Kerkblad ‘Voetius’ 22 augustus 2019

DIENSTEN VAN HET WOORD

Zondag 18 augustus

10.00 uur ds. A. Naijen uit Andel

18.30 uur ds. A. de Wit

Rondom Eredienst

Kerkauto: R. Quirijns, Tel. 06-12022944

Oppasdienst: Amy de Rooij, Miyuki Pleijter, Caomy Spierings

Zondagsschool: Hoi Jongens en meisjes! Vandaag is er zondagsschool voor groep 1 t/m 4. Na het gebed om de opening van het Woord wordt er met hen een kinderlied gezongen. Het kinderlied is vandaag: ‘k Heb Jezus nodig (OTH 403). Na het zingen van dit kinderlied mogen de kinderen met de leiding meelopen naar De Rank voor de zondagsschool. Tijdens de collecte komen zij weer terug. Alle kinderen van groep 1 t/m 4 zijn van harte welkom, voel je welkom, ook als je vandaag te gast bent!

Collecten: De eerste collecte is bestemd voor het werk in de eigen gemeente (CvK). De tweede collecte voor de diaconie is bestemd voor een project van Kerk in Actie. De Bijbel is steeds slechter verkrijgbaar in China, en voor mensen van het platteland te duur. Kerk in Actie helpt met subsidies voor bijbelpapier om de Bijbel betaalbaar te houden. In China zijn veel minderheidsgroepen voor wie de voertaal geen mandarijn is. Kerk in Actie helpt bij Bijbelvertaling in minderheidstalen zodat de Bijbel in hun moedertaal beschikbaar wordt. Ook helpt ze bij alfabetiseringscursussen zodat mensen deze Bijbels kunnen lezen. Beide collecten van harte bij u aanbevolen!

Bij de diensten: ’s Morgens ontvangen we een gastvoorganger. ’s Avonds ga ik zelf voor en wil ik opnieuw stilstaan bij de gemeente van Christus. Nu denken we na over de gemeente als (huis)gezin. De één bewaart warme herinneringen aan het gezin van zijn of haar jeugd, terwijl een ander er littekens aan overgehouden heeft. Hoe is dat voor de gemeente van Christus? Welkom! Goede en gezegende diensten gewenst.

VERANTWOORDING

College van diakenen: De diaconiecollecten van de afgelopen weken hebben de volgende bedragen opgebracht: 4 augustus voor De Herberg: € 167,57; 11 augustus voor Stichting Hulp Oost Europa: € 166,38. Hartelijk dank voor uw gift.

VANUIT DE ZENDINGS- EN EVANGELISATIECOMMISSIE

– Alphacursus – In September start er weer een Alphacursus in de omgeving Waalwijk.

Op een bijzondere manier ontdek je wat het christelijk geloof inhoudt, wordt je geloof opnieuw gevoed of wordt je uitgedaagd om je geloof te beleven. Samen met anderen praat je over je vragen, over de zin van het leven, over het christelijk geloof.

Alpha is bestemd voor iedereen, of je gelooft of niet. Heb je een vriend of vriendin, een buur of goede kennis, die wel weet dat je naar de kerk gaat, maar er zelf niets aan doet, nodig hem of haar dan uit voor alpha en kom zelf ook mee. Elke avond begint met een gezellige maaltijd. Het moment om elkaar op een ontspannen manier te leren kennen.

De inloopavond om met Alpha en ons kennis te maken is op donderdag 19 september in de Koningsschool, Burgemeester Van Casterenstraat 41, 5146 GA Waalwijk (Plan Driessen). Vanaf 19.30 uur tot 21.00 uur

Data van de volledige cursus : donderdag 19 september, vrijblijvend kennismaken, daarna 9 donderdagavonden van 18.30 uur tot 21.30 uur.

Facebook: Alpha Waalwijk

Van harte welkom!

ACTIVITEITEN (D.V.)

Website www.kerkinbesoyen.nl

– MGB – Donderdagavond 22 augustus om 19:30 uur is er Musicalgroep Besoyen, theater en zang voor iedereen vanaf 13 jaar tot 80+.

– Vrouwenochtend – Woensdag 28 augustus is er weer een vrouwenochtend. Je bent om 9.15 uur uitgenodigd bij Marijke de Heer, Mendelssohnstraat 3 Waalwijk. Van harte welkom om aan te sluiten!

– MGB – Donderdagavond 29 augustus om 18:30 uur MusicalKids (voor kinderen van 6 tot 13+) om 19:30 uur Musicalgroep Besoyen, theater en zang voor iedereen vanaf 13 jaar tot 80+.

Tenslotte

Zondag hoorden we de oproep om naar Jezus, de levende hoeksteen, toe te komen om als levende stenen gebouwd te worden tot een geestelijk huis. Ik hoop en bid dat ze het verlangen naar het Woord groeit en Christus steeds meer zichtbaar wordt in ons leven. Ontvang allen een hartelijke groet, Ds. A. de Wit

UA-61862711-1