Kerkblad ‘Voetius’ 22 november 2020

DIENSTEN VAN HET WOORD

Zondag 22 november (laatste zondag kerkelijk jaar)

10.00 uur ds. A. de Wit, herdenken overleden gemeenteleden

18.30 uur ds. L.W. de Haan uit Genderen

Rondom Eredienst

Oppasdienst & Zondagsschool: Matthea Klaasse, Theo Fuijkschot, Samuel Klaasse

Collecten: De eerste collecte is bestemd voor het werk in de eigen gemeente (CvK). De tweede diaconale collecte is bestemd voor een project van Red een Kind: Onderwijs brengt kinderen tot bloei.

Red een Kind gelooft dat ieder kind een uniek geschenk van God is en daarom niet bestemd is om in armoede te leven! Dat botst met de werkelijkheid: we zien miljoenen kinderen opgroeien in extreme armoede. Dat willen we veranderen. Onderwijs is de sleutel tot ontwikkeling. Maar alleen als dat onderwijs goed is. Daarom trainen we ouders en leraren om de scholen te leiden, goed les te kunnen geven, en aandacht te hebben voor de meest kwetsbare kinderen. Dorpsbewoners leren de overheid om steun te vragen en op haar verantwoordelijkheid te wijzen als het gaat om onderwijs. Kinderen leren wat hun rechten zijn en worden uitgedaagd om actief mee te doen in de klas. Zo komen kinderen tot bloei en krijgen zij de kans om hun talenten te ontwikkelen. De diaconie wil dit project met uw hulp steunen

Aangezien we niet als gehele gemeente bij elkaar kunnen zijn, kunt u uw gift overmaken op NL79 RABO 0155 8294 24 (CvK) of NL71 RABO 0165 8896 32 (diaconie). U kunt ook de QR code gebruiken die getoond wordt in de uitzending. De aanwezigen in de kerk kunnen hun gift in de collectezakken doen bij het verlaten van de kerk. Alle collecten van harte aanbevolen!

Bij de diensten: Zondag is het de laatste zondag van het kerkelijk jaar (de zogenaamde eeuwigheidszondag). In deze dienst herdenken wij de gemeenteleden die het afgelopen (kerkelijk) jaar overleden zijn. ’s Avonds ontvangen we een gastpredikant. Goede en gezegende diensten gewenst!

VERANTWOORDING

College van kerkrentmeesters:. Ds. De Wit ontving op bezoek € 20 voor de kerk. Hartelijk dank voor uw gift.

VANUIT DE KERKENRAAD

– Kerkdiensten – Het maximum aantal bezoekers voor de kerkdiensten is 30 personen. Graag het verzoek om u in te schrijven voor de kerkdiensten. Wees ook niet te terughoudend om u in te schrijven voor de kerkdiensten. Bij teveel inschrijvingen maken we een keuze waarbij we iedereen zoveel als mogelijk is de gelegenheid te geven een kerkdienst te bezoeken.

De link om u op te geven vindt u hierna (en op de website/nieuwsbrief): https://forms.gle/h2FPAE3CNmHHqQ1B6 of telefonisch bij de scriba Corné Mandemakers 06-14173560). U kunt bij het aanmelden voor de ochtenddiensten ook aangeven of u gebruik wilt maken van kinderoppas en/of zondagsschool.

VANUIT HET COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Aankondiging 10-tjes collecte – De Corona pandemie houdt aan en is in de laatste maanden zelfs weer verergerd. Het maximaal aantal kerkgangers is weer terug gegaan van 70 naar 30 personen. De inkomsten van de collectes blijven substantieel achter op onze begroting.

Aan de andere kant stijgen de kosten door allerlei maatregelen die we hebben moeten nemen. De 10-tjes collecte van zondag 29 november willen we daarom nogmaals bestemmen om de begroting enigszins sluitend te krijgen. Wij rekenen en vertrouwen wederom op uw financiële steun.

