Alle collecten van harte aanbevolen!

Bij de diensten: ’s Morgens ga ik zelf voor en ’s avonds heb ik geruild met collega Mouw. Goede en gezegende diensten gewenst!

VERANTWOORDING

College van kerkrentmeesters: Wijkcontactpersoon mevr. J.D. Pruijssers ontving 1x € 10 voor de kerk. Ds. De Wit ontving 1x € 15 en 1x € 20 voor de kerk en 1x € 25 voor de collecten.

VANUIT DE KERKENRAAD

– Zang in de eredienst – Op donderdag 14 januari heeft de Protestantse Kerk in Nederland dringend geadviseerd om voorlopig niet meer in de kerk te zingen. Zelfs niet met een zanggroep zoals wij dit in Besoyen tot op heden gedaan hebben. Het is een ingrijpend advies wat ook veel vragen oproept. Toch heeft het moderamen besloten om dit advies op te volgen. ’s Morgens zullen de opgegeven liederen gespeeld worden op het orgel of de piano (afhankelijk van de begeleider) en de teksten getoond worden in de video uitzending zodat u thuis mee kunt zingen. ’s Avonds worden de liederen gespeeld op het orgel of de piano en worden deze uitgezonden via de kerktelefoon.

– Overige kerkelijke activiteiten – Nu de lockdown van overheidswege met 3 weken verlengd is, zullen de geplande activiteiten niet door kunnen gaan.

VANUIT HET COLLEGE VAN KERKRENTMEESTER

– Kerkbalans – Actie Kerkbalans 2021: Mogen we weer op u rekenen?

De kerkbalanslopers gaan weer op pad voor de actie Kerkbalans, de jaarlijkse inzamelingsactie van de kerk. Dit jaar is het thema: “Geef vandaag voor de kerk van morgen”.

De lopers blijven dezelfde werkwijze volgen zoals we gewend zijn, dus eerst komen zij de bekende Kerkbalans-envelop bij u afgeven en vervolgens komen ze één tot twee weken later weer langs om uw antwoord op te halen. Uiteraard dient het coronaprotocol gevolgd te worden, dus aanbellen en 1,5 meter afstand nemen. Brief niet fysiek overhandigen maar ergens neerleggen of in de brievenbus. Bij het ophalen dient u de antwoordenveloppe in de Kerkbalans tas te deponeren.

In de Kerkbalans-envelop vindt u een folder en een brief over het doel van Kerkbalans en de nodige gegevens om uw gift te kunnen overmaken. U kunt daarvoor gebruik maken van de bijgevoegde eenmalige machtiging. Op de bijgesloten antwoordstrook kunt u aangeven hoeveel u dit jaar wilt bijdragen aan het plaatselijk kerkenwerk en eventueel in welke termijnen. Deze strook kunt u eveneens in bijgesloten antwoordenvelop doen. De kerkbalansloper komt deze envelop bij u ophalen.

Helpt u mee en zorgt u dat de envelop klaarligt? Bij voorbaat onze dank!

VANUIT DE ZENDINGS- EN EVANGELISATIECOMMISSIE

– Focustraject – In de nieuwsbrief van vorige week en deze week vindt u informatie over het Focustraject. Deze brief wordt deze week ook bezorgd bij de lezers van kerkblad ‘Voetius’ in Besoyen. In de brief leest u hoe u mee kunt doen aan het Focus traject. Wilt u deze brief ook op papier ontvangen? Laat het even weten dan bezorgen wij een exemplaar. Als u uzelf op wilt geven kan dat bij één van de genoemde namen in de brief of bij Corien de Wit (coriendewit@solcon.nl of 0416-332718). Hartelijke groet namens het Focusteam.

ACTIVITEITEN (D.V.)

Website www.kerkinbesoyen.nl

Vanwege de lockdown kunnen de meeste gemeenteactiviteiten niet doorgaan.

Tenslotte

Ontvang allen een hartelijke groet vanuit de pastorie. Ds. A. de Wit

UA-61862711-1