Kerkblad ‘Voetius’ 21 november 2019

DIENSTEN VAN HET WOORD

Zondag 24 november (laatste zondag kerkelijk jaar)

10.00 uur ds. A. de Wit, herdenken overleden gemeenteleden

18.30 uur ds. M. Zeeman uit Hoogblokland

Rondom Eredienst

Kerkauto: L. van Pelt, tel. Nr. 277189

Oppasdienst: Miyuki Pleijter, Marieke Sleutjes, Fabiënne Pleijter

Zondagsschool: Hoi Jongens en meisjes! Vandaag is er zondagsschool voor groep 1 t/m 5. Na het gebed om de opening van het Woord wordt er met hen een kinderlied gezongen. Het kinderlied is vandaag: Jezus is de Goede Herder (OTH 431). Na het zingen van dit kinderlied mogen de kinderen met de leiding meelopen naar De Rank voor de zondagsschool. Tijdens de collecte komen zij weer terug. Alle kinderen van groep 1 t/m 5 zijn van harte welkom, voel je welkom, ook als je vandaag te gast bent!

Collecten: De eerste collecte is bestemd voor het werk in de eigen gemeente (CvK). De tweede collecte voor de diaconie heeft als bestemming Gevangenenzorg Nederland. De doelstelling van Gevangenenzorg Nederland is om gevangenen en hun familie te ondersteunen tijdens hun verblijf in de gevangenis, en de periode daarna van re-integratie in hun familie, leefomgeving en arbeidssituatie. Ruim 600 vrijwilligers gaan op bezoek bij gevangenen, tbs-gestelden en hun familieleden. De vrijwilligers bieden een luisterend oor en proberen iemand verder te helpen door morele en praktische ondersteuning te bieden. Wij typeren ons werk als barmhartige gerechtigheid: misdaad verdient straf, maar de Bijbelse gerechtigheid vraagt óók om barmhartigheid en bewogenheid. We hopen en bidden dat door de gesprekken heen gevangenen geraakt worden door de bewogenheid die vrijwilligers uitstralen, maar ook door de spiegel die hen wordt voorgehouden in de gesprekken. Beide collecten van harte aanbevolen!

Bij de diensten: Zondag is het de laatste zondag van het kerkelijk jaar (de zogenaamde eeuwigheidszondag). In deze dienst herdenken wij de gemeenteleden die het afgelopen (kerkelijk) jaar overleden zijn. In de dienst lezen we Romeinen 8: 18-39. Hartelijk welkom in beide diensten!

VERANTWOORDING

College van Diakenen: De collecte in de trouwdienst van Gerald en Arda de Rooij op 8 november heeft € 182,50 opgebracht voor stichting Embrace. Hartelijk dank voor uw gift!

VANUIT DE KERKENRAAD

– Projectkoor 1e kerstdag – Heeft u zich al opgegeven voor het projectkoor? Ook dit jaar willen we voor de kerkdienst op Eerste Kerstdag een Projectkoor samenstellen en de Kerstdienst opluisteren met het zingen van drie liederen, namelijk: Psalm 98 (Sela), Zo is het beloofd (Sela) en het lied God zal met ons zijn, God is Immanuël.

We nodigen iedereen die van zingen houdt, van jong tot oud, van harte uit om mee te doen! We willen op drie zondagen (8, 15 en 22 december) na de kerkdienst kort bij elkaar komen om deze liederen in te studeren.

Wie zin heeft om mee te doen kan zich van tevoren alvast opgeven bij Bram van Binnendijk (bramvanbinnendijk@gmail.com) of de Zondagsbrief in de gaten houden voor de eerste keer oefenen.

