Kerkblad ‘Voetius’ 24 september 2020

DIENSTEN VAN HET WOORD

Zondag 27 september

10.00 uur ds. A. Naijen uit Andel

18.30 uur ds. A. de Wit

Rondom Eredienst

Oppasdienst & Zondagsschool: Miyuki Pleijter, Finette Pleijter en Matthea Klaasse

Collecten: De eerste collecte is bestemd voor het werk in de eigen gemeente (CvK). De tweede collecte voor de diaconie is bestemd voor stichting Schuilplaats. Stichting Schuilplaats is een landelijke, interkerkelijke instelling voor Bijbels genormeerde psychosociale hulpverlening op maat. De hulpverleners combineren professionaliteit met een aan de Bijbel ontleende passie, die gestalte krijgt in compassie met de medemens. De hulpverlening van Schuilplaats draagt bij aan (nieuw) perspectief bij mensen die door uiteenlopende oorzaken zijn vastgelopen: persoonlijk, in huwelijk, gezin of maatschappij. De diaconie wil met uw hulp deze stichting ondersteunen. Sinds een aantal jaar is er ook een hulpverleningslocatie in Sprang-Capelle waar u terecht kunt.

Aangezien we niet als gehele gemeente bij elkaar kunnen zijn, kunt u uw gift overmaken op NL79 RABO 0155 8294 24 (CvK) of NL71 RABO 0165 8896 32 (diaconie). U kunt ook de QR code gebruiken die getoond wordt in de uitzending. De aanwezigen in de kerk kunnen hun gift in de collectezakken doen bij het verlaten van de kerk. Alle collecten van harte aanbevolen!

Bij de diensten: Komende zondagmorgen ontvangen we een gastvoorganger. ’s Avonds ga ik zelf voor en lezen we verder in het Bijbelboek Exodus. Goede en gezegende diensten gewenst!

VERANTWOORDING

College van kerkrentmeesters: Wijkcontactpersoon mevr. H.A. Mandemakers-van Heijst ontving € 55 voor de instandhouding van de predikantsplaats. Hartelijk dank voor uw gift.

VANUIT DE KERKENRAAD

– Kerkdiensten – We willen u oproep om zoveel als mogelijk is betrokken te zijn bij de kerkdiensten. U dient zich voor de kerkdiensten op te geven (via het formulier https://forms.gle/h2FPAE3CNmHHqQ1B6 of telefonisch bij de scriba Corné Mandemakers 06-14173560). U kunt bij het aanmelden voor de ochtenddiensten ook aangeven of u gebruik wilt maken van kinderoppas en/of zondagsschool.

Voor de avonddiensten is het wenselijk dat u zich opgeeft (dan weten we wie we kunnen verwachten), maar u kunt naar de dienst komen zonder u in te schrijven. Dan hoeft u zich enkel te registreren bij binnenkomst.

– Jubileum pastor Csík – Op 1 oktober is het 25 jaar geleden dat dominee Csík bevestigd is als predikant in onze zustergemeente Ton. Al meer dan 20 jaar zijn wij in contact met hem, zijn familie en uiteraard de gemeente van Ton. Velen uit onze gemeente, zowel jong als oud, zijn in die tijd in Ton geweest.

Graag willen wij jullie oproepen een felicitatie, bijvoorbeeld een kaartje (met foto) of een mailtje, te sturen.

Dit kan gewoon in het Nederlands. U zult hem hier een groot plezier mee doen. Adres: pastor Csík, Hlavna 122, Ton 94615, Slovak Republic (Slowakije) Email: csikgyoergy65@gmail.com. Alvast bedankt namens de Commissie Ton

ACTIVITEITEN (D.V.)

Website www.kerkinbesoyen.nl

– MGB – Donderdagavond 24 september om 18:30 uur MusicalKids (voor kinderen van 6 tot 13+) om 19:30 uur Musicalgroep Besoyen, theater en zang voor iedereen vanaf 13 jaar tot 80+.

– Bijbelkring – Donderdag 24 september om 20:00 uur begint de Bijbelkring in De Rank.

Gezinsweekend – Van vrijdag 25 t/m 27 september vindt het gezinsweekend plaats in Heukelum voor hen die zich hiervoor aangemeld hebben. Dit in plaats van het centraal jeugdkamp dat door het Coronavirus niet door kon gaan in zijn oorspronkelijke opzet.

– Gespreksgroep Stagelopers – Op zondag 27 september komen we weer bij elkaar. Vanaf 14.30u zijn jullie welkom bij André en Nel Boer Wendelnesseweg oost 30 Sprang-Capelle. Tot dan!

– Catechese – Op dinsdagavond 29 september begint de catechese. Zowel de kindercatechese als de Follow Me beginnen om 19.00 uur in De Rank. Welkom!

Vrouwenochtend – Woensdag 30 september is er weer een vrouwenochtend. Je bent om 9.15 uur uitgenodigd bij Tine Mandemakers – AB van Lieshoutlaan 61 Waalwijk. We zijn bezig met een gesprekkenserie rond het thema ‘Vertrouwen’. Dat doen we elke laatste woensdagochtend van de maand. Dit keer vanuit Psalm 116, een danklied dat ons helpt om te groeien in ons vertrouwen op God. Wil je ervaren of het ook iets voor jou is? Je bent van harte welkom om aan te sluiten! We ronden het samenzijn om ongeveer 11.15 uur af.

– MGB – Donderdagavond 1 oktober om 18:30 uur MusicalKids (voor kinderen van 6 tot 13+) om 19:30 uur Musicalgroep Besoyen, theater en zang voor iedereen vanaf 13 jaar tot 80+.

Tenslotte

Ontvang allen een hartelijke groet, Ds. A. de Wit

UA-61862711-1