Kerkblad ‘Voetius’ 23 april 2020

DIENSTEN VAN HET WOORD

Zondag 26 april

10.00 uur ds. C. van Andel, kerkdienst via kerktelefoon

Rondom Eredienst

Collecten: De eerste collecte is bestemd voor het werk in de eigen gemeente (CvK). De tweede collecte voor de diaconie heeft als bestemming een project van stichting Red een Kind: ‘Geef voor voedselhulp in Congo’.

Red een Kind helpt in Congo kwetsbare gezinnen. Dit land kent een geschiedenis van geweld en burgeroorlogen. Na een omstreden verkiezingsuitslag begin dit jaar is een acute noodsituatie ontstaan. Veel mensen zijn op de vlucht geslagen voor geweld van rebellen. Er is dringend voedsel nodig om gezinnen te helpen overleven. Helpt u mee met een gift? Beide collecten van harte aanbevolen!

Aangezien we als gemeente niet bij elkaar zijn, kunt u uw gift overmaken op NL79 RABO 0155 8294 24 (CvK) of NL71 RABO 0165 8896 32 (diaconie) of uw bijdrage apart leggen om deze tijdens de eerstvolgende kerkdienst in de collectezak te doen.

Bij de diensten: Komende zondag ontvangen we een gastvoorganger in verband met de mei vakantie. Een goede en gezegende dienst gewenst!

VERANTWOORDING

 

College van diakenen: Ds. De Wit ontving 1x € 25 voor de diaconie. Hartelijk dank voor uw gift.

College van Kerkrentmeesters: Ds. De Wit ontving 1x € 10 en 1x € 50 en 1x €75 voor de kerk. Hartelijke dank voor uw gift.

ACTIVITEITEN (D.V.)

Website www.kerkinbesoyen.nl

In deze periode zijn er geen kerkelijke bijeenkomsten.

Tenslotte

Ontvang allen een hartelijke groet vanuit de pastorie. Ds. A. de Wit

UA-61862711-1