Kerkblad ‘Voetius’ 25 juni 2020

DIENSTEN VAN HET WOORD

Zondag 28 juni

10.00 uur ds. A. de Wit, doopdienst

Rondom Eredienst

Collecten: De eerste collecte is bestemd voor het werk in de eigen gemeente (CvK). De tweede collecte voor de diaconie is bestemd voor een project van Kerk in Actie. Corona: een ramp van ongekende omvang. In veel landen in Azië en Afrika lijkt het aantal besmettingen beperkt. Tegelijkertijd voltrekt zich daar een ramp die veel grotere gevolgen kan hebben. Door verplichte lockdowns hebben mensen geen werk, geen inkomen, geen eten. Er is onvoldoende gezondheidszorg. Ziekte, honger en dood dreigen. Kerk in Actie wil kerken wereldwijd ondersteunen met: 1. Voedsel aan de meest kwetsbaren. 2. Hygiënepakketten. 3. Medische zorg. 4. Financiële steun aan de meest kwetsbaren. 5. Preventiecampagnes. Help een stille coronaramp voorkomen. Geef ook!

Aangezien we als gemeente niet bij elkaar zijn, kunt u uw gift overmaken op NL79 RABO 0155 8294 24 (CvK) of NL71 RABO 0165 8896 32 (diaconie) of uw bijdrage apart leggen om deze tijdens de eerstvolgende kerkdienst in de collectezak te doen.

Bij de diensten: Komende zondag is er een doopdienst waarin Sibbe Paans gedoopt wordt. In de dienst lezen we Exodus 2:1-10. Een goede en gezegende dienst gewenst!

VANUIT DE KERKENRAAD

– Kerkdiensten in juli en augustus – Op de kerkenraadsvergadering van 15 juni hebben we gesproken over de kerkdiensten in juli en augustus. Vanaf 1 juli zijn bijeenkomsten tot 100 personen toegestaan. Met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM is dit voor ons kerkgebouw niet haalbaar. De maximale bezetting is 70 personen. De kerkdiensten worden in de zomerperiode op dezelfde manier voortgezet zoals nu het geval is. ’s Morgens één kerkdienst die zowel via de kerktelefoon als ook via youtube uitgezonden wordt. We willen u oproepen om ook in deze tijd met elkaar verbonden te zijn. Door deze diensten online te volgen of u aan te melden voor één of meerdere kerkdiensten.

Ook voor de diensten in juli en augustus is het nodig dat u zich opgeeft. Hiervoor kunt u het opgave formulier gebruiken (https://forms.gle/h2FPAE3CNmHHqQ1B6) of telefonisch bij de scriba (06-14173560). In de maand juli en augustus wordt ook de zondagsschool en de kinderoppas voorzichtig weer opgestart. U kunt bij het aanmelden voor de kerkdiensten aangeven of u gebruik wilt maken van kinderoppas en/of zondagsschool.

– Gebruiksplan – Tijdens de kerkenraadsvergadering is ook het gebruiksplan voor de kerkelijke gebouwen vastgesteld. In deze link vindt u het gebruiksplan

Zingen – Op dit moment is samenzang in de kerkdienst helaas nog niet mogelijk. Wel kunnen er een aantal mensen voorin de kerk achter de microfoon zingen. Graag horen we wie, wanneer mee wil zingen. U kunt dit ook opgeven bij het aanmelden van de kerkdiensten. Het zou mooi zijn als we de liederen met een aantal mensen op deze manier kunnen zingen. U kunt dit ook doorgeven aan de scriba.

– Uitzending kerktelefoon – Op 8 juli om 20:00 uur houden we weer een kerktelefoonuitzending. U kunt uw verzoeknummers en/of berichten aan mij doorgeven (adewit@solcon.nl, 0416-332718).

ACTIVITEITEN (D.V.)

Website www.kerkinbesoyen.nl

In deze periode zijn er geen kerkelijke bijeenkomsten en/of activiteiten.

– Gebedstijd – Woensdagavond 1 juli om 19:00 uur willen we weer met elkaar bidden in De Rank. Bidt u mee?

Tenslotte

Ontvang allen een hartelijke groet vanuit de pastorie. Ds. A. de Wit

UA-61862711-1