Kerkblad ‘Voetius’ 23 mei 2019

DIENSTEN VAN HET WOORD

Zondag 26 mei

10.00 uur ds. A. de Wit, doopdienst

18.30 uur ds. N.M. van Ommeren uit Nieuwendijk

Rondom Eredienst

Kerkauto: J. van Tilborgh, Tel. 06-29067029

Oppasdienst: Caroline Phiri, Hanneke Muijen, Jelte Opendorp, Marijn van de Werken

Zondagsschool: Hoi Jongens en meisjes! Vandaag is er zondagsschool voor groep 1 t/m 4. Het kinderlied zingen we voordat Scott gedoopt wordt: Weet je dat de Vader je kent (OTH 457). Donderdag is het Hemelvaartsdag. Vandaag op de zondagsschool mogen we hier al over horen. De vrienden van Jezus zijn heel verdrietig dat Jezus naar de Hemel is gegaan. Maar Jezus laat ons niet alleen. Hij heeft belooft dat Hij een Helper zal sturen. Volgende week horen we hier meer over.

Collecten: De eerste collecte is bestemd voor het werk in de eigen gemeente (CvK). De tweede diaconale collecte is bestemd voor het algemene werk van stichting ZOA. In een wereld vol conflicten, onrecht, armoede en rampen draagt ZOA bij aan hoop en herstel. ZOA zet zich in voor hulp, hoop en herstel voor mensen die slachtoffer worden van een natuurramp of gewapend conflict. We bieden noodhulp en werken daarnaast met de lokale gemeenschap aan wederopbouw vanuit een christelijke overtuiging. Beide collecten van harte aanbevolen!

Bij de diensten: Vanmorgen is het een bijzondere dienst waarin Scott Muijen gedoopt hoopt te worden. Gods genade wordt zichtbaar in het teken van de doop. De avonddienst heb ik geruild met collega Van Ommeren. Goede en gezegende diensten gewenst!

Donderdag 30 mei Hemelvaartsdag

9.30 uur ds. A. de Wit

Rondom Eredienst

Kerkauto: J. van den Broek, tel. Nr. 341474

Oppasdienst: Vandaag is er geen oppasdienst.

Zondagsschool: Op Hemelvaartsdag is er geen zondagsschool.

Collecten: De eerste collecte is bestemd voor het werk in de eigen gemeente (CvK). De tweede collecte voor de diaconie heeft als bestemming het werk van Tear (TEgen ARmoede). In Nepal zijn arme mensen extra kwetsbaar voor mensenhandel. Daarom werkt Tear samen met lokale organisaties om mensenhandel tegen te gaan. Ze ondersteunen vrouwen die economische kwetsbaar zijn met training en voorlichting. Ook mobiliseren zij kerken om mensenhandel tegen te gaan. Beide collecten van harte aanbevolen.

Zondag 2 juni

10.00 uur ds. L. Hoftijzer uit Rijswijk (NB)

18.30 uur ds. A.J. Hagedoorn uit Hellouw

Rondom Eredienst

Kerkauto: C. Mandemakers, tel. Nr. 06-14173560

Oppasdienst: Marieke Klaasse, Miranda van Vuuren, Timo Klaasse, Milou Roos

Zondagsschool: Hoi Jongens en meisjes! Vandaag is er zondagsschool voor groep 1 t/m 5. Het kinderlied is: Toen de Heer was opgestaan (OTH 360). We mogen geloven dat de Heilige Geest ons helpt bij de dingen die we moeilijk vinden. Er zijn mensen die niet willen luisteren naar de woorden van Jezus. Voor ons is het belangrijk om te laten zien dat we wel bij Jezus willen horen. Bijvoorbeeld door iemand te helpen die gepest wordt. De Heilige Geest zal je helpen.

Collecten: De eerste collecte is bestemd voor het werk in de eigen gemeente (CvK). De tweede collecte voor de diaconie is bestemd voor het Scharlaken Koord. Het Scharlaken Koord is een christelijke organisatie die zich bezighoudt met hulpverlening rondom prostitutie. Uit de prostitutie stappen is niet zo eenvoudig als het misschien lijkt. ‘Uitstappen’ betekent een totaal ander leven. Het Scharlaken koord biedt professionele hulp aan meisjes en vrouwen door middel van: straatwerk (het bezoeken van de prostituees op hun werkplek), preventie (het geven van voorlichting en weerbaarheidstraining) en hulpverlening (praktische – en psychosociale hulp en uitstapprogramma’s). Steun dit werk!

Extra deurcollecte: Vandaag is het is de eerste zondag van de maand. Dit betekent dat de extra deurcollecte bestemd is voor de instandhouding van de predikantsplaats. Alle collecten van harte aanbevolen.

Bij de diensten: Deze zondag ontvangen we twee gastvoorgangers. Goede diensten gewenst met elkaar!

VERANTWOORDING

College van diakenen: De collecte tijdens de Follow Me catechese hebben het afgelopen seizoen € 97,55 opgebracht. Dit bedrag is bestemd voor Sprang bouwt aan verandering (Zambia). Hartelijk dank!

College van kerkrentmeesters: De tientjescollecte van 12 mei voor de aanschaf van materiaal en licenties voor de beamer heeft € 690,20 opgebracht. Ds. De Wit ontving op bezoek 1x € 20 voor de kerk. Hartelijk dank voor uw gift!

VANUIT DE KERKENRAAD

– Rectificatie – Tijdens de toespraak van de vrouwenvereniging werd abusievelijk vermeld dat het psalmenbord door de vrouwenvereniging geschonken is. Dat is niet juist, want deze is dhr. C. Haverhals gemaakt. Waarvan akte!

Bezorging Voetius – De volgende Voetius die verschijnt in week 23 (6 juni) wordt in Besoyen op vrijdag 7 juni bezorgd. Hartelijke groet, Dirkje van Heijst.

ACTIVITEITEN (D.v.)

Website www.kerkinbesoyen.nl

– MGB – Donderdagavond 23 mei om 18:30 uur MusicalKids (voor kinderen van 6 tot 13+) om 19:30 uur Musicalgroep Besoyen, theater en zang voor iedereen vanaf 13 jaar tot 80+.

Vrouwenochtend – Op woensdag 29 mei is er een vrouwenochtend. We gaan verder in het boekje ‘Geloven en doen’. Je bent uitgenodigd om hierbij aan te sluiten. We zijn vanaf 9.15 uur van harte welkom bij Tonny Westerveld, Mondriaanstraat 7 in Waalwijk.

– MGB – Donderdagavond 30 mei is er geen Musicalgroep i.v.m. Hemelvaartsdag.

– Gebedstijd – Woensdagavond 5 juni om 19:00 uur willen we weer met elkaar bidden in De Rank. Bidt u mee?

– MGB – Donderdagavond 6 juni om 18:30 uur MusicalKids (voor kinderen van 6 tot 13+) om 19:30 uur Musicalgroep Besoyen, theater en zang voor iedereen vanaf 13 jaar tot 80+.

Tenslotte

Ontvang allen een hartelijke groet vanuit de pastorie. Ds. A. de Wit

UA-61862711-1