Namens College van Kerkrentmeesters

VANUIT DE ZENDINGS- EN EVANGELISATIECOMMISSIE

– GZB dagboek 2021 – Binnenkort is het GZB-dagboek ‘Een handvol koren 2021’ weer te verkrijgen. U kunt deze via de intekenlijst in de hal van de Rank bestellen. De kosten voor het boekje bedragen dit jaar € 12,50 waarvan € 8 direct naar zendingswerk gedoneerd wordt. De boekjes worden uiterlijk begin december besteld waardoor u uw exemplaar voor 1 januari kunt ontvangen. Voor vragen, meer informatie of bestelling kunt u contact op nemen met Stefan van Beek (vanbeeks1@hotmail.com Tel. 0640390422)

– Focustraject – Middels de Focusscan, de gemeente avond en diverse nieuwsberichten hebben we u meegenomen in de overwegingen aangaande het focustraject. Maandag 2 november hebben we dit in de kerkenraad besproken en het voornemen uitgesproken om verder te gaan met het Focustraject binnen onze gemeente.

Er zijn nog een aantal zaken die verder moeten worden uitgewerkt, maar het voornemen is om het Focustraject in januari 2021 te starten en er een periode van 2,5 jaar voor uit te trekken.

Het doel is om te groeien in persoonlijk geloof door elkaar, juist in deze coronatijd, vast te houden, in plaats van op afstand te blijven, een ieder in zijn eigen huis.

We willen dit traject inzetten in bestaande kringen en jeugdwerk, maar daarnaast willen we ook nieuwe kringen starten, zodat iedereen in de gelegenheid is om mee te doen. We willen de thema’s zoveel mogelijk terug laten komen in de diensten, zodat de kringen hier op aan kunnen haken en mensen gemotiveerd zijn om de diensten te volgen. We zouden ook willen proberen om een aantal nieuwe ontmoetingsvormen in te zetten.

We danken eenieder voor zijn of haar input. Ook nu bent u van harte welkom om suggesties te geven hoe we dit traject de komende zo goed mogelijk kunnen implementeren. Ook zoeken we nog mensen die deel willen uitmaken van het Focusvoorbereidingsteam. Mocht u vragen of suggesties hebben of u aan willen melden voor het Focusvoorbereidingsteam, dan kunt u Corien de Wit (coriendewit@solcon.nl 0416-332718) of Dennis Heijkoop (dheijkoop@hotmail.com of 06-15093296) benaderen.

ACTIVITEITEN (D.V.)

Website www.kerkinbesoyen.nl

– MGB – Donderdagavond 19 november om 18:30 uur MusicalKids (voor kinderen van 6 tot 13+) om 19:30 uur Musicalgroep Besoyen, theater en zang voor iedereen vanaf 13 jaar tot 80+.

– RainBowKids – Beste Rainbowkids, Op zaterdag 21 november is er weer RainBowKids. Iedereen van groep 1 t/m groep 6 is weer welkom. We starten om 13.30 uur en om 15.30 uur kun je weer worden opgehaald. Zien we jullie allemaal weer! Groetjes van de leiding.

Catechese – Dinsdag 24 november is er weer catechese. Kindercatechese om 16:00 uur en Follow Me om 19.00 uur in De Rank.

– Vrouwenochtend – Woensdagochtend 25 november ontmoeten we elkaar weer op de vrouwenochtend. Dit keer naar aanleiding van psalm 130 en 131… ‘Van onrust naar rust en vertrouwen’. Je bent van harte welkom om aan te sluiten! Aangezien er ook vrouwen vanuit de PG Waalwijk meedoen vindt de ontmoeting plaats in een kleine zaal van de Ambrosiuskerk. De ingang is opzij aan de kant van de parkeerplaats. Welkom!

– Bijbelkring – De Bijbelkring komt voor de 3e keer dit seizoen bij elkaar op donderdagavond 26 november. We denken verder na over het Focusthema: verlangen.

– MGB – Donderdagavond 26 november om 18:30 uur MusicalKids (voor kinderen van 6 tot 13+) om 19:30 uur Musicalgroep Besoyen, theater en zang voor iedereen vanaf 13 jaar tot 80+.

Tenslotte

Ontvang allen een hartelijke groet, ds. A. de Wit

UA-61862711-1