VANUIT ZENDINGS- EN EVANGELISATIECOMMISSIE

– GZB dagboek – Binnenkort is het GZB-dagboek ‘Een handvol koren 2020’ weer te verkrijgen. Hieronder volgen 5 redenen om hét gezinsdagboek van 2020 te kopen:

  1. U koopt niet alleen een mooi dagboekje, maar met de aanschaf steunt u ook nog eens het zendingswerk. Maar liefst € 8,- van de prijs van € 12,50 komt ten goede aan het werk van de GZB.
  2. Het is echt een dagboek voor jong en oud. Elke dag biedt twee overdenkingen: één voor jongeren of om als gezin samen te lezen en één voor persoonlijke bezinning. Kent u het dagboekje nog niet
  3. Naast predikanten en jongerenwerkers schrijven ook veel zendingswerkers mee aan het dagboek. Doordat zij hun ervaringen in de overdenkingen verwerken, krijgt u een inkijkje in Gods wereldwijde Kerk.
  4. Het dagboek biedt leuke extra’s zoals kinderpuzzels, wereldrecepten en verhalen uit de landen waar de GZB werkt.
  5. Met een oplage van 39.000, is ‘Een handvol koren’ het best verkochte dagboek van Nederland.

Wacht niet te lang. Voor u het weet is het dagboek uitverkocht. Dus bestel hem nu! Dat kan via de zendings- en evangelisatiecommissie (intekenlijst in De Rank). Naam contactpersoon: Dennis Heijkoop, emailadres: dheijkoop (@) hotmail.com

VANUIT DE JEUGDRAAD

Uitnodiging avond Family Talk – Kinderen en jongeren groeien op in een wereld die zich in hoog tempo ontwikkelt. Dat vraagt veel van hen, maar ook van hun ouders/opvoeders! Voor hen is het soms zoeken naar de juiste begeleiding van hun kind naar volwassenheid. Maar je staat er niet alleen voor en je kunt veel betekenen, zeker ook als ouders met elkaar. Op maandagavond 2 december om 19.30 zijn alle ouders van kinderen tussen 0 en 18 jaar van harte welkom in de Rank voor de avond ‘Family Talk’. Een spreker van de stichting ‘Raise Up’ komt deze interactieve avond verzorgen. Doormiddel van verschillende werkvormen gaan we aan de slag met het thema: Je wilt een warm, betrokken en open gezin met elkaar vormen, maar hoe geef je dat handen en voeten in deze drukke tijd en met kinderen met verschillende leeftijden, karakters en meningen? Allen van harte welkom!

ACTIVITEITEN (D.V.)

Website www.kerkinbesoyen.nl

– MGB – Donderdagavond 21 november om 18:30 uur MusicalKids (voor kinderen van 6 tot 13+) om 19:30 uur Musicalgroep Besoyen, theater en zang voor iedereen vanaf 13 jaar tot 80+.

RainBowKids – Beste Rainbowkids en Rainbowkidsplussers, Op zaterdag 23 november is er weer een Rainbowkidsmiddag. Iedereen vanaf (bijna) 4 tot en met 10 jaar is weer welkom. Het thema van de middag is “Een stevige fundering”. We starten om 13.30 uur en om 15.30 uur kun je weer worden opgehaald.

We gaan er weer een gezellige middag van maken met onder andere experimentjes, knutsels, en spelletjes. We hopen jullie allemaal weer te zien! Groeten van Annelieke, Caroline, Gini en Jojanneke

– Catechese – Dinsdagavond 26 november om 19:00 uur is er Kindercatechese & Follow Me in De Rank.

Vrouwenochtend – Woensdag 27 november is er weer een vrouwenochtend. Je bent om 9.15 uur uitgenodigd bij Marijke de Heer, Mendelssohnstraat 3 Waalwijk. We zijn bezig met een gesprekkenserie rond het thema ‘Vertrouwen’. Dat doen we elke laatste woensdagochtend van de maand. Dit keer vanuit Psalm 27.

Wil je ervaren of het ook iets voor jou is? Je bent van harte welkom om aan te sluiten!

– MGB – Donderdagavond 28 november om 18:30 uur MusicalKids (voor kinderen van 6 tot 13+) om 19:30 uur Musicalgroep Besoyen, theater en zang voor iedereen vanaf 13 jaar tot 80+.

– Bijbelkring – De Bijbelkring komt voor de 3e keer dit seizoen bij elkaar op donderdagavond 28 november om 20.00 uur in De Rank. We lezen verder in Hooglied. Dit keer Hooglied 3:6 tot en met Hooglied 5:1. Welkom!

– Gesprekskring – Voor de 20&30–ers is er op vrijdag 29 november weer gesprekskring bij Niels en Hanneke.

Tenslotte

Ontvang allen een hartelijke groet, ds. A. de Wit

UA-61862711-1