Kerkblad ‘Voetius’ 23 januari 2020

DIENSTEN VAN HET WOORD

Zondag 26 januari

10.00 uur ds. A. de Wit, Kerk, School en Gezinsdienst

18.30 uur ds. E. van Wijk uit Sprang

Rondom Eredienst

Kerkauto: J. van Tilborgh, Tel.nr. 06-29067029

Oppasdienst: Gini Heijkoop, Lucas Klaasse, Manuel Heijkoop

Zondagsschool: Hoi Jongens en meisjes! Vandaag is er geen zondagsschool, omdat we in de kerkdienst het Bijbelproject: ‘Water(s)nood’ afsluiten.

Collecten: De eerste collecte is bestemd voor het werk in de eigen gemeente (CvK). De tweede diaconale collecte is bestemd voor het werk van de Herberg. Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg wil als verlengstuk van de plaatselijke kerkelijke gemeente een tijdelijk huis en geestelijke begeleiding bieden aan individuele gemeenteleden die, om wat voor reden dan ook, even afstand willen nemen van hun woon/werksituatie en zich willen bezinnen op levensvragen. Daarbij kunnen psychosociale problemen een rol spelen. Er wordt pastorale begeleiding gegeven aan de gasten. Bovendien is er ruimte voor bezinning op levens- en geloofsvragen.

Bij de diensten: In de gezinsdienst op zondagmorgen ontmoeten we elkaar rondom het project van de commissie kerk-school-gezin. De kinderen van de scholen in Sprang-Capelle zijn de afgelopen weken druk bezig geweest rondom het thema: ‘Water(s)nood’. De kinderen verlenen medewerking aan deze dienst. Rondom dit thema zingen we liederen die de kinderen op school geleerd hebben. In de dienst lezen we uit Johannes 4: 1-30. ‘s Avonds heb ik geruild met collega van Wijk uit Sprang. Van harte welkom in beide diensten.

VERANTWOORDING

College van Kerkrentmeesters: Wijkcontactpersoon Mevr. W.C. Haverhals–Kruijf ontving € 10. Ds. De Wit ontving op bezoek 1x € 20 voor de kerk. Hartelijk dank voor uw gift!

VANUIT HET COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

 

Kerkbalans – Actie Kerkbalans 2020: Mogen we weer op u rekenen?

Het is januari, de maand van de actie Kerkbalans, de jaarlijkse inzamelingsactie van de kerk, met dit jaar als thema: “Geef voor je kerk”.

De kerkbalanslopers zijn weer op pad om uw financiële toezegging voor Kerkbalans 2020 te vragen. Eerst komen zij de bekende Kerkbalans-envelop bij u afgeven en één tot twee weken later komen ze weer langs om uw antwoord op te halen.

In de Kerkbalans-envelop vindt u een brief over het doel van Kerkbalans en de nodige gegevens om uw gift te kunnen overmaken. U kunt daarvoor gebruik maken van de bijgevoegde eenmalige machtiging. Op de bijgesloten antwoordstrook kunt u aangeven hoeveel u dit jaar wilt bijdragen aan het plaatselijk kerkenwerk en eventueel in welke termijnen. Deze strook kunt u eveneens in bijgesloten antwoordenvelop doen. De kerkbalansloper komt deze envelop bij u ophalen.

Helpt u mee en zorgt u dat de envelop klaarligt? Bij voorbaat onze dank!

VANUIT DE JEUGDRAAD

Jeugdkamp 2020 – Hallo jongens en meiden! Het duurt nog even, maar ook dit jaar gaan we weer met z’n allen op kamp. Dit keer in het weekend van vrijdag 3 t/m zondag 5 april. Reserveer dus dit weekend alvast in je agenda en in de agenda van je ouders, dit wil je niet missen!

VANUIT DE ZENDINGS- EN EVANGELISATIECOMMISSIE

– Alpha cursus – Op 29 januari 2020 willen we vanuit verschillende kerken in deze omgeving weer starten met de Alpha cursus! De Alpha cursus geeft heldere en aansprekende uitleg over het christelijk geloof. De cursus is vrijblijvend en gratis.

De Alpha-cursus is iets voor jou als je: …meer wilt weten over het christelijk geloof, …wilt weten of er meer is tussen hemel en aarde; …nieuwe mensen wilt ontmoeten; … óf je kennis over het christelijk geloof wilt opfrissen en nieuwe dingen wilt leren; … of je samen met iemand anders het geloof wilt delen.

Op de cursus worden verschillende thema’s besproken, zoals: Wie is Jezus? Bidden: waarom en hoe? Hoe relevant is het christelijk geloof? Hoe leidt God ons?

Tijdens de Alpha cursus maak je in tien weken tijd kennis met het christelijk geloof. Wekelijks komen we als groep bij elkaar. De cursus start met een gezellige maaltijd. Na het eten luister je naar een boeiende inleiding over het christelijk geloof. Daarna praat je in kleine groepjes door. De data voor de komende Alpha zijn: 29/1, 5/2, 12/2, 19/2, 4/3, 18/3, 25/3, 1/4 en 15/4 (in De Rank, Hollandsestraat 5, Waalwijk).

Voor vragen en/of aanmelding kun je contact opnemen met Corien de Wit (0416-332718 of coriendewit@solcon.nl)

ACTIVITEITEN (D.V.)

Website www.kerkinbesoyen.nl

– MGB – Donderdagavond 23 januari om 18:30 uur MusicalKids (voor kinderen van 6 tot 13+) om 19:30 uur Musicalgroep Besoyen, theater en zang voor iedereen vanaf 13 jaar tot 80+.

Alpha Cursus – Donderdag 23 januari om 19:30 uur is de kennismakingsavond met de Alpha cursus (Burgemeester Van Casterenstraat 41, 5146 GA Waalwijk). Voor meer informatie en verdere data: zie boven.

– Vrouwenvereniging – Maandag 27 januari om 19:30 uur komt de vrouwenvereniging Lydia bij elkaar in De Rank.

Consistorievergadering – Maandagavond 27 januari om 19:30 uur vergadert het consistorie in De Rank.

– Catechese – Dinsdagavond 28 januari is er om 19:00 uur Kindercatechese & Follow Me in De Rank.

– Vrouwenochtend – Woensdag 29 januari is er weer een vrouwenochtend. Je bent om 9.15 uur uitgenodigd bij Marijke de Heer, Mendelssohnstraat 3 Waalwijk. We zijn bezig met een gesprekkenserie rond het thema ‘Vertrouwen’. Dat doen we elke laatste woensdagochtend van de maand. Dit keer vanuit Psalm 33, een loflied dat ons helpt om te groeien in ons vertrouwen op God. Wil je ervaren of het ook iets voor jou is? Je bent van harte welkom om aan te sluiten!

Alpha Cursus – Woensdag 29 januari om 18:30 uur is de Alpha cursus in De Rank.

– MGB – Donderdagavond 30 januari om 18:30 uur MusicalKids (voor kinderen van 6 tot 13+) om 19:30 uur Musicalgroep Besoyen, theater en zang voor iedereen vanaf 13 jaar tot 80+.

Bijbelkring – Donderdag 30 januari om 20:00 uur komt de Bijbelkring weer bij elkaar in De Rank.

Tenslotte

Ontvang allen een hartelijke groet vanuit de pastorie. Ds. A. de Wit

UA-61862711-1