Kerkblad ‘Voetius’ 25 juli 2019

DIENSTEN VAN HET WOORD

Zondag 28 juli

10.00 uur ds. P.J. Droogers uit Werkendam

18.30 uur drs. J. de Rooij uit Barneveld

Rondom Eredienst

Kerkauto: R. Quirijns, Tel. 06-12022944

Oppasdienst: Caroline Phiri, Finette Pleijter

Zondagsschool: Hoi Jongens en meisjes! Vandaag is er zondagsschool voor groep 1 t/m 5. In de zomervakantie werken we met één groep. Na het gebed om de opening van het Woord mogen de kinderen met de leiding meelopen naar De Rank voor de zondagsschool. Tijdens de collecte komen zij weer terug. Alle kinderen van groep 1 t/m 5 zijn van harte welkom, voel je welkom, ook als je vandaag te gast bent! Voor de oudere kinderen die in de kerk blijven ligt er in de ochtenddienst een stencil (geel blad) gereed, met vragen, puzzels en opmerkingen over de ochtenddienst.

Collecten: De eerste collecte is bestemd voor het werk in de eigen gemeente (CvK). De tweede collecte voor de diaconie is bestemd voor een project van TEAR (TEgen ARmoede). Het district Kabale in Zuidwest-Oeganda is een bergachtig, dichtbevolkt gebied. De bevolking verbouwt voedsel in de dalen waar de vruchtbare grond ligt, en woont zelf hoger in de bergen. Op de plekken waar mensen wonen is vaak weinig schoon drinkwater beschikbaar. In samenwerking met de Anglicaanse kerken van Oeganda worden projecten opgezet om schoon en veilig drinkwater dichtbij hun huizen te realiseren. Alle collecten van harte aanbevolen!

Zondag 4 augustus

10.00 uur ds. J. Ouwendijk uit Alphen a/d Rijn

18.30 uur prof. Dr. F.G. Immink uit Driebergen

Rondom Eredienst

Kerkauto: H. Roos, Tel. 339439

Oppasdienst: Marieke Klaasse, Jojanneke van Rijsbergen, Timo Klaasse

Zondagsschool: Hoi Jongens en meisjes! Vandaag is er zondagsschool voor groep 1 t/m 5. In de zomervakantie werken we met één groep. Na het gebed om de opening van het Woord mogen de kinderen met de leiding meelopen naar De Rank voor de zondagsschool. Tijdens de collecte komen zij weer terug. Alle kinderen van groep 1 t/m 5 zijn van harte welkom, voel je welkom, ook als je vandaag te gast bent! Voor de oudere kinderen die in de kerk blijven ligt er in de ochtenddienst een stencil (geel blad) gereed, met vragen, puzzels en opmerkingen over de ochtenddienst.

Collecten: De eerste collecte is bestemd voor het werk in de eigen gemeente (CvK). De tweede diaconale collecte is bestemd voor het werk van de Herberg. De Herberg is een diaconaal en pastoraal centrum waar mensen die vermoeid of vastgelopen zijn even op adem kunnen komen. Er wordt pastorale begeleiding gegeven aan de gasten. Bovendien is er ruimte voor bezinning op levens- en geloofsvragen.

Extra deurcollecte: Vandaag is het is de eerste zondag van de maand. Dit betekent dat de extra deurcollecte bestemd is voor de instandhouding van de predikantsplaats. Alle collecten van harte aanbevolen.

Zondag 11 augustus

10.00 uur ds. A. de Wit

18.30 uur ds. P. Vermaat uit Veenendaal

Rondom Eredienst

Kerkauto: L. van Pelt, Tel. 277189

Oppasdienst: Carin van der Bijl, Lucas Klaasse

Zondagsschool: Hoi Jongens en meisjes! Vandaag is er zondagsschool voor groep 1 t/m 5. In de zomervakantie werken we met één groep. Na het gebed om de opening van het Woord mogen de kinderen met de leiding meelopen naar De Rank voor de zondagsschool. Tijdens de collecte komen zij weer terug. Alle kinderen van groep 1 t/m 5 zijn van harte welkom, voel je welkom, ook als je vandaag te gast bent! Voor de oudere kinderen die in de kerk blijven ligt er in de ochtenddienst een stencil (geel blad) gereed, met vragen, puzzels en opmerkingen over de ochtenddienst.

Collecten: De eerste collecte is bestemd voor het werk in de eigen gemeente (CvK). De tweede collecte voor de diaconie is bestemd voor stichting HOE (Hulp Oost-Europa). Stichting HOE helpt arme mensen de winter door te komen in Oost-Europa. Via de christelijke gemeenten zorgt men voor voedselpakketten en indien een financiële bijdrage voor medicijnen. We vragen u het werk en de hulpverlening, financieel en in gebed te ondersteunen. Beide collecten van harte bij u aanbevolen!

ACTIVITEITEN (D.V.)

Website www.kerkinbesoyen.nl

In verband met de zomervakantie zijn er weinig tot geen activiteiten deze weken.

Gebedstijd – Woensdag 7 augustus is er weer gebedstijd in De Rank. Bidt u mee?

– Oud-papier – Zaterdag 10 augustus hopen we het oud papier weer bij u op te halen. Op het rooster staan vermeld: wagen 1: dhr. Gerald de Rooij & dhr. Tim Sleutjes en wagen 2: dhr. Jeffrey Spierings & dhr. Roy Sleutjes. Alvast heel hartelijk dank voor jullie inzet!

Tenslotte

Ontvang een hartelijke groet van de kerkenraad.

UA-61862711-1