Kerkblad ‘Voetius’ 22 oktober 2020

DIENSTEN VAN HET WOORD

Zondag 25 oktober

10.00 uur ds. A. de Wit, gezinsdienst

18.30 uur ds. J. Boom uit ‘s Gravenmoer

Rondom Eredienst

Oppasdienst & Zondagsschool: Dennis Heijkoop, Marieke Klaasse, Finette Pleijter en Timo Klaasse

Collecten: De eerste collecte is bestemd voor het werk in de eigen gemeente (CvK). De tweede diaconale collecte is bestemd voor een project van TEAR (TEgen ARmoede): Noodhulp Rohingya-vluchtelingen Bangladesh. De crisis in het zuiden van Bangladesh is inmiddels een vergeten crisis. In de media is nauwelijks aandacht voor deze langdurige tragedie, waarbij vrijwel geen perspectief is op verandering of verbetering. Circa één miljoen Rohingya-vluchtelingen verblijven in kampen, zonder toestemming om te werken of verder het land in te trekken. Door het gevoel van zinloosheid en hopeloosheid verslechtert het leefklimaat in de kampen. Daarnaast hebben veel mensen nog last van onverwerkte trauma’s. De overheid is inmiddels begonnen met het bouwen van een hek rondom de kampen, om te voorkomen dat de Rohingya de kampen uit gaan en zich onder de lokale bevolking mengen. Daarmee veranderen de kampen in feite in één grote gevangenis.

TEAR zoekt naar mogelijkheden om langdurig noodhulp te blijven verlenen aan de Rohingya in Bangladesh, tot de situatie verbetert en mensen niet meer afhankelijk zijn van noodhulp. We kunnen in ieder geval hulp geven tot 31 december 2020. De diaconie wil met uw hulp dit project steunen

Aangezien we niet als gehele gemeente bij elkaar kunnen zijn, kunt u uw gift overmaken op NL79 RABO 0155 8294 24 (CvK) of NL71 RABO 0165 8896 32 (diaconie). U kunt ook de QR code gebruiken die getoond wordt in de uitzending. De aanwezigen in de kerk kunnen hun gift in de collectezakken doen bij het verlaten van de kerk. Alle collecten van harte aanbevolen!

Bij de diensten: Komende zondagmorgen staan we opnieuw stil bij een thema vanuit Focus materiaal. Dit keer gaat over verlegenheid en we lezen Openbaring 2: 1-7. ’s Avonds ontvangen we een gastvoorganger. Goede en gezegende diensten gewenst!

VERANTWOORDING

College van kerkrentmeesters: Bezoekbroeder J.J. Mandemakers ontving op bezoek 1x € 10 voor de instandhouding van de predikantsplaats. Broeder C.S. Kamp ontving op bezoek 1x € 50 voor de instandhouding van de predikantsplaats. Ds. De Wit ontving op bezoek 1x € 55 voor de kerk. Hartelijk dank voor uw gift.

VANUIT DE KERKENRAAD

– Kerkdiensten – Het maximum aantal bezoekers voor de kerkdiensten is 30 personen. Graag het verzoek om u in te schrijven voor de kerkdiensten. Wees ook niet te terughoudend om u in te schrijven voor de kerkdiensten. Bij teveel inschrijvingen maken we een keuze waarbij we iedereen zoveel als mogelijk is de gelegenheid te geven een kerkdienst te bezoeken.

De link om u op te geven vindt u hierna (en op de website/nieuwsbrief): https://forms.gle/h2FPAE3CNmHHqQ1B6 of telefonisch bij de scriba Corné Mandemakers 06-14173560). U kunt bij het aanmelden voor de ochtenddiensten ook aangeven of u gebruik wilt maken van kinderoppas en/of zondagsschool.

VANUIT DE ZENDINGS- EN EVANGELISATIECOMMISSIE

– Kledinginzamelingsactie – D.v. zaterdag 7 november van 10.00 uur tot 14.00 uur organiseert de zendingscommissie van Sprang de jaarlijkse kledinginzameling t.b.v. hulpverleningsorganisatie GAiN. Kleding, schoenen, tassen, riemen, fleecedekens, beddengoed, dekbedden en kussens kunnen ingeleverd worden. Knuffels, gordijnen, vitrages en kleedjes kunnen niet worden ingeleverd. Het is belangrijk dat het textiel schoon en in goede staat is, zodat het een tweede leven kan krijgen. Inleveradres op 7 november: Van der Duinstraat 61 in Sprang-Capelle. Kleding dient in dichtgebonden plastic zakken aangeboden te worden.

– GZB dagboek 2021 – Binnenkort is het GZB-dagboek ‘Een handvol koren 2021’ weer te verkrijgen. U kunt deze via de intekenlijst in de hal van de Rank bestellen. De kosten voor het boekje bedragen dit jaar € 12,50 waarvan € 8 direct naar zendingswerk gedoneerd wordt. De boekjes worden uiterlijk begin december besteld waardoor u uw exemplaar voor 1 januari kunt ontvangen. Voor vragen, meer informatie of bestelling kunt u contact op nemen met Stefan van Beek (vanbeeks1@hotmail.com Tel. 0640390422)

– Vervolg Focus – Ook komende zondag is er opnieuw een gelegenheid om kennis te maken met een thema uit het Focus materiaal. Het is mooi alvast kennis te maken met dit materiaal, voordat de kerkenraad een keuze maakt om het Focus traject wel of niet te gaan volgen als gemeente. Dit kunt u doen op bijvoorbeeld de vrouwenochtend of de Bijbelkring (zie onder voor data en locatie). Mocht u niet op een kring zitten, maar wel mee willen doen dan horen we het graag! We zijn ook benieuwd naar uw reactie hierop. Met uw inbreng en uw ervaringen met het Focusmateriaal en het onderzoek naar de haalbaarheid kunnen we als kerkenraad een goed besluit nemen. Voor meer informatie, deelname of vragen kunt u contact opnemen met Dennis Heijkoop (06-15093296, dheijkoop@hotmail.com), Ds. De Wit (0416-332718, adewit@solcon.nl) of uw wijkouderling.

ACTIVITEITEN (D.V.)

Website www.kerkinbesoyen.nl

– MGB – Donderdagavond 22 oktober om 18:30 uur MusicalKids (voor kinderen van 6 tot 13+) om 19:30 uur Musicalgroep Besoyen, theater en zang voor iedereen vanaf 13 jaar tot 80+.

– Catechese – Op dinsdag 27 oktober is er weer catechese. Kindercatechese om 16:00 uur en Follow Me om 19.00 uur in De Rank.

– Vrouwenochtend – Donderdag 29 oktober is er vrouwenochtend. Jullie zijn vanaf 9:15 uur welkom in De Rank. We denken verder na over het 3e Focusthema: verlegenheid. Deze morgen ligt het gesprek in het verlengde van de preek van zondag 25 oktober.

– MGB – Donderdagavond 29 oktober om 18:30 uur MusicalKids (voor kinderen van 6 tot 13+) om 19:30 uur Musicalgroep Besoyen, theater en zang voor iedereen vanaf 13 jaar tot 80+.

– Bijbelkring – Donderdag 29 oktober om 20:00 uur in De Rank. We spreken met elkaar door over het thema van de Focusdienst: verlegenheid.

Tenslotte

Ontvang allen een hartelijke groet, ds. A. de Wit

UA-61862711-1