Kerkblad ‘Voetius’ 25 februari 2021

DIENSTEN VAN HET WOORD

Zondag 28 februari

10.00 uur P. Vermaat uit Veenendaal

18.30 uur ds. A. de Wit

Rondom Eredienst

Oppasdienst & Zondagsschool: Het verhaal van de zondagsschool en de verwerking vindt u in de nieuwsbrief.

Collecten: De eerste collecte is bestemd voor het werk in de eigen gemeente (CvK). De tweede collecte (Diaconie) is bestemd voor een project van stichting Red een Kind: Vaktraining voor jongeren in Kenia.

Red een Kind is er van overtuigd dat jongeren onmisbaar zijn voor de ontwikkeling van de dorpsgemeenschap. Zij zijn immers de ouders van morgen. We helpen jongeren in Gwassi (Kenia) die geen opleiding hebben kunnen afronden met vaktrainingen. Zo krijgen ze perspectief voor de toekomst.

Red een Kind geeft de jongeren een veelzijdige training. Zo leren ze: Sociale en technische vaardigheden, Een vak in een periode van 6 maanden, bijvoorbeeld dierenverzorging of een ander praktisch beroep, Werken aan hun zelfbeeld, dat vaak een flinke deuk heeft opgelopen, Belangrijke vaardigheden zoals samenwerken en doelen stellen, zodat ze hun plek in de samenleving kunnen innemen.

We zien dat jongeren voorafgaande aan hun vaktraining erg weinig verdienen. Na de training is dat minstens drie keer zoveel en zijn de jongeren daardoor in staat om voor zichzelf en hun familie te zorgen.

Wij willen dit project financieel en met gebed steunen. Doet u mee?

Aangezien we niet als gehele gemeente bij elkaar kunnen zijn, kunt u uw gift overmaken op NL79 RABO 0155 8294 24 (CvK) of NL71 RABO 0165 8896 32 (diaconie). U kunt ook de QR code gebruiken die getoond wordt in de uitzending. De aanwezigen in de kerk kunnen hun gift in de collectezakken doen bij het verlaten van de kerk. Alle collecten van harte aanbevolen!

Bij de diensten: In de morgendienst ontvangen we een gastvoorganger. ’s Avonds ga ik zelf voor en lezen we uit het Mattheüsevangelie hoofdstuk 16. Goede en gezegende diensten gewenst!

VERANTWOORDING

College van diakenen: In de maand januari hebben de diaconiecollecten de volgende bedragen opgebracht: 3 januari voor Stichting Schuilplaats: € 18; 10 januari voor GZB/Rwanda: € 114,50; 17 januari voor Stichting Hulp Oost Europa: € 74,50; extra collecte op 17 januari voor Zustergemeente Tŏn: € 140; 24 januari voor Kerk in Actie/Moldavië: € 70; 31 januari voor Kerk in Actie/stille Corona ramp: € 82. Bovenstaande bedragen zijn ontvangen via bankoverschrijving. Hartelijk dank voor uw gift.

College van kerkrentmeesters: Via bankoverschrijving ontvingen we een gift van € 25 voor de begraafplaats. Ds. De Wit ontving een gift van 1x € 50 voor de kerk en 1x € 600 te verdelen over (1) het werk van CvK, (2) instandhouding van de predikantsplaats en (3) het Focustraject. Hartelijk dank voor uw gift!

VANUIT DE KERKENRAAD

– Zustergemeente Tŏn – Vorige week ontvingen we van Ds. Csik het volgende bericht: ‘Namens de gemeente in Tŏn en ook namens onze familie wil ik u hartelijk groeten. Hoe gaat het met jullie, hoe gaat met onze vrienden en bekenden? Hoe gaat het in de gemeente?

Momenteel maken we in Tŏn door corona een moeilijke tijd door. We kijken uit naar een afname van de maatregelen, maar dan nog zitten we in een lastige periode. Helaas zijn de zware maatregelen nodig omdat er steeds mensen zijn die de voorschriften niet volgen.

Het houden van kerkdiensten mag nog steeds niet. De preek schrijf ik uit en die verstuur ik naar de gemeenteleden. Verder kan ik alleen per telefoon contact houden met de gemeente.

In het dagopvanghuis M.A. de Ruyter draaien we slechts op 50%. Alleen ’s ochtends mogen er gasten komen. Ook worden de mensen elke week getest. De beide verzorgenden hebben hun vaccinatie al ontvangen. Monika, Hermina en ikzelf staan gepland op 22 februari.

Helaas zijn er in onze kennissenkring al diverse mensen overleden aan corona. God zei dank zijn er hieraan in Tŏn nog geen mensen overleden, wel zijn er verschillende mensen ziek.

We hopen dat het met jullie goed gaat, wij wensen de gemeente van Besoyen, vrienden en bekenden Gods kracht toe om te volharden in geloof en vol te houden in de huidige situatie.

Segen und Friede, namens de gemeente van Tŏn en de familie Csik.’

VANUIT HET COLLEGE VAN KERKRENTMEESTER

– Actie Kerkbalans –Met inachtneming van de coronamaatregelen zijn de kerkbalanslopers op pad gegaan en bij u aan de deur geweest met de welbekende Kerkbalans-envelop. Hierbij was ook een kleurrijke brochure gevoegd, waarin de plannen voor het komende jaar toegelicht werden.

Inmiddels zijn uw toezeggingen binnen en geteld. De totale opbrengst komt tot op heden uit op ca. € 62.000. Dit is in lijn met het resultaat van 2019 en de finale ontvangsten in 2020. We hopen dat de nog ontbrekende enveloppen zullen leiden tot een totaal bedrag dat in de buurt van onze jaarbegroting komt. We zijn verheugd dat een fors aantal gemeenteleden dit jaar hun bijdrage verhoogd hebben ten opzichte van voorgaand jaar.

Het College van Kerkrentmeesters is erg dankbaar voor al uw toezeggingen!

Wij willen u als gemeente van harte bedanken voor de gedane toezeggingen. Graag bedanken we ook de kerkbalanslopers, die met veel enthousiasme en betrokkenheid, vaak al vele jaren, meewerken aan deze actie. Het is een genot om samen met jullie deze actie te mogen organiseren en uitvoeren. Dank jullie wel!

ACTIVITEITEN (D.V.)

Website www.kerkinbesoyen.nl

Vanwege de lockdown kunnen de meeste gemeenteactiviteiten (nog) niet doorgaan. Hopelijk komt er binnenkort meer ruimte waardoor er weer mogelijkheden ontstaan.

– Gebedstijd – Woensdagavond 3 maart om 19:00 uur willen we weer met elkaar bidden. Bidt u mee?

Tenslotte

Ontvang allen een hartelijke groet, ds. A. de Wit

UA-61862711-1