Kerkblad ‘Voetius’ 21 mei 2015

DIENSTEN VAN HET WOORD

 

Zondag 24 mei 1e pinksterdag

10.00 uur ds. A. de Wit

18.30 uur ds. L. Plug uit Sprang

Rondom Eredienst

Kerkauto: A. Spierings. Tel. Nr. 06-53726060

Oppasdienst: Tine en Minke Mandemakers

Zondagsschool: Hoi allemaal! Vandaag is er weer zondagsschool. Zien we jullie weer allemaal? Tot dan!

Collecten: De eerste collecte is bestemd voor (CvK) het werk in de eigen gemeente. De tweede collecte, voor de diaconie, is de Pinksterzendingscollecte voor de GZB. Op het Pinksterfeest geven we onze gaven aan de zending. Samen met Sprang ondersteunen we Hans en Gerrie Kasbergen via het programma deelgenoten van de GZB. Van harte bij u aanbevolen.

 

Maandag 25 mei 2e pinksterdag

10.00 uur Zangdienst in samenwerking met hervormd Sprang. Locatie: kerk van Besoyen. Zie onder (bij Activiteiten) voor meer informatie.

 

VERANTWOORDING

College van diakenen: De diaconale collecte voor stichting Edukans op 3 mei heeft € 154,35 opgebracht. De diaconale collecte voor Noodhulp slachtoffers Nepal op 10 mei jl. heeft het mooie bedrag van € 1654,35 opgebracht. De diaconie verdubbelt dit bedrag en maakt dit over aan het Christelijk Noodhulpcluster. Een schitterend bedrag om bij te dragen aan de hulp in Nepal. Op Hemelvaartsdag heeft de collecte voor Stichting Ontmoeting € 61,26 opgebracht. De diaconale collecte voor Stichting Vrienden van de Hoop op 17 mei jl. heeft € 139,85 opgebracht. De derde collecte, ook op 17 mei, voor Open Doors heeft  € 194,88 opgebracht. Namens de diaconie willen we u bedanken voor deze giften.

College van kerkrentmeesters: Ouderling C.S. Kamp ontving tijdens huisbezoek € 10 voor instandhouding predikantsplaats. Ouderling C. Vroegrijk ontving € 10 voor verjaardagfonds en € 10 voor instandhouding predikantsplaats. Hartelijk dank voor uw giften!

KERKENRAAD

In de kerkenraadsvergadering van 18 mei j.l. is Dhr. Niels Muijen bevestigd als bezoekbroeder. Als bezoekbroeder blijft hij aanspreekpunt van zijn ‘oude’ wijk 3. Mocht u contact of bezoek willen, dan kunt u contact met hem opnemen. Verder denken we in kerkenraad en consistorie na hoe we het bezoekwerk en de vacatures die er zijn in kunnen vullen. Wilt u meebidden in de nood die we hierin hebben als gemeente?

ACTIVITEITEN (D.v.)

Website www.kerkinbesoyen.nl

– Bezoek Tôn – Een groep gemeenteleden vanuit Besoyen vertrekt op donderdag 21 mei naar onze zustergemeente in Tôn. We wensen jullie een heel goede reis. Goede ontmoetingen gewenst met de broeders en zusters daar.

– Zangdienst – Op 2e Pinksterdag maandag 25 mei organiseren de Hervormde Gemeenten van Besoyen en Sprang weer een samenkomst, ditmaal in de kerk van Besoyen.

Thema van deze dienst is: ‘Dat klinkt als muziek in je oren’.

We gaan luisteren naar muziek en zingen liederen rondom het pinksterfeest.

Voor de kinderen is er een muziekmoment waarbij ze hun eigen instrumenten mee mogen nemen. Daarnaast werken er diverse muzikale gemeenteleden uit beide gemeenten mee.

De toegang is gratis, aan de uitgang zal er een collecte zijn. De aanvang is 10.00 uur, in de Hervormde Kerk van Besoyen aan de Grotestraat 26 in Waalwijk.

– MGB – Donderdagavond 28 mei is er weer een oefenavond voor de Musicalgroep.

Tenslotte

We leven toe naar Pinksteren. Vanmorgen las ik Psalm 72 over de lof op Zijn heerlijke Naam. “Laat heel de aarde met Zijn heerlijkheid vervuld worden (Ps 72, 19).” Daarvoor heeft God Zijn Geest gegeven. Het is mijn verlangen dat we allen met die Geest vervuld worden om zo Zijn heerlijkheid bekend te maken.

Hartelijke groet, van ons allen! Ds. A. de Wit

UA-61862711-1